Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

TUNISIEN En agenda för förändring

De som nu har makten i Tunisien har en unik möjlighet att bryta med den tidigare presidentens 23 år av övergrepp och att genomföra grundläggande och varaktiga reformer, säger Amnesty i en uppmaning till den övergångsregering som har i uppgift att arrangera val i Tunisien. 

- Mänskliga rättigheter får inte bli ett "fritt val" i den nya regeringens program utan måste utgöra själva basen om de tunisiska institutionerna ska garantera rättvisa och kunna hållas ansvariga, säger Claudio Cordone, chef för Amnestys utredningsavdelning och landprogram.  

Amnesty har välkomnat den nya regeringens löfte att samtliga politiska fångar ska friges men i dokumentet Tunisia: Human Rights agenda for change presenteras en lista över andra brådskande och genomgripande frågor som måste åtgärdas. 

Under de senaste veckornas protester, som ledde till att den tidigare presidenten lämnade landet, har polisen haft oinskränkt makt att använda dödligt våld mot demonstranter. Det behövs klara regler för när och hur våld får användas och ingen i Tunisiens säkerhetsapparat ska anses stå över lagen.

Myndigheterna måste offentligt ta avstånd från tortyr och verka för att åtgärder omedelbart vidtas för att stoppa tortyren genom att ställa dem inför rätta som givit order om, själva utfört eller försökt dölja tortyr. De som torterats måste få upprättelse. 

Det tunisiska folket måste kunna lita på att de ska få en korrekt behandling av sitt rättsväsende. Domare ska vara oberoende om de ska kunna skydda medborgarnas rättigheter.

Alla lagar som kriminaliserar tunisiernas fredliga användande av yttrande- förenings- och mötesfrihet måste upphävas. Trakasserierna av tidigare politiska fångar måste upphöra, bland annat restriktioner som förbjuder dem att resa utanför Tunisien. 

Grundorsakerna till den senaste tidens protester måste åtgärdas, det gäller diskriminering, maktövergrepp och den orättvisa fördelningen av nödvändiga samhällstjänster.

Reformer kommer att vara verkningslösa utan ordentliga utredningar av de de övergrepp som begicks under den tidigare presidenten, Ben Alis, år vid makten, anser Amnesty.

Human Rights agenda for change ttp://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE30/008/2011/en/a91e3157-440f-45e5-bc77-4c80d35d6598/mde300082011en.pdf

Läs också Amnestys rapportering om de senaste veckornas händelser i Tunisien

Politiska fångar släpptahttp://www2.amnesty.se/hem.nsf/allaperlandnet19/D49755E2F88CEE93C125781D00758CF1

Mänskliga rättigheter måste respekteras även i ett krisläge http://www2.amnesty.se/hem.nsf/allaperlandnet19/476CFA24B1AD0974C125781A005113C7

Diana Eltahawys blogg från Tunis: Twelwe hours that shook Tunisia, trapped in my hotel room

Tunisia: The day after (15 januari)

Tunisia: Licence to “shoot on sight” must be rescinded (14 januari)


Authorities urged to release or charge Tunisian activists (14 januari)


Våldet och övergreppen mot protesterna måste upphöra (11 januari)


Tunisians must be allowed to protest peacefully without fear (6 januari)

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm