Gå direkt till innehåll
2018 års naturkatastrofer orsakade 225 miljarder dollar i ekonomisk skada

Pressmeddelande -

2018 års naturkatastrofer orsakade 225 miljarder dollar i ekonomisk skada

Med blåst och regn inledde stormen Elenor väderåret 2018 när den drog fram över delar av Europa i början på januari. Värst drabbades Storbritannien och Irland. Här i Sverige lär dock 2018 bli hågkommet för det extremt varma sommarvädret, en besvärlig torka och svåra skogsbränder. Brandkatastrofen i Ljusdal kommun hade som mest fem aktiva brandområden som omfattade en yta på totalt 9 500 hektar, motsvarande 20 000 fotbollsplaner.

Aon har just släppt 2018 års klimat- och naturkatastrofrapport vars syfte är att hjälpa företag, samhällen, myndigheter och återförsäkringsbranschen att bättre förbereda sig och öka motståndskraften mot de växande riskerna som kommer med väderrelaterade katastrofer.

Rapporten för 2018 summerar den ekonomiska förlusten som orsakats av våra väderförhållanden till sammanlagt 225 miljarder dollar. En siffra som är lägre jämfört med 2017 som noterades som ett rekordår med 344 miljarder dollar i global ekonomisk förlust. Antalet händelser ökade dock. Totalt inträffade 394 väderrelaterade katastrofer 2018 jämfört med 330 under 2017. Av den totala skadesumman täckte privata och statliga försäkringsprogram 90 miljarder dollar, vilket blev det fjärde högsta noterade årsrekordet. Det så kallade försäkringsgapet, den del av fjolårets ekonomiska förlust som inte omfattades av försäkring, uppgick 60 procent vilket är den lägsta nivån sedan 2005.

”2018 var ytterligare ett aktivt år när det gäller globala naturkatastrofer säger Andy Marcell, CEO för Aon Reinsurance Solutions. Trots att det inte handlade om en enskild ”mega-katastrof”, inträffade det 42 skador som översteg 1 miljard dollar vilket sammantaget innebär att det var ett år något över genomsnittet. Försäkrings- och återförsäkringsbranschen visar att man även fortsättningsvis klarar av skadekostnaderna genom att uppbacka upp med 595 miljarder dollar i kapital och fokuserar på kostnaden för klimat- och väderhändelser genom att hjälpa till att täcka försäkringsgapet”.

Ett år med extrem värme, svår torka och omfattande markbränder

2018 innebar rekordvärme på många platser framför allt Europa. Nya värmerekord noterades i delar av Tyskland, Belgien, Nederländerna, Finland, Norge och Sverige. Under värmeböljans topp översteg temperaturen 32,2 grader så långt norrut som Polcirkeln. I Jokkmokk i Norrbotten var det 32,5 grader den 17 juli. Det är den varmaste temperaturen som överhuvudtaget uppmätts där.

Men värmeböljan som höll Europa i sitt grepp lämnade förödande konsekvenser efter sig. Markbränderna som drabbade Attika-regionen i Grekland i juli var de dödligaste i Europa sedan 1900 och antalet omkomna är idag bekräftade till 100 personer. Katastrofen orsakade också omfattande skador på byggnader på turisttunga platser i Mati, Rafina, Neos Voutzas, Agia och Marina. Summa av försäkrade förluster närmar sig 40 miljoner dollar.

Kombinationen av exceptionell värme och torra förhållanden ledde till svåra bränder även här i Sverige. Under sommaren utbröt minst ett 50-tal skogsbränder och skogsbruksindustrin ensam rapporterade förluster på över 100 miljoner dollar. Den skogsbrand som fick mest uppmärksamhet var den som drabbade Ljusdals kommun. I de tre största brandområdena fanns 8 400 hektar skogsmark enligt Skogsstyrelsens beräkningar. Det motsvarar cirka 40 procent av den totala ytan av bränd skogsmark i Sverige under 2018. Skogsbränderna i Ljusdal bekämpades bland annat från luften av 16 flygande enheter från tio länder då Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) begärt brandbekämpningsstöd för att få kontroll över brandkatastrofen.

