Pressmeddelande -

Kommuniké från Artimplant AB:s årsstämma

Västra Frölunda, 4 maj 2006 Fastställande av räkenskaper, disposition av resultat och ansvarsfrihet 2005 års resultat och balansräkning fastställdes. Stämman beslutade att ansamlad förlust om 35 696 000 kr nedsättes mot reservfonden och att ingen utdelning utgår. Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet. Val av styrelse Ordinarie ledamöterna Birgit Stattin-Norinder, Ingemar Kihlström och Lennart Ribohn omvaldes. Nyval av Dick Söderström som ordinarie ledamot och nyval av Anna Malm Bernsten som suppleant. Stämman utsåg Ingemar Kihlström till styrelseordförande. Fastställande av arvoden Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 260 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor vardera till övriga av stämman valda externa ledamöter, samt 100 000 kronor vardera till av stämman valda suppleanter. Arvode till revisorerna skall utgå enligt gällande upphandlingsavtal. Valberedning Stämman beslutade att valberedningen inför 2006 års årsstämma skall utses av representanter för de tre största aktieägarna den 30 september, 2006. Bolagsordning Stämman beslutade att göra föreslagna ändringar och tillägg i bolagsordningen. Personaloptioner Stämman beslutade att anta det föreslagna incitamentsprogrammet. Samtliga ovanstående beslut fattades enhälligt. Artimplant AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Ingemar Kihlström, Styrelseordförande, tel. 0733-82 11 02 Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel. 031-746 56 54, 0703-01 68 54, lars-johan.cederbrant@artimplant.com www.artimplant.com Om Artimplant Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi, odontologi och rekonstruktiv kirurgi. Bolaget bedriver produktutveckling, tillverkning, samt marknadsföring av nedbrytbara implantat i syfte att återskapa ett aktivt liv. Artimplants egenutvecklade biomaterial Artelon® tillgodoser kliniska behov och öppnar nya marknader. Bolagets affärsmodell är att licensiera sina produkter och sin teknologi till globala partners. Bolaget har för närvarande sex licensavtal och ett distributionsavtal med tre globala partners. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Forward-looking statements This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Ämnen

  • Ekonomi, finans