Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

USA: Amnesty uppmanar Barack Obama att prioritera mänskliga rättigheter

Amnesty uppmanar den nyvalde amerikanske presidenten Barack Obama att visa ett sant ledarskap genom att göra mänskliga rättigheter till en central fråga i sin nya adminstration. Organisationen uppmanar den nya regeringen att vidta konkreta åtgärder under sina första 100 dagar, vilket skulle visa på ett genuint engagemang att leva upp till USA:s internationella förpliktelser.

Amnesty uppmanar den nya regeringen att under de första 100 dagarna av presidentperioden:

- tillkännage en plan och ett datum för stängningen av fånglägret på militärbasen Guantánamo
- utfärda en order som förbjuder tortyr och annan misshandel, enligt definitionerna i internationell rätt och göra denna applicerbar på alla amerikanska institutioner
- inrätta en oberoende kommission för utredning av övergrepp som gjorts av USA under landets krig mot terrorism.

Dessa krav är en del av den "checklista" av åtgärder som Amnesty uppmanar den nya presidenten att vidta under de första 100 dagarna som president.

- President Barack Obama måste ta ett tydligt avstånd från de policys och praktiker vad gäller frihetsberövande som den förra regeringen var ansvarig för. Miljontals människor, politiker och religiösa ledare i USA och runt om i världen kräver dessa förändringar. Nu är det dags att det blir verklighet, säger Irene Khan, generalsekreterare för Amnesty International.

- President Barack Obama måste återställa skadan som orsakats, både hemma och utomlands, av den amerikanska regeringens olagliga gärningar i namn av att främja den nationella säkerheten, säger Larry Cox, chef för amerikanska Amnesty. Den amerikanska regeringens politik under de senaste åtta åren har kränkt grundläggande rättigheter för tusentals individer, vilket skadat USA:s trovärdighet vad gäller mänskliga rättigheter och försämrat diplomatiska relationer. Med hela världens uppmärksamhet, och genom valet av en ny president och kongress, är det hög tid för USA att åta sig sina internationella förpliktelser och garantera att rättssäkerheten kommer att ligga till grund för landets politik.

Amnesty uppmanar president Barack Obama att driva arbetet för att främja internationellt erkända mänskliga rättigheter. Den amerikanska regeringen bör även stå för ett principfast ledarskap för att stoppa övergrepp mot civila på platser som Darfur, för att stoppa det pågående våldet mot kvinnor och flickor i USA och utomlands, ge stöd åt människorättsförsvarare och det internationella rättssystemet med den Internationella brottmålsdomstolen, ICC, i centrum.

- Mänskliga rättigheter måste vara centralt för varje fråga och handling som president Barack Obama och hans regering inlåter sig på, säger Larry Cox. Även om de ekonomiska omständigheterna i nuläget kommer att dominera mycket av den offentliga debatten och den internationella agendan, måste en stark och vaksam agenda för mänskliga rättigheter också prioriteras. Det går inte nog att poängtera vikten av att ta bort USA:s stämpel som en människorättskränkare.

- Den nya regeringen måste fokusera på att rätta till de fel som begåtts av Bushadministrationen och återställa USA som en förkämpe för mänskliga rättigheter, både hemma och utomlands, säger Irene Khan.

Under den nya administrationens första 100 dagar kommer Amnesty att mobilisera sina medlemmar och anhängare, i USA och runt om i världen, för att uppmana den nye presidenten och kongressen att omedelbart demonstrera sitt engagemang för mänskliga rättigheter och omgående ta itu med akuta problem hemma och utomlands.

Emma Mossberg
Amnesty Press och Media

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm