Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Invigning av hönshus på gruppboendet Västängsgården

Verksamheten Vård och omsorg vill att utemiljön vid våra gruppboenden ska stimulera till utevistelse.

 

En innovativ ledamot i Vård och omsorgs utskott har byggt ett mobilt hönshus, som kommer att placeras på vårt största gruppboende inom demensvården.

 

Gruppboendet heter Västängsgården och är beläget ute på området Prästängen och har adress: Baldersbrågatan 2 i Arvika.

 

Invigning kommer att ske onsdag 2 juni klockan 10. Vid invigningen deltar Kommunfullmäktiges ordförande Sten Fransson samt Verksamhetschef för Vård och omsorg Sören Palm.

 

För mer information kontakta:

Sören Palm tel: 0570-814 50 eller mobil: 070-211 47 30

Sten Fransson mobil: 070-320 39 62

 

 

Med vänlig hälsning

 

Eva Nilsson

Avdelningschef Äldreomsorgen

 

Arvika kommun

Postadress: 40. Vård och omsorg, 671 81 Arvika

Besöksadress: Storgatan 17, Arvika

Hemsida: www.arvika.se

Tfn: 0570-828 51, 070-251 03 82

Tfn växel: 0570-816 00

Ämnen

Kategorier

Regioner

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Medborgarfokus, stolthet, resultatinriktning, öppenhet och förnyelse är Arvikas värdeord.

Arvika kommun
Östra Esplanaden 5
671 81 Arvika