Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt nätverk för socialt företagande

Nutek lämnar i dag ett förslag till regeringen om ett program för att främja det sociala företagandet, det vill säga företag som integrerar personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbetsgivarföreningen KFO tycker att det är ett viktigt förslag som regeringen bör ta till sig. Det finns ett femtiotal sociala företag som är medlemmar i KFO.

Nytt nätverk

KFO kommer att nära följa frågan tillsammans med andra arbetsgivar- och intresseorganisationer inom sektorn. Därför bildade KFO i går ett nätverk med Arbetsgivaralliansen, KFS och IDEA samt intresseorganisationerna Sociala arbetskooperativs intresseförening (Skoopi) och Coompanion, den organisation som främjar nytt kooperativt företagande.

För mer information, kontakta

Jan Olsson 070-754 26 84

Arbetsgivarföreningen KFOs rådgivare i socialt företagande

Ämnen


Fremia företräder Drygt 5 400 engagerade arbetsgivare med 150 000 anställda i kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. Fremias medlemmar driver långsiktigt hållbara och värdeskapande verksamheter som gror och utvecklas i Sverige.

Presskontakt

Jan Edén

Jan Edén

Presskontakt Medlemschef 08-702 54 41