Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Avtal klart mellan KFO och Handels

Arbetsgivarföreningen KFO har träffat ett treårigt avtal med Handelsanställdas förbund för cirka 16 000 arbetstagare anställda inom butik, stormarknad och lager.

-  Vi är mycket nöjda med att det blev treårsavtal. Det betyder att våra medlemmar får stabila förutsättningar och kan planera verksamheten långsiktigt, säger Arne Mårtensson, förbundsdirektör på KFO.

Avtalen ligger i nivå med de avtal som i förra veckan träffades mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Det innebär löneökningar på 1 700 kronor under en treårsperiod på butik och stormarknader, respektive 1 720 kronor på lager. Av det totala löneutrymmet kan 40 procent fördelas individuellt. Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart.

Parterna har också enats om ett avtal om yrkespraktik. Medlemmar i KFO som omfattas av butiks- eller stormarknadsavtalet har möjlighet att ta emot en praktikant under ett år på heltid till 75 procent av lönen.  Butiken utser en handledare som fungerar som stöd i det dagliga arbetet. Yrkespraktikanten kombinerar 75 procent praktiskt arbete med 25 procent självstudier. Både handledare och praktikant har tillgång till en interaktiv webbportal med ett antal utbildningsområden och arbetsuppgifter.

-  Satsningen på yrkespraktiken är unik och visar vår vilja att ta ansvar för minska ungdomsarbetslösheten. Man kan säga att jobbpakten lever inom handelsområdet, säger Arne Mårtensson.

Ämnen


Arbetsgivarföreningen KFO är med sina 4000 medlemsföretag Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. KFO ger service till verksamheter med företrädesvis kooperativ eller idéburen karaktär. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi ger råd och stöd och finns till hands i arbetsgivarens vardag sedan 1943. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal områden.

Presskontakt

Jan Edén

Jan Edén

Presskontakt Medlemschef 08-702 54 41