Gå direkt till innehåll
Global politisk volatilitet leder till ökat politiskt våld och politisk risk

Pressmeddelande -

Global politisk volatilitet leder till ökat politiskt våld och politisk risk

Idag lanserar Aon sina årliga Risk Maps för 2018. Riskkartorna täcker politisk risk, terrorism och politiskt våld och produceras i samarbete med Continuum Economics och The Risk Advisory Group.

Rapportens höjdpunkter:

  • Politiskt våld: Sannolikheten för inbördeskonflikter, även för stormakterna, ligger på sin högsta nivå sedan slutet av det kalla kriget. Den växande geopolitiska konkurrensen och det svaga ledarskapet i internationell diplomati har bidragit till ökad risk för väpnad konflikt under det senaste året.

  • Terrorism: Antalet terrorattacker i västländerna fördubblades under 2017 till 204 st - från 96 st år 2016. Olyckor kvarstod på samma nivåer som föregående år. Ett antal krigsområden fortsätter internationellt att fungera som inkubatorer för internationell terrorism, även om det globala hotet från islamiska staten verkar minska något.

  • Politisk risk: Förra året ökade den politiska risken i 11 länder, med klimatförändringar och råvaruchocker som försvagade de finanspolitiska positionerna - som fortfarande kämpar för att återhämta sig från råvaruchockerna och de förvärrade ökande nivåerna av politiskt våld och avbrott i försörjningskedjan.


Terrorism och Politiskt Våld

Det politiska våldsriskerna ökar globalt på grund av geopolitiska spänningar, en försvagning orsakad av liberaldemokratisk styrning och de återverkande effekterna av alla kroniska konflikter runt om i världen. För tredje året i rad har fler risker på landnivå ökat (till 17), än minskat (till 6 st).

Det här året har:

  • 40 % av länderna listas som utsatta för terrorism och sabotagerisk. 
  • 60 % till risk för civil oro.
  • 33 % till uppror, krig eller kupprisker.

Fyrtiofem länder och territorier är nu värderade som allvarliga eller högriskländer, vilket motsvarar 22 % av totalen.

Sannolikheten för inbördeskonflikter, även för stormakterna, ligger på sin högsta nivå sedan slutet av det kalla kriget. Den växande geopolitiska konkurrensen och det svaga ledarskapet i internationell diplomati har bidragit till ökad risk för väpnad konflikt under det senaste året.

Tillväxten av polarisering över politiska, ekonomiska och sociala frågor i mogna demokratier och splittringar mellan västerländska makter mot komplexa hot och risker, har också bidragit till att försämra den globala säkerheten och den större strategiska osäkerheten.

Antalet terrorattacker i västländer 2017 (204) var ungefär dubbelt så mycket som 2016 (96), men det totala antalet olyckor i båda åren var i stort sett detsamma (1 092 år 2017), vilket innebär att attackernas dödlighet har fallit.

Hotet från den islamiska staten har minskat markant- dock inte helt. IS utförde terrorattacker i 29 länder på fem kontinenter år 2017, samma antal länder som 2016 och steg från 19 länder 2015, men den globala räckvidden av IS verkar ha nått toppen och det verkar troligt att antalet länder där det kan utföra attacker, eller inspirera andra att göra det, kommer att falla under 2018.

Turismsektorn måste dock i synnerhet hantera de risker som ökad terrorism innebär, turismsektorn är ett mycket attraktivt mål för vissa terroristorganisationer. År 2017 utfördes 35 attacker världen över som var direkt riktade mot kommersiella sektorer som är kritiska komponenter i turistnäringen, som till exempel hotell och resorts, nattklubbar, civil luftfart och sevärdheter.

Politisk risk

Förra året ökade den politiska risken i elva länder jämfört med endast två länder som såg en minskad risk, vilket visar att den politiska risken i hela världen fortsatte, detta på grund av ökningen av det politiska våldet och försörjningskedjan. Många länder riskerar att försämra sin försörjningskedja på grund av både klimatstörningar och försämrade finanspolitiska positioner.

Under de senaste åren har de asiatiska ländernas handelsförbindelser flyttat från USA och Kina. Detta beror på Kinas ekonomiska utveckling, och det stiger som en handelsgigant. Till följd av Kinas uppgång har Asiens export till USA sänkts från cirka 23 % av den totala exporten 2000 för att stabilisera sig till cirka 12 % de senaste åren. På samma sätt har Asiens export till Kina mer än fördubblats under det senaste decenniet till cirka 23 procent för närvarande.

De politiska riskerna i Latinamerika ökade före en upptagen valperiod, som försenar stora reformer i Brasilien och hävdar rädslan för reformomvandling i Mexiko. De större länderna riskerar att välja populistiska regeringar, och mindre länder upplever sin andel av politiskt buller.

