Gå direkt till innehåll
Ett av ARDEX permanenta system för att sänka för höga radonvärden.
Ett av ARDEX permanenta system för att sänka för höga radonvärden.

Pressmeddelande -

ARDEX har sänkt radonvärdet i en villafastighet från 4000 Bq/m3 till under gränsvärdet!

ARDEX system är permanenta, beprövade och testade på RISE. Se filmen!

Radon är en osynlig gas som bland annat förorsakar att minst 500 människor dör i lungcancer, varje år!

Vi pratar nollvision i trafiken och borde börja prata nollvision av dödsfall orsakat av radon.

Vi vet att fastighetsägare med för höga radonvärden inte riktigt tar det till sig i samma utsträckning som fastighetsägare med exempelvis mögel. Sannolikt beror det på att lungcancern inte upptäcks förens i slutskedet till skillnad från de besvär som uppkommer på grund av mögel, såsom rinnande näsa, huvudvärk etc. Besvär som är långt ifrån livshotande men enklare att upptäcka och debattera och som hitintills fått mer utrymme i media. Dessutom är kunskapsnivån om radon hos gemene man mycket lägre jämfört med kunskapsnivån kring mögel och emissioner vilket kan vara en förklaring till att radonsanering av svenska fastigheter inte tar fart. Vår uppmaning är att mäta din bostad och begära mätning på din arbetsplats och där dina barn befinner sig, förskola och skola. En billig livförsäkring.

Gränsvärdet i Sverige är 200 Bq/m3. I Europa gäller 100 Bq/m3 och förslag på 50 Bq/m3 finns. WHO skriver "Risken för lungcancer stiger med 16 % per 100 Bq/m3. Risken för lungcancer stiger proportionerligt med stigande radonexponering. För att veta om fastigheten har för höga radonvärden måste man mäta. Mätningen ska  genomföras under eldningsperioden oktober - april månad och då minst under två månader. Upptäcker man för höga radonvärden blir nästa steg att analysera varifrån radonen kommer. Exempelvis via marken eller från väggar av blåbetong. Därefter kommer ARDEX in i bilden.

Vi har underhållsfria system som spärrar radonen. Alla är testade och godkända av RISE men framförallt testade i både lägenhets- och villamiljö. Vi har i en villa med uppmätta värden på över 4.000 Bq/m3 sänkt det till under gränsvärdet. Vi har i ett fastighetsbestånd i Göteborg sänkt radonvärden från toppar på 800 Bq/m3 till 11 Bq/m3.

Fördelar gentemot radonsug, fläktar etc. Det är en permanent lösning som stoppar radongasen i stället för att ventilera bort den. Du slipper problem med att ställa in ventilationssystemet, alla drifts- och underhållskostnader. Vi har exempel på förskolor som sanerats på grund av för höga halter av radon där fläktsystemet inte servats varpå radonen kommit tillbaka. Ingen har upptäckt det förens ny mätning utfördes. Eller där hyresgäster fryser och stänger ventiler och fläktar utan att tänka på att radonhalten ökar. På merparten av våra arbetsplatser stänger fastighetsägaren av ventilations-systemet fredag till måndag. Hur påverkar det radonhalten? ARDEX system är permanenta och det värde du får när du mäter gäller oavsett årstid, ventilation etc. En trygghet.

Gäller det en källare i en villa med för höga radonvärden kan du vända det negativa beskedet till något positivt. Du kan genom våra system åstadkomma en utökad boendeyta, dvs inreda källaren med exempelvis SPA, biorum etc i samband med din radonsanering vilket många gånger kan bidra till ett ökat fastighetsvärde i slutändan.

Certifiering. Vi tar ansvar hela vägen genom att certifiera entreprenörer som får utföra systemen. Du hittar företagen och kontaktpersoner på vår hemsida under fliken radon.

Ämnen

Kategorier


ARDEX – Specialister på spackelmassor, fästmassor, snabbcement, våtrumslösningar och golvvärme. 

ARDEX är en av världens mest framgångsrika tillverkare av spackel och bruk med en intensiv produkt- utveckling för att alltid möta de nya krav som ställs på material och byggteknik. ARDEX vänder sig i första hand till yrkesmän inom golv-, plattsättnings-, bygg- och måleribranschen. Det som framförallt skiljer ARDEX från andra är utvecklingen av extremt snabba lösningar av högsta kvalitet. Alltifrån Ardurapid-produkter för att snabbt få beläggningsbara ytor till primerfria produkter för att minska antalet arbetsmoment.

Presskontakt

Annika Svensson

Annika Svensson

Presskontakt Reklam-/marknadskommunikation Marknad 0730-861562

ARDEX TRADITION OCH INNOVATION SATT I SYSTEM

ARDEX är en av världens mest framgångsrika tillverkare av spackel och bruk med en intensiv produktutveckling för att alltid möta de nya krav som ställs på material och byggteknik. ARDEX vänder sig i första hand till yrkesmän inom golv-, plattsättnings-, bygg- och måleribranschen. Det som framförallt skiljer oss från andra är att vi alltid utvecklat extremt snabba lösningar av högsta kvalitet. Alltifrån Ardurapid-produkter för att snabbt få beläggningsbara ytor till primerfria produkter för att minska antalet arbetsmoment. Att kalkylera med ARDEX innebär att räkna kvadratmeterpris i stället för kilopris. En ARDEX produkt räcker betydligt längre tack vare låga materialåtgångar. ARDEX produkter är också mycket uppskattade för sin användarvänlighet.