Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tobaksfri skoltid gäller i Arvika

Från och med terminsstart augusti 2015 gäller tobaksfri skoltid på alla skolor i Arvika kommun. Tobaksfri skoltid betyder att tobaksbruk inte får förekomma under skoltid. Tobaksförbud råder även övrig tid inom skolområdet och gäller alla på skolan; elever, skolpersonal, föräldrar och besökare.

"Rökfri skola" enligt tobakslagen har gällt under många år och anställda inom kommunen har numera rökfri arbetstid. "Tobaksfri skoltid" är nästa steg i processen och är en viktig del i det förebyggande arbetet för en god hälsa och skolmiljö för både elever och skolpersonal.

En policy har tagits fram för att förklara skolans förhållningssätt till tobak och hur man kommer att arbeta kring detta i kommunens skolor: http://www.arvika.se/download/18.510c5fa714cf4da43f716d0e/1431351219470/Policy+tobaksfri+skoltid+och+skola.pdf

Vid terminsstart, den 26-27 augusti, kommer alla högstadie- och gymnasieelever i kommunen att få lyssna på en föreläsning med Niklas Odén kring tobak och tobaksfri skoltid. Niklas Odén är författare, metodutvecklare, utbildare och föreläsare inom preventionsområdet. Niklas har anlitats som projektledare för olika regeringsuppdrag inom preventions- och skolområdet. Han har skrivit ett antal nationellt spridda metodhandledningar om brotts- och drogförebyggande skolarbete. Han har även på uppdrag av Skolverket och Myndigheten för Skolutveckling arbetat med frågor som demokrati, elevers inflytande och hur skolan kan motverka kränkande behandling och diskriminering.

Om du som representant för media önskar vara med vid föreläsningen (cirka 55 minuter) finns ett schema framtaget för de olika skolorna. Kontakta då någon av nedanstående personer från Lärande och stöd:

Jenny-Anne Remnevik-Jakobsson, rektor tfn 072-232 12 46
Cecilia Brodin, rektor, tfn 070-638 96 63
Marika Olsson, enhetschef Elevhälsan och Förebyggarenheten, tfn 073-270 31 39

Ämnen

Kategorier

Regioner

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Medborgarfokus, stolthet, resultatinriktning, öppenhet och förnyelse är Arvikas värdeord.

Arvika kommun
Östra Esplanaden 5
671 81 Arvika