Mer omfattande är regionen Afrika som upplever flesta nedgraderingar. Löpande konflikter inom länderna, nedbrytningen av demokratisk styrning och alltmer frekventa korruptionsskandaler har lett till mer politiskt våld. Grupper som IS och Boko Haram utnyttjar bräckliga institutioner och svaga gränser. På andra håll innehåller Mellanöstern några av världens högriskländer: Irak, Syrien, Jemen och Egypten. Instabilitet och våld i regionen har spillt över till grannländerna, vilket undergräver handel och turism.

Mark Parker, Head of Property, Casualty and Crisis Management, Aon Global Broking Centre, säger: "Den globala geopolitiska miljön är fortsatt volatil. Detta återspeglas i Aons Riskkartor 2018, med de sammanhängande hot som utgörs av politiskt våld och politiska risker växer. Med tanke på denna ökade risknivå och det snabbt växande landskapet mot vilket företagen är verksamma är det viktigt att företagen förstår deras exponeringar och potentialen för politisk instabilitet att påverka deras befolkning, fastigheter och försörjningskedjor. Att säkerställa att rätt lösningar finns på plats för att mildra och överföra risker är avgörande för företag som arbetar internationellt."

Paulina Argudin, Director, Country Risk Model, Continuum Economics: "Aon Political Risk Map 2018 fångar förändrade delar av politiska risker för företag över nya och gränsmarknader länder. Förra året såg vi ökad politisk risk i flera länder, främst driven av det ökade politiska våldet och försörjningskedjan. Persistensen och ökningen av politisk risk över hela världen visar hur relevant det är för företagen att identifiera och övervaka specifika politiska riskelement i sina verksamhetsländer.

Henry Wilkinson, Head of Intelligence & Analysis at The Risk Advisory Group, säger: "Aons Terrorism & Political Violence Maps 2018 pekar på mellanstatliga spänningar som driver upp risker för långsiktigt politiskt våld, liksom diversifiering av terrorist- och extremistiska hot, särskilt i västvärlden. Den långsiktiga trenden för icke-statliga aktörer som är det övervägande politiska våldet i de flesta regioner övergår till geopolitiska risker. Dessa är mer affärshotande och kräver ägande på styrelsen. I en sådan oupplöslig miljö är det absolut nödvändigt att företagen investerar i kris- och riskhanteringsprogram i världsklass som är intelligensledda, förutseende och anpassningsbara till snabba förändringar."

För mer information och för att komma åt de interaktiva kartorna samt fullständiga rapporter, vänligen besök: Aon Risk Map 2018 - Web Site

..................................................................

Om Continuum

Continuum Economics (tidigare Roubini Global Economics) är den internationella marknadsledande tjänsten för oberoende ekonomisk forskning som drivs av 4Cast och Roubini Global Economics. Med sin växande användargrund på 10 000 kunder och ett rykte för snabba analyser på alla aspekter av marknaden, ger den forskning som spänner över kortsiktiga marknadssignaler och långsiktiga strategiska teman. Denna metod avslöjar möjligheter och risker innan de uppmärksammas av marknaderna och hjälper våra kunder att fatta mer informerade beslut.

Continuum Economics arbetar med kunder på en rad olika sätt, från makrostrategins abonnemangsprodukter till skräddarsydda arbeten, konferenser med flera klienter, direkt tillgång till analytiker och licensiering av det systematiska verktyget för landriskanalys. För mer information om fortsättningsekonomi, mer info. på: www.continuumeconomics.com

Om The Risk Advisory Group

Aon ”Terrorism and Political Violence maps” representerar detaljerade empiriska och intelligensbaserade bedömningar av terrorismhot och risker för politiskt våld.

Kartan har producerats i samarbete med Risk Advisory Group sedan 2007. Risk Advisory Group är en ledande, oberoende global riskhanteringskonsult som hjälper företag att växa samtidigt som de skyddar sitt folk, deras tillgångar och deras varumärken. Genom att tillhandahålla fakta, intelligens och analys hjälper Risk Advisory Group sina kunder att förhandla om komplexa och osäkra miljöer för att välja rätt möjligheter på rätt marknader med rätt partner. Mer info på: www.riskadvisory.com

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om Aon Sweden

Aon är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human Resources. Aon Sweden har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser.

Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon Sweden drygt 220 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Aon är certifierade enligt ISO 14001, den globalt erkända standarden för miljöledningssystem. Besök oss på www.aon.com/sweden/ för mer information.

Aon Sweden är en del av Aon Corporation som med drygt 50 000 medarbetare över hela världen levererar kundvärde genom innovativa, effektiva lösningar som hanterar företags och organisationers risker och ökar medarbetarnas produktivitet.

Följ Aon Sweden på Twitter | Facebook | LinkedIn | Mynewsdesk | Prenumerera på Aons nyhetsbrev