Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Presskontakt

Johan Lund

Johan Lund

Presskontakt Styrelseordförande AQILION AB 073-309 5865
Sarah Fredriksson

Sarah Fredriksson

Presskontakt VD AQILION AB 070 261 4575

Aqilion är ett svenskt life science bolag med fokus på läkemedelsprojekt med potential att förbättra livskvaliteten för patienten samt skapa värde för hälso- och sjukvården och samhället.

Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika idéer som har potential att bli nya läkemedel och förädlar dem till kommersiellt intressanta projekt. Våra projekt baseras på solid vetenskaplig grund där vi tydligt kan förstå underliggande biologi, klinisk relevans och patientnytta. Vi fokuserar på indikationer inom inflammation i gränslandet mellan onkologi och immunologi där vi ser ett stort framtida behov, god potential för innovation samt ett uttalat intresse i marknaden. Våra kunder representerar nästa steg i värdekedjan; läkemedels- och bioteknikindustrin. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg.

AQILION AB
Kullagatan 8
SE-252 20 Helsingborg
Sweden