Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Världen: Dödsstraffet under 2013 - ett fåtal länder står för en ökning av antalet avrättningar


När Amnesty presenterar sin årliga statistik över antalet avrättningar och dödsdomar i världen är det tre länder som särskilt sticker ut: Kina, där användningen av dödsstraff är en statshemlighet men där tusentals avrättas varje år och Iran och Irak där en kraftig ökning skedde under 2013. 

Under 2013 genomfördes avrättningar i 22 länder. De fem länder som avrättade flest var Kina (tusentals), Iran minst 369, Irak minst 169, Saudiarabien minst 79 och USA 39. I många länder vägrar myndigheterna att offentliggöra statistik över antalet avrättningar vilket gör att Amnesty enbart redovisar de avrättningar som säkert kan bekräftas.

Enligt trovärdiga källor kan minst 70 personer, sannolikt betydligt fler, ha avrättats i Nordkorea men inga officiella siffror finns tillgängliga så dessa siffror går inte att bekräfta. 

- Den kraftiga ökningen av antalet avrättningar som vi såg i länder som Iran och Irak är skamlig. Men de stater som håller fast vid dödsstraffet är på fel sida i historien, och de blir alltmer isolerade, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare. 

- Majoriteten av alla dessa meningslösa avrättningar, i statens regi, genomfördes dessutom av en liten grupp länder och kan inte överskugga de framsteg som gjorts mot ett avskaffande av dödsstraff. 

Med Kina borträknat har Amnesty uppgifter om att minst 778 avrättningar genomfördes i världen under 2013, det är en ökning på nästan 100 sedan året innan, då 682 avrättningar registrerades. Ökningen beror främst på det stora antalet avrättningar i Irak och Iran, 80 procent av alla registrerade avrättningar under 2013 skedde i Iran, Irak och Saudiarabien.

Under 2013 återupptogs avrättningar i Indonesien, Kuwait, Nigeria och Vietnam. Däremot förekom inga nya avrättningar i Förenade Arabemiraten, Gambia, Pakistan och Vitryssland som genomförde avrättningar under 2012. 

Antalet avrättningar minskar stadigt i USA, förra året var det 39 och Maryland blev den 18:e delstaten som avskaffade dödsstraffet. 

  • 98  länder har avskaffat dödsstraffet för alla brott

  • 7   länder har avskaffat dödsstraffet i fredstid

  • 35  länder har kvar dödsstraffet men inte genomfört några avrättningar de senaste tio åren eller har infört ett formellt stopp/moratorium för avrättningar

  • 58  länder har kvar dödsstraffet och har verkställt avrättningar de senaste tio åren

När FN bildades år 1945 hade endast åtta länder avskaffat dödsstraffet för alla brott. Idag är den siffran 98. Dessutom har drygt 40 länder avskaffat dödsstraffet i praktiken genom att de inte verkställt några avrättningar på många år. För 20 år sedan förekom avrättningar i 37 länder under 2013 var det 22. Endast nio av världens länder har avrättat varje år under de senaste fem åren. 

- Amnesty har drivit sin kampanj mot dödsstraffet under 40 år. Trots vissa bakslag är den långsiktiga trenden tydlig, dödsstraffet är på väg att hamna i historieböckerna, alltfler länder inser att detta är ett oåterkalleligt, grymt och inhumant straff som kränker den mest grundläggande mänskliga rättigheten - rätten till liv, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare för svenska Amnesty. 

Mer information om dödsstraffet och statistik finns på 

http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/dodsstraffet/dodsstraffet-i-varlden/

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm