Gå direkt till innehåll
STIHL CEO Michael Traub presenterar STIHL MSA 300, marknadens mest kraftfulla batterisåg.
STIHL CEO Michael Traub presenterar STIHL MSA 300, marknadens mest kraftfulla batterisåg.

Pressmeddelande -

Rekordåret 2021: STIHL omsätter över fem miljarder euro

 • Nya rekord inom fyra områden: intäkter, försäljning, produktion och antal medarbetare
 • STIHL stärker sin internationella produktionsallians
 • Flertalet nya produkter inom både batteri- och bensinsegmenten, för såväl professionella användare som privatkonsumenter

Koncernen STIHL uppnådde rekordstor omsättning på 5,06 miljarder euro under räkenskapsåret 2021, vilket motsvarar en ökning med 10,4 procent mot föregående år. Exklusive valutaeffekter, skulle intäkterna ökat med 12,4 procent. Gruppen, vars huvudkontor ligger i Waiblingen, Tyskland, genererade 90 procent av sina försäljningsintäkter utomlands.

– Vi överträffade våra egna förväntningar under 2021. Vi uppnådde inte bara nya rekord gällande försäljning och produktion, vi översteg också en omsättning på fem miljarder euro för första gången i företagets 96-åriga historia, trots enormt utmanande omständigheter, säger Michael Traub, Styrelseordförande för STIHL, under dagens presskonferens, där företagets årsresultat presenterades.

Trots att globala störningar i leveranskedjan och allvarlig brist på material, kapacitet och personal märkbart påverkade marknadsförsörjningssituationen, lyckades STIHL ändå bibehålla fullskalig produktion genom proaktiv planering. Detta möjliggjorde att STIHL kunde fortsätta förse kunderna med produkter på bästa möjliga sätt. Samtidigt är koncernens personalstyrka på rekordnivå. Per den 31 december 2021 hade STIHL 20 094 medarbetare världen över, vilket motsvarar en tillväxt på 10,4 procent jämfört med föregående år.

– De nya rekord vi uppnått inom intäkt, försäljning och produktion under 2021 är beviset för en enastående prestation av hela teamet på STIHL, samt den enorma mängd engagemang och flexibilitet våra medarbetare visar. De har gjort det omöjliga möjligt, säger Michael Traub.

Tillväxt på alla marknader – med särskilt hög efterfrågan på trädgårdsprodukter
Trädgårds- och gör-det-själv-trenden – med kunder som vill skapa en känsla av välbefinnande i hemmet och köper exklusiva trädgårdsprodukter – fortsatte under 2021. Många kunder, framför allt i västra Europa och Nordamerika, har utforskat helt nya metoder för att försköna sina grönområden. Följaktligen var efterfrågan på högkvalitativa och användarvänliga produkter, som ytterligare ökar välbefinnandet i människors hem och trädgårdar, särskilt hög.

Otaliga produktinnovationer och gynnsamma väderförhållanden stärkte försäljningen även på andra håll i världen. Samtidigt ökade online-försäljningen kraftigt, och efterfrågan på konsument- och yrkesprodukter steg i samtliga regioner. Generellt fortsatte trenden mot batteridrivna produkter under året, särskilt inom konsumentsegmentet i de västra industriländerna. Efterfrågan på högpresterande, batteridrivna produkter ökade även bland professionella användare. Samtidigt var efterfrågan på bensindrivna produkter från STIHL fortsatt hög, med ökad försäljning mot föregående år inom segmentet.

– Dessa siffror visar tydligt att våra kunder fortsatt betraktar båda segmenten som relevanta och viktiga. Därför kommer vi att fortsätta att investera en hel del i det framtidsinriktade, batteridrivna segmentet utan att kompromissa med våra bensindrivna produkter, säger Michael Traub.

