Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny tidtabell för tätortstrafiken

Från den 9 december gäller ny tidtabell för tätortstrafiken med buss i Arvika. Buss nr 52, som trafikerar sträckan Busstationen-Prästängen har fått en något förändrad körsträcka med ytterligare några hållplatser mellan Fallängsvägen och Rosendalsvägen med bland annat en hållplats vid Blästervägen. Förändringen har gjorts för att skapa möjlighet att kunna besöka de serviceinrättningar som finns i området. För övrigt är trafiken oförändrad.

För mer information, kontakta bitr kommundirektör Anna Wikstrand, tfn 070-604 11 01.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Medborgarfokus, stolthet, resultatinriktning, öppenhet och förnyelse är Arvikas värdeord.

Arvika kommun
Östra Esplanaden 5
671 81 Arvika