Pressmeddelande -

Näringslivets interna kultur och självsyn ämne för diskussion

Under rubriken Spänningarnas hav: Från Saltsjöbaden till Vaxholm - en tidsresa genom näringslivets och arbetets kulturutveckling håller Arbetslivsinstitutet och Högskolan på Gotland ett seminarium i Visby 8 maj. Diskussionen kommer att handla om näringslivets interna kultur: om de beteendemönster och värderingar som övar inflytande på det sätt som affärer och arbete bedrivs. Ambitionen med seminariet är att problematisera den självsyn som präglar handelns professionella utövare väster och öster om Östersjön, förhållandet mellan företagare och anställda, allt med hänsyn till vad som hänt efter Sovjetunionens fall. Niklas Bruun, professor i arbetsrätt vid Arbetslivsinstitutet, diskuterar Vaxholmskonflikten. Samhällsgeografen Ann-Marie Rosenqvist, Högskolan Gotland, talar om socioekonomiska skillnader utifrån svenska och lettiska exempel. Biskop Lennart Koskinen ställer frågan om företag har en själ - detta utifrån sina tankar om hur postmarxism, kristendom och kvartalskapitalism möts i våra dagars Östersjöområde. Seminariet äger rum den 8 maj klockan 13.30-17 i aula B51, Högskolan på Gotland, Visby. Ytterligare två seminarium arrangeras i höst. Det ena, som äger rum vecka 41, har titeln Spänningarnas hav - kultur mot handel och handlar om lokala kulturers förhållande till handel och näringsliv. Det andra heter Spänningarnas hav: handel med kultur – IKEA, kulturarvet och de sköna konsterna och handlar om vad vi kan göra med kultur. Det äger rum vecka 45. Arbetslivsinstitutet i Visby startade sin verksamhet under hösten 2005 och består nu av sex forskare anställda vid enheten, Arbetslivsorganisation och utvecklingsprocesser, ARUT. Frågor om seminarierna: Erika Sandström, forskare, Arbetslivsinstitutet i Visby, 0498-20 88 02 eller 070-397 57 07.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Gotland

Relaterade event