På många marknader hade STIHL kunnat sälja fler produkter under bättre globala leveransförhållanden. Produktionen på samtliga anläggningar runt om i världen var fullskalig för att matcha den stora, globala efterfrågan.
– Vi gör allt i vår makt för att försäkra att våra kunder fortsatt blir försedda med våra produkter. Det är dock helt enkelt inte möjligt att, på ett tillförlitligt sätt, förutse tillgängligheten av produkter i ljuset av rådande omständigheter. Problem som orsakats av befintliga spänningar i leveranskedjan kommer bara att förvärras av konflikten i Ukraina, säger Michael Traub.

STIHL gör betydande investeringar i produktionsallians – tillverkar rekordmängder
Under 2021 investerade koncernen totalt 331 miljoner euro, 16,9 procent mer än föregående år. Av detta hade 91,8 procent att göra med internationella produktionsbolag.
– Effekterna av Coronapandemin har åter påvisat vikten av flexibla och uthålliga produktions- och logistikkedjor. Under 2021 gjorde vi oplanerade investeringar på flera hundra miljoner euro i våra globala produktionsanläggningar, för upphandling av ytterligare maskiner och system, för att göra STIHL internationella produktionsallians än mer responsiv framåt och för att möta en ihållande hög, global efterfrågan på produkter, säger Michael Traub.

De största investeringarna gjordes i cylinderproduktion i Brasilien, svärdstillverkning hos tredje part i USA, kedjetillverkning i Schweiz samt tillverkning av vevaxlar och plast i Tyskland. Produktionen var igång 24 timmar om dygnet i många av koncerners produktionsanläggningar.

 • Moderbolaget STIHL Tyskland noterade sin näst högsta årliga produktionsvolym sedan bolaget grundades år 1926.
 • STIHL Inc. i Virgina Beach, USA, ökade sin produktion av motorenheter med 19 procent, jämfört med föregående år. Genom att intensifiera utbildningen av personal kunde produktionsanläggningen höja flexibiliteten, för att snabbt kunna reagera på förändringar i leveranskedjan och i försäljningen.
 • STIHL Kina firade sin 25 miljonte produkt sedan starten 2006, på anläggningen i Qingdao. Tack vare återfärder för att öka effektiviteten, kunde den kinesiska produktionsanläggningen öka sin produktion med närmare 50 procent jämfört med 2019.
 • STIHL Brasilien producerade sin 100 miljonte cylinder under 2021. Sedan starten 1996, har produktionsanläggningen i São Leopoldo ökat produktionskapaciteten avsevärt.
 • Den nya plastproduktionsanläggningen är redo att invigas på STIHL Tirol under sommaren 2022, vilket avsevärt kommer att öka den vertikala integrationen på anläggningen. STIHL koncernen tillverkar majoriteten av sina batteridrivna produkter (inklusive STIHL MSA 300, marknadens mest kraftfulla batteridrivna motorsåg) på STIHL Tirol.
 • Produktionen vid STIHL kedjefabrik i Schweiz ökade med 20 procent under 2021, vilket resulterade i ett nytt produktionsrekord. Företaget har också gjort avsevärda investeringar i utbyggnad av maskinparken. Särskilt fokus har legat på specialmaskiner, som utvecklas och tillverkas i egen regi och som används i flertalet tillverkningsprocesser och kedjemonteringar.
 • ZAMA, ett helägt dotterbolag till STIHL, expanderade sitt reservdelssortiment och har tillverkat både membranförgasare och kabelmattor sedan 2021. Tillverkning av kablage är en framtidsinvestering, eftersom de krävs i bensindrivna och alla batteridrivna produkter, samt i robotgräsklipparen iMOW.

Omsättningen ökade i Tyskland trots spänningar i leveranskedjan
STIHL hade både försäljnings- och intäktsökningar i Tyskland under 2021. Efterfrågan bland professionella användare inom skogsbruk, bygg, trädgårdsodling och landskapsarkitektur var lika hög som efterfrågan bland privatkunder. Trenden mot att spendera mer tid hemma och att investera i hem- och trädgårdsskötsel fortsatte. Bolagets onlinebutik noterade även den en ökning i Tyskland. Under det gångna året möttes en stor efterfrågan på produkter av pågående spänningar på de marknader som ska leverera material och komponenter, vilket intensifierades ytterligare under första kvartalet 2022, på grund av den geopolitiska situationen. Följaktligen blev STIHL auktoriserade återförsäljare och kunder tvungna att vänta – i vissa fall en betydande tid – på beställda produkter.

Moderbolaget i Tyskland genererar rekordintäkter och formar transformation
Det tyska moderbolaget ANDREAS STIHL AG & Co. KG hade fortsatt tillväxt under 2021, med rekordstor omsättning på 1,59 miljarder euro. Denna siffra motsvarar en ökning på 15,2 procent jämfört med föregående år. Antal anställda växte med 9,2 procent mot föregående år, per den 31 december 2021. Av dessa arbetade 4 094 i Waiblingen, 427 Fellbach, 254 i Ludwigsburg, 896 i Weinsheim, och 77 i Wiechs am Randen.

Mitt under Coronapandemin tog STIHL ett viktigt steg mot att sluta avtal för att trygga jobb och verksamhet fram till 2025. Avtalet garanterar fortsatt anställning hos moderbolaget, ekonomiskt stöd för fortbildning och vidareutbildning samt en investering på 200 miljoner euro i byggnader och maskiner.
– STIHL håller på att förvandlas från ett maskinföretag till en mekatronik- och mjukvaruspecialist. Avtalet för att trygga jobb och verksamhet är en viktig del i att säkerställa att vi kommer kunna forma och realisera förändring och innovation under de kommande åren, säger Michael Traub.

För att kunna spela en aktiv i roll i formandet av denna omvandling, fortsätter STIHL att investera i IT-infrastruktur, koncentrerat i moderbolaget, samt i forskning och utveckling. Företaget fokuserar även på framtidsinriktade affärsområden som batterier, elektronik, robotik, artificiell intelligens och e-handel. STIHL moderbolag ska för närvarande tillsätta över 200 tjänster, bland annat med experter inom elektroteknik, robotteknik, mjukvaruteknik, mekatronik, inbyggda system och informationsteknologi.

Många nya batteri- och bensindrivna produkter för konsumenter och professionella
Traub är angelägen om att påpeka att för STIHL ligger fokus på kunden.
– Det gäller även vår produktutveckling, som vi systematiskt anpassar och utformar baserat på kraven från våra kunder. Det är därför jag är så glad över att se att så många nya produkter lanseras sedan början av 2022, som gör det lättare för människor att jobba i och med naturen. Fler produktinnovationer är att vänta, säger Michael Traub.

I STIHL AP batterisystem för proffsen, som redan omfattar ett dussin olika applikationer och över 30 produkter, ska nu ytterligare produkter lanseras.

 • STIHL MSA 300, som lanseras i mitten på mars 2022, är i dagsläget marknadens mest kraftfulla batterisåg och dess prestanda möjliggör en ny dimension av arbete med motorsåg även i ljudkänsliga miljöer. Användningsområdena sträcker sig från fällning och beskärning samt kapning av medelstora träd, till att kunna jobba med olika byggprojekt med trä. Utrustningen uppfyller de höga kraven från yrkesverksamma inom trädgårds- och landskapsarkitektur, kommuner och skogsbruk. Ett helt nytt batteri, STIHL AP 500 S, har utvecklats för att driva STIHL MSA 300. Tack vare den innovativa kraftlaminatteknologin erbjuder det nya batteriet enastående prestanda trots låg vikt, samt dubbla antalet möjliga laddningscykler, vilket avsevärt ökar batteriets livslängd jämfört med konventionella litiumjonbatterier. Även energikapaciteten har utökats ytterligare.
 • Den nyligen lanserade STIHL MSA 220 T är en flaggskeppsprodukt från STIHL inom det batteridrivna trädvårdssortimentet. Det är ett idealiskt verktyg för professionell trädvård och styrs elektroniskt med en 180° LED-display som gör det enkelt att använda och anpassa maskinen i alla lägen.
 • Tack vare STIHL RGA 140, det batteridrivna roterande trimmerhuvudet som finns tillgängligt på marknaden från och med mars 2022, har nu proffs och yrkesverksamma inom kommuner och vägunderhåll, trädgårdsskötsel, landskapsarkitektur och fastighetsskötsel en ny lösning för borttagning av ogräs och gräs.
 • Den allra första ryggburna, batteridrivna lövblåsen från STIHL, STIHL BGA 300, kommer att lanseras i september 2022.