I Australien ledde de extrema sommartemperaturerna och vidsträckta torkförhållanden till dussintals markbränder i delar av New South Wales och Victoria. Summa av försäkrade förluster uppgick till 55 miljoner dollar.

Storbranden i Kalifornien i början på november 2018, i vilken staden Paradise mer eller mindre utplånades, blev inte bara den värsta och mest dödliga branden i delstatens historia. Det var också den mest kostsamma försäkrade förlusten under 2018 med belopp upp till 15 miljarder dollar. Branden förstörde 18 804 byggnader och minst 86 dödsfall har bekräftats. Detta är det andra året i rad som Kalifornien satt förlustrekord till följd av bränder.

Värmen och torkan fick också stor påverkan på jordbruket

Inledningen av växtsäsongen 2018 var den varmaste och torraste på länge vilket gjorde att växtligheten inte kom igång alternativt mognade i förtid. Den mest kostsamma torkan drabbade framförallt i Central- och Nordeuropa och kostnaden uppgick under sommarmånaderna till cirka 9 miljarder dollar. Den svåra torkan påverkade många enskilda typer av grödor såsom vete, spannmål och grönsaker. Produktionen minskade med så mycket som 70 procent globalt sett vilket ledde till förhöjda importkostnader. Den extrema torkan skapade också en akut brist på foder till betande djur i ibland annat Sverige och foderbristen gör framtiden oviss för Europas lantbrukare.

Andra kostsamma väderhändelser under året:

  • I Japan ledde kraftiga regn under juli månad till katastrofal översvämning över hela landet med total skada närmare 10 miljarder dollar.
  • En mångmiljard-översvämning inträffade i Indiens delstat Kerala under säsongens monsunmånader.
  • Svårt väder och översvämningar påverkade Italien och andra delar av södra Europa under oktober och november.
  • Nära 2,1 miljarder dollar i försäkrade förluster gjorde stormen Friederike till den femte kostsammaste europeiska stormen detta sekel.

"Bland det vi ska ta med oss från händelserna 2018 är insikten att katastrofriskerna fortsätter att förändras. kombinationen av socioekonomiska förändringar, befolkningsutvecklingen och exponeringen vid känsliga miljöer tillsammans med ett förändrat klimat som bidrar till ett mer instabilt vädermönster tvingar fram nya sätt att mildra skadorna och att arbeta med hållbarhet. Naturkatastrofer kommer alltid att inträffa. Hur väl vi förbereder oss kommer att spela en avgörande roll för framtida väderrelaterade skador säger Steve Bowen, direktör och meteorolog vid Aon Impact Forecasting".

Här kan du ta del av den fullständiga rapporten.

För att läsa mer om världens naturkatastrofer, eller för att ta del av den fullständiga katastrofrapporten från Aon, tillsammans med aktuell och historisk naturkatastrofdata och händelseanalyser, besök www.aonbenfield.com/catastropheinsight.

Ämnen


Om Aon Sweden

Aon är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human Resources. Aon Sweden har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser.

Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon Sweden drygt 220 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Aon är certifierade enligt ISO 14001, den globalt erkända standarden för miljöledningssystem. Besök oss på www.aon.com/sweden/ för mer information.

Aon Sweden är en del av Aon Corporation som med drygt 50 000 medarbetare över hela världen levererar kundvärde genom innovativa, effektiva lösningar som hanterar företags och organisationers risker och ökar medarbetarnas produktivitet.

Följ Aon Sweden på Twitter | Facebook | LinkedIn | Mynewsdesk | Prenumerera på Aons nyhetsbrev

Empower Results®

Aon är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning inom Human Resources kring rekrytering, lön, belöning och pensioner. Vi skapar skräddarsydda lösningar anpassade efter kundernas specifika önskemål. Huvudkontoret ligger i Stockholm, kontor finns även i Göteborg och Malmö med sammanlagt cirka 210 anställda. Aon är certifierade enligt ISO 1400 och vårt kontorshus i Stockholm har tilldelats LEED Guld-certifiering för dess många intelligenta och klimatsmarta lösningar.

Aon Sweden
Valhallavägen 117H, Box 27093
102 51 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum