Pressmeddelande -

Allt fler anställningar tidsbegränsade:Budkavle från AMS-chefen: Mer än vart tredje fast jobb går till en arbetslös - Anställ fler invandrare!

I dag får Sveriges 100 största arbetsgivare brev från AMS-chefen Bo Bylund. Han inbjuder dem att vara med och halvera arbetslösheten bland de 46 000 utomnordiska invandrare som i dag är arbetslösa. – Vi måste tillsammans göra mer eftersom så många utlandsfödda går utan jobb, säger Bo Bylund. För att en åldrande befolkning inte ska leda till sjunkande tillväxt och sämre välfärd måste fler i aktiv ålder arbeta. Om de invandrare, som i dag går arbetslösa, inte får en chans till jobb nu finns risk att de kommer att slås ut från arbetsmarknaden. Nyligen var jag i Uppsala och mötte småföretagare som tillsammans med Arbetsförmedlingen skolar in invandrare i arbetslivet. Så skulle stora företag, landsting, kommuner och statliga verk också kunna göra. Totalt skulle vi 100 största arbetsgivare behöva anställa 5 600 utomnordiska invandrare. Bo Bylund föreslår i brevet att företagen, tillsammans med Arbetsförmedlingen, ska halvera arbetslösheten bland utomnordiskt födda invandrare. Arbetsförmedlingarna i landet kan hjälpa till med förslag på invandrade arbetslösa som uppfyller arbetsgivarnas krav. – För AMS del skulle detta innebära 54 personer om vi anställer vår del i relation till antalet medarbetare, säger Bo Bylund som också uppmanar de 100 största att skicka budkavlen vidare till dotterbolag, underleverantörer, kunder och entreprenörer. Brevet och listan över de 100 arbetsgivarna finns i Pressrummet på www.ams.se För kommentarer: Bo Bylund Mobiltel 070-58 18 240 Presskontakt: Malin Engstedt Tel 08-58 60 63 10

Ämnen

  • Arbetsliv