I batterisystemet STIHL AK, designat för privata och semiprofessionella användare, har ytterligare en produkt, utöver de befintliga tolv, lanserats. Tack vare en total längd på 280 centimeter kan nu den batteridrivna stamkvistaren STIHL HTA 50, tillgänglig i maj 2022, användas för underhåll av prydnadsträd och fruktträd, där användaren kan jobba säkert från marken. Trots att den riktar sig till privata användare levereras den som standard med samma STIHL 1/4” PM3 sågkedja som finns monterad på de proffssanpassade stamkvistarna. Motorns höga prestanda ger snabbt arbete med rena, fina snitt. Beroende på typ av trä kan grenar med en diameter upp till 25 centimeter beskäras med precision.

En ny produkt har adderats till STIHL AS batterisystem, vid sidan av de två nuvarande bästsäljarna – grenkapen STIHL GTA 26 och busksaxen STIHL HSA 26 – nämligen den nya batteridrivna handdammsugaren STIHL SEA 20. Detta praktiska verktyg är en av de mest högpresterande handdammsugarna inom 10.8 volt kategorin, och är perfekt vid rengöring av mindre ytor tack vare dess imponerande sugkraft och breda utbud av standardfunktioner.

Det bensindrivna produktsegmentet kommer också att utökas:

 • Fyra nya produkter - STIHL FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, and FS 491 C-EM – ansluter till det professionella sortimentet av bensindrivna röjsågar. De nya produkterna är idealiska för trimning och gräsröjning vid skog- och landskapsunderhåll, liksom för användning inom grönytesektorn och vägunderhåll. Med en utökad klippdiameter på upp till 520 millimeter effektiviseras arbetet.
 • Den bensindrivna motorsågen STIHL MS 162 lanseras i juli 2022. Instegsmodellen har låg vikt och är smidig att använda samtidigt som den ger bra valuta för pengarna. Den är utrustad med en STIHL 2-MIX motor med 1,2 kW effekt och är det perfekta verktyget för att såga ved, vid byggprojekt eller fälla och beskära mindre träd i trädgården.
 • STIHL nya Hexa system, efterlängtat av proffsen, finns tillgängligt på marknaden sedan februari 2022, som ett tillägg till bensindrivna motorsågar med mellanprestanda. Den innovativa sågkedjan STIHL 3/8” Rapid Hexa har, med sina nya skärtänder och smalare snitt, upp till 10 procent högre skäreffekt än 3/8” STIHL Rapid Super kedjan.
 • Dessutom är den splitternya sexkantsfilen Hexa specialdesignad för den nya sågkedjan, och ger därmed snabbare kedjeslipning med perfekt slipvinkel. Hexa-systemet, en patentsökt, global innovation, befäster återigen STIHL gruppens position som teknikledare inom branschen.
 • Stamkvistaren STIHL HT 135, utrustad med en STIHL 4-MIX motor, är den modell med högst prestanda inom produktkategorin från STIHL. Den är designad för proffs och yrkesverksamma inom skog, trädgård och grönytesektorn, för beskärning av träd, avlägsnande av döda grenar och uppröjning efter stormskador.
 • Det beprövade STIHL MotoMix specialbränslet, kompatibelt med alla STIHL 2-stroke motorer, kommer snart finnas tillgänglig i ny och uppdaterad formula. Nya STIHL MotoMix ECO innehåller 10 procent förnybara råvaror, vilket minskar dess koldioxidutsläpp med minst 8 procent i jämförelse med den konventionella MotoMix. STIHL MotoMix ECO innehåller ingen etanol och endast minimala mängder alkener och aromater. Dunken för specialbränslet är gjord av minst 50 procent återvunnet material.

