Pressmeddelande -

Nu startar Arbetsförmedlingen informationskampanj: Drömläge att anställa

I nästa vecka får närmare en halv miljon företagare i hela landet ett personligt brev från AMS generaldirektör Bo Bylund. Med brevet och annonser i dagspress ska beslutsfattare nås med budskapet att Arbetsförmedlingen har nya möjligheter för unga och akademiker som vill in på arbetsmarknaden. Genom bred information vill Arbetsförmedlingen få upp ögonen på arbetsgivare och personalansvariga för fördelarna med att anställa ungdomar och akademiker just nu. Syftet är att minska ungdomsarbetslösheten: i april i år var över 30 000 ungdomar mellan 18 och 24 år arbetslösa, ungdomar som vill få in en fot på arbetsmarknaden. Bo Bylunds brev skickas till 470 000 ledare eller personalansvariga i stora företag. – Nu kan företag ta in en ung praktikant utan avgift eller anställa någon med så kallat anställningsstöd. Jag vet att det finns många unga och välutbildade människor som söker arbete genom Arbetsförmedlingen. Företagare är också föräldrar med egna erfarenheter eller känner ungdomar som saknar jobb. Genom att informera brett hoppas vi nå dem och väcka intresse för våra stödåtgärder så att dessa verkligen utnyttjas, säger Bo Bylund. Sedan årsskiftet har Arbetsförmedlingen nya möjligheter att i samverkan med företagen hjälpa ungdomar. Det finns också en rad redan inarbetade stöd som kanske är för lite kända. Det handlar bland annat om att arbetsgivare kan ta in en kvalificerad akademiker utan att ta fullt arbetsgivaransvar eller pröva en ung praktikant utan avgift. Det finns också intressanta möjligheter att få anställningsstöd för unga medarbetare. Alla stöden är tänkta att leda till reguljära anställningar med tiden. Den nya informationskampanjen är landsomfattande. Förutom brevet till en halv miljon företagare och personalansvariga blir det också annonser i dags- och branschpress. Länsarbetsnämnderna runt om i Sverige kommer också att annonsera. Måndag den 22 maj kommer medarbetare från Arbetsförmedlingen och AMS, inklusive Bo Bylund, att dela ut ett nytt nummer av tidningen Platsjournalen som berör ungdomar och akademiker. Vi kommer att finnas på en rad tunnelbanestationer i Stockholm mellan klockan sju och åtta på morgonen. Bilder på annonserna liksom Bo Bylunds brev finns i pressrummet på www.ams.se För mer information: Malin Engstedt 08-586 063 10 Christina Mångård 08-586 064 31

Ämnen

  • Arbetsliv