Pressmeddelande -

Allt färre söker friårsledigt

Trots den stora anstormningen av friårsansökningar i början på året har nu intresset minskat. Flera län kommer att få svårigheter att fylla platserna. Det visar en förfrågan från AMS till länsarbetsnämnderna. – Majoriteten av platserna är tillsatta men många slutar under resten av året. Intresset varierar starkt på regional och lokal nivå, säger Lars Sjöström, ställföreträdande generaldirektör på AMS. Genom mer information om friåret räknar vi med att öka antalet tillsatta friårsplatser. Vikande intresse för friårsvikariat I slutet av augusti var 12 057 personer friårslediga. Sedan dess har intresset svalnat och i dag är 11 714 platser tillsatta. Drygt 3 700 kommer att avsluta sin friårsledighet fram till årsskiftet. De flesta län har kommuner med utrymme för fler friårsvikariat, framför allt i Östergötland, Skåne, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Västernorrland. Nära hälften har fått jobb I dag kan AMS också offentliggöra uppgifter om hur det gått för dem som haft ett friårsvikariat. Uppgifterna finns i AMS återrapportering till regeringen om friåret för perioden juni–augusti 2005. Rapporten visar att cirka 700 personer avslutat ett friårsvikariat fram till sista juni i år. Två månader senare hade nästan 26 procent av dessa ett varaktigt arbete. Omkring 20 procent hade andra former av anställningar och knappt 30 procent var arbetslösa. – Att nära hälften av friårsvikarierna har fått någon form av anställning i en svag arbetsmarknad är positivt och tyder på att friårsvikariatet har stärkt deras möjligheter till arbete, säger Lars Sjöström. För kommentarer: Lars Sjöström 070-575 96 36 Presskontakt: Lise-Lott Alsenius 070-219 27 67

Ämnen

  • Arbetsliv