Pressmeddelande -

Start för informationskampanj om nystartsjob

Idag börjar den rikstäckande informationssatsningen om nystartsjobb. Kampanjen exponeras på pelare och storbildstavlor vid busshållplatser i landets tjugo största orter, som annonser i affärs- och dagspress (i tryckta tidningar och med on-line annonser) och som informationsfilm i SVT Anslagstavlan. Rikssatsningen kompletteras också med en omfattande lokalannonsering runt om i landet. Informationssatsningen pågår till i slutet av mars. Den 30 november 2006 beslöt regeringen att anslå 10 miljoner kronor till en särskild informationssatsning om nystartsjobb. AMS fick anslaget för att i en myndighetsgemensam satsning informera om nystartsjobben. Alla delar i informationssatsningen hänvisar till den myndighetsgemensamma webbplatsen www.nystartsjobb.se Nystartsjobb innebär att den arbetsgivare som anställer en person som varit borta från arbetslivet under minst ett år (för ungdomar sex månader) – som arbetslös, sjukskriven, med försörjningsstöd från kommunen, som anställd av Samhall eller som nyanländ invandrare – slipper betala motsvarande arbetsgivaravgift under lika lång tid som personen varit borta från arbetslivet. Kampanjen har utformats av Storåkers McCann. Av anslaget på 10 miljoner kronor har cirka 8,5 miljoner använts till medieköp på riksnivå och i lokala medier. Målgrupp för kampanjen är privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare som driver affärsverksamhet, och givetvis arbetssökande som vill tillbaka till arbetsmarknaden. – Vi har vänt på begreppen och använder oss av ord och uttryckssätt som hämtats från platsannonsernas värld; målinriktad, strukturerad, lösningsorienterad, strategisk, noggrann, social och energisk. Att vara långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller nyanländ invandrare räknas in bland dessa begrepp. Dessa, tidigare negativt laddade ord, finns nu med tillsammans med klassiska begrepp från platsannonsernas värld. Med nystartjobben är det nu en konkurrensfördel att ha varit borta från arbetslivet i mer än ett år, säger AMS informationsdirektör Greta Svensson och fortsätter: – Genom att utforma informationssatsningen på detta sätt vill vi ge "råg i ryggen" till människor som varit borta från arbetsmarknaden länge. I praktiken har många av dessa arbetssökande lika mycket kompetens, erfarenheter och utbildning som andra. Vi vill visa att det inte är en persons eget fel att man för tillfället inte har en plats i arbetslivet. Med nystartsjobben kan det som hittills varit ett problem när man söker jobb, förvandlas till en konkurrensfördel. Det är detta vår informationssatsning vill lyfta fram. Vi leker med ord, vänder på begreppen och använder humor, avslutar Greta Svensson. För kommentarer: Greta Svensson 010-4870171 Presskontakt: Helena Färnsten 010-486 29 76 Christina Mångård 010-486 70 53

Ämnen

  • Media, kommunikation