Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

KFO och Vårdföretagarna oroade över sänkt assistansersättning

Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna har idag i en skrivelse till ansvarig minister Åsa Regnér utryckt sin oro inför den kommande justeringen av timersättning för personlig assistans till personer med funktionsnedsättningar.

- Den låga höjning som förra regeringen gav utrymme för i budgetpropositionen kommer inte täcka de kollektivavtalade löneökningarna kommande år. När sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga nu dessutom tas bort kommer möjligheterna att ge kvalitativ assistans kraftigt försämras, säger Fredric Käll, ordförande, Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna.

- Vi har i tidigare i skrivelser påtalat att justeringen bör bli 2,8 procent vilket motsvarar 8 kronor. Det var utan att ta hänsyn till sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga. Antalet anställda under 25 år är cirka 22 procent i våra båda organisationer. Borttagandet av ungdomsrabatten skulle innebära en kostnadsökning på cirka 6 kronor per timme.  Den har tidigare räknats av i höjningen av schablonbeloppet. I en situation där justeringen hamnar så långt från verkligheten kommer flertalet anordnare tvingas dra ner på kostnader för personal vilket allvarligt kommer påverka kvaliteten i assistansen. Små anordnare kommer sannolikt få svårt att överhuvudtaget bedriva verksamhet, säger Hanna Kauppi, ansvarig för branschfrågor inom personlig assistans på KFO.

Arbetsgivarföreningen KFO och Bransch Personlig assistans inom Vårdföretagarna representerar sammantaget merparten av all befintlig verksamhet på den privata utförarsidan inom personlig assistans, cirka  800 assistansverksamheter och 52 000 personliga assistenter

Ämnen

Taggar


Arbetsgivarföreningen KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 4000 medlemsföretag som tillsammans har 95 000 anställda. KFO ger service till verksamheter med företrädesvis kooperativ eller idéburen karaktär. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi ger råd och stöd och finns till hands i arbetsgivarens vardag sedan 1943. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal områden.

Presskontakt

Jan Edén

Jan Edén

Presskontakt Medlemschef 08-702 54 41