Gå direkt till innehåll
Aons katastrofrapport sammanfattar juli månads naturskador

Nyhet -

Aons katastrofrapport sammanfattar juli månads naturskador

Impact Forecasting, Aons team som utvecklar katastrofmodeller, har utvärderat effekterna av de naturkatastrofer som inträffade under juli 2018 i sin senaste månadsrapport. Enligt julirapporten kommer torkan och bränderna i juli sannolikt att leda till en ekonomisk förlust på 3,5 miljarder euro för Europa.

Skogsbranden i Ljusdal räknas som den största i modern historia. Sträckan runt området är 12,5 mil och sammanlagt är det 9600 hektar mark som brunnit, vilket motsvarar 20 000 fotbollsplaner. Räddningsinsatsen i området är nu avslutad och ansvaret för eftersläckningen flyttades över på enskilda skogsägare den 9 augusti. I en skriftlig kommentar på länsstyrelsen Gävleborgs hemsida säger räddningsledare Robert Strid att det dock återstår mycket arbete i skogen och på vägarna.

Enligt Skogsstyrelsen har skogbränderna som härjat över delar av Sverige under juli månad totalt bränt ner cirka 25 000 hektar skog, eller 2,6 miljoner kubikmeter trä, värt 800 MSEK. Skogsstyrelsen baserar siffrorna på operativ data från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och timmerpriserna från 2017.

Även runt om i Europa har det varit en meteorologiskt svår månad med stora ekonomiska skador som följd.

Ihållande torka och höga temperaturer som påverkat norra hälften av Europa kommer sannolikt att leda till betydande förluster för den lokala jordbruksproduktionen. Tyska lantbrukarförsäkringsföreningen redovisade förluster på upp till 20 miljoner euro enligt Aons katastrofrapport för juli månad.

Det meteorologiska mönstret skapade också gynnsamma förhållanden för spridningen av skogsbränderna. Den dödligaste markbranden i Europa sedan 1900 med förödande konsekvenser drabbade strandorten Mati, fyra mil öster om Aten. Minst 92 dödsfall har bekräftas av myndigheterna och branden och tillsammans med andra bränder i Attika-regionen har förstört minst 905 byggnader och skadat 740.

Men alla naturskador i juli har inte orsakats av torka och bränder. I början av månaden skapade ett utbrett och intensivt åskoväder ordentlig skada i västra Europa. Bland de mest drabbade områdena var sydvästra Frankrike där stora hagelkorn skadade jordbruksmarken. Den 15 juli svepte en hagelstorm genom sydvästra Frankrike och orsakade skador på vinodlingar i regionen kring Bordeaux. Enligt uppskattningar påverkades flera tusen hektar och skadan kommer att uppgå till flera miljoner euro. Ytterligare skador rapporterades också från områden runt Lyon. Samma dag i sydvästra Tyskland, ibland annat i Saarland, norra Baden-Württemberg och delar av Rheinland-Pfalz översvämmandes hundratals källare på grund av kraftig nederbörd.

Tung nederbörd orsakade också översvämningar i en bergig region nära gränsen mellan Polen och Slovakien den 18-19 juli. Under 48 timmar uppmättes närmare 163 millimeter regn i Tatranská Javorina på den slovakiska sidan av Tatrabergen. Regnovädret orsakade att lokala vattendrag översvämmades vilket främst resulterade i skador på infrastruktur, vandringsleder och skogsbruk. Den totala sammanlagda skadekostnaden uppskattas uppgå till 50 miljoner dollar.

För att läsa om övriga världens naturkatastrofer, eller för att ta del av den fullständiga katastrofrapporten från Aon, tillsammans med aktuell och historisk naturkatastrofdata och händelseanalyser, besök www.aonbenfield.com/catastropheinsight.

Ämnen

Kategorier

Empower Results®

Aon är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning inom Human Resources kring rekrytering, lön, belöning och pensioner. Vi skapar skräddarsydda lösningar anpassade efter kundernas specifika önskemål. Huvudkontoret ligger i Stockholm, kontor finns även i Göteborg och Malmö med sammanlagt cirka 210 anställda. Aon är certifierade enligt ISO 1400 och vårt kontorshus i Stockholm har tilldelats LEED Guld-certifiering för dess många intelligenta och klimatsmarta lösningar.

Aon Sweden
Valhallavägen 117H, Box 27093
102 51 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum