Gå direkt till innehåll
Det ökande cyberhotet - vad är den verkliga kostnaden för företag?

Pressmeddelande -

Det ökande cyberhotet - vad är den verkliga kostnaden för företag?

  • Aon och Ponemon Institutet har undersökt hur organisationer inom EU, Mellanöstern och Afrika ser på cyberriskrelaterade frågor.
  • 72 % av de tillfrågade organisationerna anser att cyber är en av de 10 största affärsriskerna.

Aon Risk Solutions har tillsammans med Ponemon Institutet nyligen utfört en undersökning av hur 500 organisationer i 15 länder inom EMEA (Europé, Middle East and Africa) ser på riskexponering för IT-tillgångar jämfört med andra tillgångar på balansräkningen.

Av de tillfrågade svarade mer än en tredjedel att de under de senaste 24 månaderna drabbats av väsentlig ekonomisk skada orsakad av dataintrång. Den genomsnittliga ekonomiska skadan uppgår till knappt 10 Mkr. En majoritet av dessa händelser har bestått i cyberattacker utifrån som orsakat avbrott i verksamheten.

Bill Peck, ansvarig för Aon EMEA, säger ”Aon ville förstå hur organisationer värderar cyber-relaterade tillgångar. Vår enkät är unik eftersom den fokuserar på vilken påverkan cyberincidenter har på de redovisade finansiella resultaten jämfört med de risker som övriga tillgångar är utsatta för. I dagens teknologistyrda värld ökar företagens risker snabbt i takt med den ökade användningen av informations- och teknologirelaterade tillgångar”.

Rapportens slutsatser tjänar som en vägledning för risk managers och finansavdelningar och hjälper dem att skapa en bredare översyn av deras organisations övergripande riskprofil, vilket i sin tur är nödvändigt om man vill etablera breda försäkringslösningar som omfattar dessa slags cyberrisker.

Ladda ner rapporten här

Läs mer på Aons hemsida om Cyberrisker

________________________________________________________________________

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om Aon
Aon är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human Resources. Aon Sweden har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser. Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon Sweden 250 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Aon Sweden är en del av Aon Corporation med 69 000 medarbetare över hela världen levererar Aon kundvärde genom innovativa, effektiva lösningar som hanterar företags och organisationers risker och ökar medarbetarnas produktivitet.

Aon är certifierade enligt ISO 14001, den globalt erkända standarden för miljöledningssystem. Besök oss på www.aon.com/sweden/ för mer information.

Följ Aon Sweden på:

Twitter
Facebook
LinkedIn