Gå direkt till innehåll
Göran Carlson, affärsrådgivare på Arctic Business och projektledare för Northern Spinoff Business.
Göran Carlson, affärsrådgivare på Arctic Business och projektledare för Northern Spinoff Business.

Pressmeddelande -

Arctic Business tar norrbottningar till hjälp för att hitta affärsidéer med internationell potential

Arctic Business lanserar det EU-finansierade projektet Northern Spinoff Business. Projektet ska tillvarata de skalbara affärsidéerna som kan bli Norrbottens nästa tillväxtbolag. Som en del i satsningen kartlägger Arctic Business och LTU Business just nu idérika företag, industrier, institut och entreprenörer i regionen.

Arctic Business har blivit beviljade EU-bidrag till projektet Northern Spinoff Business, i vilket man tillsammans med LTU Business och studenter från LTU ska hitta och förädla norrbottniska affärsidéer med potential att slå internationellt. De bästa idéerna vidareutvecklas och paketeras för att kunna generera nya affärer och jobb till regionen.

Med anledning av detta har Arctic Business och LTU Business börjat kartlägga idérika företag, industrier, institut, forskare och entreprenörer i Norrbotten. Syftet är att hitta de företag eller människor som har bra affärsidéer, men begränsat med tid eller resurser för att genomföra dem själva.

Den första delen i kartläggningen består av en kampanj där man ber norrbottningar om hjälp med att hitta de bästa idéerna.

- I Norrbotten finns många personer och företag vars affärsidéer skulle kunna skapa fler jobb och hundratals miljoner i intäkter. Vi har koll på många av idéerna, men för att inte missa någon tar vi norrbottningarna till hjälp för att hitta fler. Vi hoppas få in massor av tips, säger Göran Carlson, affärsrådgivare på Arctic Business.

När kartläggningen är genomförd följer Arctic Business upp tipsen för att hitta de bästa affärsidéerna, som har potential att växa internationellt. De åtta bästa idéerna väljs ut och vidareutvecklas sedan i samarbete med studenter från Luleå tekniska universitet och LTU Business.

- Vår målsättning är att processen ska generera så bra resultat att upphovskvinnorna och -männen själva vill gå vidare med att förverkliga sina idéer i befintliga eller nya bolag. Vi hoppas så klart också att det ska leda till att fler studenter från LTU får jobb eller rent av blir delägare i norrbottniska bolag, säger Göran Carlson och fortsätter:

- Det här är ett projekt som tar tillvara på innovationskraften i Norrbotten. Jag hoppas att många verkligen tar den här chansen att nominera både sina egna och andras idéer.

Mer om metoden och genomförandet

Efter att de åtta affärsidéerna valts ut så tillsätts åtta team bestående av mellan två och fyra LTU-studenter med olika kompetenser för att arbeta vidare med respektive idé. Deras uppgift blir att undersöka marknaden och ta fram förslag på hur idéen bör riktas och paketeras.

Varje grupp får ekonomiskt stöd för att genomföra research och utveckling i enlighet med LTU Business internationellt erkända metod Innovation Due Diligence (IDD).

När arbetsgruppen har ett första resultat och rekommendation klar kommer Arctic Business att analysera det genomförda arbetet, kvalitetssäkra studenternas rekommendationer och vid behov vidareutveckla idéerna ytterligare. Det senare kan innefatta andra företagsstödjande aktörer, rådgivning runt finansiering eller fortsatt arbete med studenterna som varit inblandade i projektet.

Därefter presenteras förslaget för entreprenören som äger grundidén och som i slutändan tar ställning till hur idéen ska drivas vidare. Entreprenören kan sedan exempelvis välja att lyfta in affärsidén i befintligt företag, starta nytt själv eller tillsammans med studenterna, alternativt ge studenterna möjlighet att ta över affärsidén och starta eget företag.

Mer om finansieringen

Northern Spinoff Business finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Övre Norrland genom Tillväxtverket. Medlen syftar till att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom att stärka befintliga företag och bidra till att flera nya startas.

För mer information, vg kontakta:

Göran Carlson, affärsrådgivare på Arctic Business, goran.carlson@abi.se, 070-328 77 88

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Arctic Business Incubator AB hjälper entreprenörer från norra Sverige att utveckla extraordinära affärsidéer för den svenska och internationella marknaden. Sedan 2005 har Arctic Business Incubator jobbat med över 120 bolag, som värderas till över 2 miljarder kronor och har personal i bland annat Luleå, Piteå och Skellefteå. Arctic Business Incubator har också grundat och förvaltar ängelinvesteringsbolaget Arctic Ventures Ett AB och driver rymdinkubatorn ESA BIC Sweden tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum Trollhättan. Verksamheten ägs av LTU Holding, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå kommun och Skellefteå Industrihus. Arctic Business Incubator finansieras utöver ägarna av Vinnova, Piteå kommun och Sparbanken Nord.

Presskontakt

Jens Lundström

Jens Lundström

Presskontakt VD +46 (0)920-22 24 00

Relaterat material

Arctic Business Incubator AB hjälper entreprenörer från norra Sverige att utveckla extraordinära affärsidéer för den svenska och internationella marknaden.

Arctic Business Incubator AB hjälper entreprenörer från norra Sverige att utveckla extraordinära affärsidéer för den svenska och internationella marknaden. Sedan 2005 har Arctic Business Incubator jobbat med över 120 bolag, som idag värderas till över 2 miljarder kronor och har personal i bland annat Luleå, Piteå och Skellefteå.

Arctic Business Incubator har också grundat och förvaltar ängelinvesteringsbolaget Arctic Ventures Ett AB, som investerar i inkubatorns bolag. Start-ups som antas till Arctic Business Incubator får direkt en investering på mellan 300 000 och 400 000 kronor från Arctic Ventures Ett.

Arctic Business Incubator driver även Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum Trollhättan.

Verksamheten ägs av LTU Holding, Norrlandsfonden, Region Norrbotten, Luleå kommun och Skellefteå Industrihus. Arctic Business Incubator finansieras utöver ägarna av Vinnova, Piteå kommun och Sparbanken Nord.

Arctic Business Incubator
Luleå Science Park 1 C
97775 Luleå
Sverige