Pressmeddelande -

Psykologiskt krävande arbete kan leda till muskelbesvär

Höga krav i arbetet och hög psykologisk arbetsbelastning kan vara kopplat till muskelbesvär i nacke, skuldra och rygg, visar en ny avhandling. Doktorand Pernilla Larsman har genomfört sitt avhandlingsarbete vid Arbetslivsinstitutet i Göteborg och Göteborgs universitet. Hon har utgått från enkätundersökningar bland anställda vid svenska industriföretag, äldre kvinnliga datoranvändare i fyra europeiska länder och anställda inom barn- och äldreomsorg i Sverige. I studierna testades relationen mellan psykosocial arbetsmiljö och muskelbesvär. Resultaten presenteras i avhandlingen On the relation between psychosocial work environment and musculoskeletal symptoms: A structural equation modeling approach. – Det finns en koppling mellan upplevelsen av krav i arbetet och psykologisk arbetsbelastning och muskelbesvär i nacke, skuldra och rygg. Upplevd stress och trötthet kan vara viktiga mekanismer för uppkomsten av muskelbesvär, säger Pernilla Larsman och fortsätter: – Det handlar om att se över den psykologiska arbetsbelastningen och att se till att faktorer som leder till stress ligger på rimliga nivåer. Pernilla Larsman disputerar vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Disputationen äger rum fredagen den 5 maj klockan 10.00 i sal F1. Ytterligare frågor: Pernilla Larsman, 031- 773 16 72 pernilla.larsman@arbetslivsinstitutet.se Läs mer: www.arbetslivsinstitutet.se Pressekreterare Judit Hadnagy Telefon 08 - 619 67 21, 070 - 533 2171 judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se

Ämnen

  • Utbildning