Produktsegmentet högtryckstvättar utökas med STIHL RE 80 X, RE 80, ochRE 90.

Dessa instegsmodeller är perfekta för rengöring runt hemmet och i trädgården. Alla tre är utrustade med högkvalitativ teknik samtidigt som de ger bra valuta för pengarna. RE 80 X är utrustad med ett bärhandtag och saknar hjul. RE 80 och RE 90 kommer både med integrerade hjulsatser. Dessutom är RE 90 även utrustad med kabel- och slangvinda, samt ett parkeringsläge för att stänga av högtryckstvätten under pauser. Även högtryckstvätten STIHL RE 140 PLUS är ny. Med en borstlös induktionsmotor och högkvalitativ aluminiumpump är det den mest kraftfulla högtryckstvätten inom kompaktklassen från STIHL. Den lanseras med ett antal imponerande standardfunktioner, vilket gör verktyget enkelt och bekvämt att använda.

*Lokala variationer i produktutbudet kan förekomma.

STIHL varumärkesbutik får folk att vilja vistas utomhus
Nya STIHL COLLECTION finns nu tillgänglig, precis i tid inför utomhussäsongen 2022. Avslappnade passformer, funktionell design och jordnära, naturliga färger – så som bomullsjackor inspirerade av ”work wear” trenden och coola T-shirts för båda unga och äldre – kännetecknar den nya kollektionen. En ny leksaksmotorsåg som inspirerats av innovativa STIHL MS 500i återger lekfullt alla funktioner från den riktiga – allt från den rörliga, utbytbara kedjan och LED-display till den nya svärdsdesignen, vilket ger personer i alla åldrar något att se fram emot.

STIHL TIMBERSPORTS® säsongen 2022: åskådarna är tillbaka
Efter att ha dominerats av pandemin under 2020, och under 2021, är STIHL TIMBERSPORTS® säsongsschema nu tillbaka med full styrka inför 2022. Åskådarna kommer tillbaka till både de individuella- och lagtävlingarna som utgör höjdpunkterna för säsongen 2022. Tävlingen World Trophy kör i gång den internationella tävlingssäsongen den 28 maj, på Rathausplatz i hjärtat av Wien, Österrike, med Rookie-världsmästerskapet som går av stapeln dagen innan. Säsongens absoluta höjdpunkt hålls den 28–29 oktober i Partille, Göteborg, då VM välkomnas till Sverige för allra första gången. Över 100 atleter kommer att vara på plats för att göra upp om världsmästartiteln, och tävlar både individuellt och i lagtävling. Andra internationella tävlingar under året är European Trophy i Frankrike och European Nations Cup i Schweiz.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Eriksson, presskontakt STIHL Sverige, 0302-248 08, gunilla.eriksson@stihl.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


STIHL erbjuder maskiner och produkter för trädgård, skog och grönytor. Via certifierade återförsäljare tillhandahålls bland annat batteridrivna trädgårdsmaskiner som robotgräsklippare, häcksaxar och grästrimmers samt högtryckstvättar, motorsågar, röjsågar och smarta lösningar för såväl konsumenter som professionella användare. STIHL är en global koncern med kvalitet och säkerhet som ledord och arbetar för att bidra till en mer hållbar framtid. Koncernen har omkring 20 000 medarbetare och omsatte 5,06 miljarder euro år 2021. Det nordiska huvudkontoret finns i Sverige med verksamhet i Norge, Danmark och Finland. Läs mer på www.stihl.se.

Presskontakt

Gunilla Eriksson

Presskontakt Marknadskoordinator 0302 - 248 08

Tradition och kvalitet sedan 1926

STIHL utvecklade den första kedjesågen 1926. Sedan dess har det tillkommit många produkter för både skog och trädgård. Nu omfattar STIHL-gruppen dotterbolag i ca. 160 länder och har tillverkning i bl.a. Tyskland, Österrike, Schweiz, Brasilien och USA.

Andreas Stihl Norden AB
Glimmervägen 6
443 03 Stenkullen
Sverige