Pressmeddelande -

ARTIMPLANT AB DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2006

• Nettoomsättningen uppgick till 1,1 MSEK (1,1) • Resultat efter skatt uppgick till -10,4 MSEK (-9,1) • Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,23 SEK) • Artelon® för förstärkning av rotatorkuff fick klartecken att säljas i USA och lanserades av Biomet på AAOS i Chicago • Ökande antal kliniker som använder Artelon® produkter ökade den underliggande produktförsäljningen i USA och i Skandinavien • Artelon® DRU Spacer CE-märktes • Artelon® TMC Spacer fick klartecken att säljas i Canada Händelser efter periodens utgång • Tord Lendau slutar som VD av privata skäl För ytterligare information kontakta: Tord Lendau, VD, tel 031-746 56 00, 0708-369 403, tord.lendau@artimplant.com Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel. 031-746 56 54, 0703-01 68 54, lars-johan.cederbrant@artimplant.com Webb: www.artimplant.com Om Artimplant Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi, odontologi och rekonstruktiv kirurgi. Bolaget bedriver produktutveckling, tillverkning, samt marknadsföring av nedbrytbara implantat i syfte att återskapa ett aktivt liv. Artimplants egenutvecklade biomaterial Artelon® tillgodoser kliniska behov och öppnar nya marknader. Bolagets affärsmodell är att licensiera sina produkter och sin teknologi till globala partners. Bolaget har för närvarande sex licensavtal och ett distributionsavtal med tre globala partners. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Forward-looking statements This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Ämnen

  • Ekonomi, finans