Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Växande nätverk av vapenförmedlare spär på mord, våldtäkter och tortyr

De bristfälliga och förlegade vapenkontrollerna måste nu skärpas. På så sätt kan man motverka den expanderande kedjan av vapenförmedlare, logistikfirmor och transportörer, vilka tillsammans trappar upp kränkningar av mänskliga rättigheter runt om i världen. Det framgår av Amnestys rapport: Dead on Time - arms transportation, brokering and the threat to human rights som släpps idag. Rapporten, som Amnesty gjort i samarbete med den oberoende researchgruppen TransArms, visar hur ett växande sofistikerat system av frakter och försäljningsvägar numera levererar hundratusentals ton vapen världen över. En allt större del går till utvecklingsländer där vapnen har närt några av de mest brutala konflikterna. I rapporten avslöjas inblandningen av vapenförmedlare och transportörer från Balkan, Kina, Israel, Italien, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Ukraina, Förenade Arabemiraten och USA. Detta nätverk av mellanhänder har gjort det lättare för de större vapenleverantörerna att inrikta sig på utvecklingsländerna, vilka nu tar emot två tredjedelar av världens försvarsimport, jämfört med lite över hälften på 1990-talet. - Vapenförmedlare och transportagenter har hjälpt till att leverera många av de vapen som används i de pågående konflikterna i Sudan och Demokratiska republiken Kongo där civila dödas, våldtas och fördrivs. Fortfarande är tullkontrollerna ofta bristfälliga och endast omkring 35 stater har idag brytt sig om att anta lagar gällande vapenhandel, vilket gör ytterligare humanitära katastrofer oundvikliga, säger Brian Wood på Amnesty. Rapportens serie av fallstudier illustrerar det oreglerade och hemliga sättet som många vapenförmedlare och transportörer använder sig av. Bland annat har man dokumenterat båttransporter från Kina till Liberia som skötts av en nederländsk vapenförmedlare trots FN:s vapenembargo mot Liberia. Ett annat exempel skildrar hur enorma kvantiteter vapen och ammunition från krigstiden i Bosnien-Hercegovina skeppades iväg i hemlighet under överinseende av det amerikanska försvarsdepartementet. Denna färd, som troligtvis hade Irak som slutmål, sköttes av en rad privata vapenförmedlare och transportörer, där ett flygfraktföretag brutit mot FN:s vapenembargo mot Liberia. I flera av fallen från rapporten har samma privata leverantörer som varit inblandade i illegala båttransporter med vapen även anställts, på skattebetalarnas bekostnad, för att stödja FN:s fredsbevarande uppdrag och leveranser av humanitär hjälp. - Det är tydligt att det nuvarande lapptäcket av regleringar fullständigt misslyckas med att hålla jämna steg med det ökande antalet internationella förmedlare, logistikfirmor och transportörer, vilka ökar sin räckvidd, konstaterar Sergio Finardi på TransArms. Amnesty föreslår nu flera rekommendationer för genomdrivandet av en kraftfull och strikt vapenkontroll baserad på konsekventa internationella lagar: * Omedelbart etablera specifika nationella lagar, regleringar och administrativa procedurer för att förhindra den förmedling av vapen som leder till omfattande brott mot mänskliga rättigheter. * Utveckla ett internationellt protokoll som ska reglera vapenförmedlare och transportörer enligt en gemensam uppsättning etiska normer. * Se till att överträdelser mot FN:s vapenembargon betraktas som kriminella brott i alla stater och att det finns universell rättsskipning för de allvarligaste brotten. * Öka det internationella biståndet för att stärka tull- och polisväsende som kontrollerar godstransporter. Lisa Nordenhem, praktikant Amnesty Press och media Läs hela rapporten "Dead on time http://web.amnesty.org/library/index/engact300082006 eller på Amnestys hemsida: http://net11.amnesty.se/www/ext/doc?docid=hem/xml- pressnotiser-latest/893CDF5BE5B4DA27C125716900786223

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm