Arwidsro förstärker transaktionsteamet

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 07:21 CET

Arwidsro stärker organisationen genom rekrytering av Gustav Lilliehöök som transaktionsansvarig. Anställningen ingår i Arwidsros expansionsstrategi.

Arwidsro säljer fastighet i Malmö

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 08:00 CET

Arwidsro säljer fastigheten Smedjan 8 i Malmö till I am home. Försäljningen ger utrymme för ökat fokus på utveckling och förvaltning av bostäder och samhällsfastigheter inom Mälardalen.

Fastigheten Smedjan 8 är beläget i Norra Sorgenfri i Malmö, ett industriområde som utvecklats under 1900-talet. Norra Sorgenfri och området öster om den befintliga innerstaden har goda förutsättningar att bli en attraktiv del av innerstaden och en mötesplats mellan östra och västra Malmö.

Området ska utvecklas från industriområde till en ny levande kvarterstad med en blandning av bostäder, lokaler, förskola, torg och parker. Arwidsro har tillsammans med Malmö Stad arbetat fram en ny detaljplan. Detaljplanearbete pågår och förväntas vara klart under första kvartalet 2019.

- Vi är glada att I am Home och Heimstaden tar vid den fortsatta utvecklingen av Norra Sorgenfri, ett av Malmös största och mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Försäljningen ger oss möjligheten att än mer fokusera på utveckling och förvaltning av bostäder och samhällsfastigheter inom Mälardalen, säger Peter Zonabend, VD på Arwidsro.

Arwidsro biträddes av Jens Haneklint & Amanda Balijaj, Advokatfirman TörngrenMagnell, och Pangea Property Partners.

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Arwidsro säljer fastigheten Smedjan 8 i Malmö till I am home. Försäljningen ger utrymme för ökat fokus på utveckling och förvaltning av bostäder och samhällsfastigheter inom Mälardalen.

Läs vidare »

Arwidsro startar nytt affärsområde inom samhällsfastigheter

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 07:19 CEST

Arwidsro startar ett nytt affärsområde för utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter. Bolaget rekryterar Tobias Kjellin, tidigare VD på BTH Bygg och Magnus Ekman, projektchef på bostadsutvecklaren Index Residence AB. Arwidsro samhällsfastigheters ambition är att skapa i alla avseende hållbara livsmiljöer.

- Arwidsro samhällsfastigheter utvecklar och förvaltar vad vi anser vara samhällets viktigaste byggnader. Vi vill bokstavligen bidra till samhällsbygget med arkitektur av god kvalitet för de som behöver det mest – våra barn, unga, gamla och funktionsnedsatta, säger VD Peter Zonabend.

Arwidsro samhällsfastigheter kommer primärt att bygga för egen förvaltning. Att skapa i alla avseende hållbara, trivsamma livsmiljöer av god kvalitet är bolagets grundläggande affärsidé. Målsättningen är att alla, stora som små, ung som gammal, boende, personal och anhöriga ska må bra och trivas i bolagets fastigheter. I utveckling och förvaltning arbetar man därför nära verksamheterna som ska bedrivas. Kunniga och erfarna samarbetsparter utses med omsorg i alla produktionsled.

Arwidsro samhällsfastigheter ska vara en lärarande organisation som strävar efter att ständigt utveckla sin kunskap och kompentens. Verksamheten kommer att präglas av nyfikenhet och man arbetar gärna med nyskapande och innovativa projekt med människor som delar grundaren Per Arwidssons ambition att vara goda samhällsbyggare.

- Med Arwidsro samhällsfastigheter vill vi bidra till att bygga samhälle där alla oavsett ålder och förutsättningar får möjlighet att utvecklas och växa till sin fulla potential. Vi tycker att alla har rätt till trivsamma, ändamålsenliga livsmiljöer byggda med omtanke och respekt. Våra fastigheter ska kort sagt vara värdiga ett demokratiskt och humanistiskt samhälle, säger grundaren och ägaren Per Arwidsson.

Arwidsro samhällsfastigheter lutar sig mot ägarens Per Arwidssons närmare 40-års erfarenhet i branschen. VD Peter Zonabend har rekryterat Tobias Kjellin, tidigare VD på BTH Bygg som affärsområdesansvarig och Magnus Ekman som kommer att arbeta som marknadsansvarig. Ekman kommer närmast från Index Residence AB där han arbetat som projektchef.

Både Magnus Ekman och Tobias Kjellin, har en lång och gedigen erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschens alla delar. Tillsammans täcker de en bred kompetensbas som parade med deras nyfikenhet, engagemang och nytänkande ger verksamheten de bästa av förutsättningar att lyckas med bolagets högt ställda målsättningar.

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Arwidsro startar ett nytt affärsområde för utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter. Bolaget rekryterar Tobias Kjellin, tidigare VD på BTH Bygg och Magnus Ekman, projektchef på bostadsutvecklaren Index Residence AB. Arwidsro samhällsfastigheters ambition är att skapa i alla avseende hållbara livsmiljöer.

Läs vidare »

Arwidsro har anställt Peter Francke som CFO

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 07:51 CEST

​Arwidsro har anställt Peter Francke som CFO. Anställningen är ett ytterligare led i bolagets arbete att förstärka ledningen och genomföra en långsiktig och kontrollerad expansion.

Åhus köpcenter expanderar och får fler butiker

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 14:10 CEST

– Jag är väldigt glad över den planerade utvecklingen. Vi kommer stärka kunderbjudandet med Systembolaget som granne och med den övriga planerande hyresgästmixen är jag övertygad om att vi kommer att kunna erbjuda alla som bor i Åhus mycket god service och ett brett utbud säger Staffan Andersson, ICA-handlare.

– Vi är stolta över att få utveckla Åhus köpcenter tillsammans med befintliga och nya hyresgäster. Vi förhandlar just nu med ett flertal starka intressenter och räknar med att inom kort kunna offentliggöra dessa. Arwidsro skapar även en bestående trivsam handelsmiljö här, vilket vi hoppas ska bidra till en positiv upplevelse för såväl Åhusbor som tillfälliga besökare, säger Peter Zonabend, VD Arwidsro. 

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Arwidsro utvecklar Åhus köpcenter, med ICA-Kvantum, till en ny attraktiv mötesplats med mat, dryck och utökad service. Om- och tillbyggnaden tillför 2 000 kvm lokalyta för 6 till 7 hyresgäster med bland andra Systembolaget, som öppnar våren 2020. Samtidigt byts fasaden och utemiljön görs mer attraktiv.

Läs vidare »

Arwidsro utökar styrelsen med Per-Arne Rudbert

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 07:21 CET

​Per-Arne Rudbert tillträder som styrelseledamot i Arwidsro Fastigheter AB den 1 januari 2018. Utökningen i styrelsen förstärker byggandet av framtidens Arwidsro, med fokus på utveckling av verksamheten och därmed bland annat relationer och grön teknologi.

Granen Fastighetsutveckling blir Arwidsro

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 07:02 CET

Granen Fastighetsutveckling har under 2017 genomfört förändringar i fastighetsbeståndet samt strategiskt och organisatoriskt. För att ytterligare förstärka och tydliggöra dessa förändringar byter Granen nu namn till Arwidsro.

Bolagets värdegrund och ursprungliga övergripande strategi kvarstår – att utveckla bestående livsmiljöer. Ett handplockat, breddat team står nu redo att utveckla verksamheten, med fokus på kvalitet, engagemang, relationer och grön teknologi.

- Vi går nu tillbaka till vår ursprungliga strategi och jag är mycket nöjd med att vi rekryterat den organisation vi nu har. Samtidigt har vi investerat i att digitalisera vår verksamhet och ta hem stora delar av de resurser som låg outsourcat. Namnet Arwidsro var vår släktgård i Bohuslän där enkelhet, tydlighet och ansvar var grundregler. Dessa värden kännetecknar vårt företag och jag känner en återfunnen glädje i verksamheten och ser med stor tillförsikt fram emot framtiden, säger Per Arwidsson, grundare och ordförande.

Läs mer på Arwidsro.se

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

​Granen Fastighetsutveckling har under 2017 genomfört förändringar i fastighetsbeståndet samt strategiskt och organisatoriskt. För att ytterligare förstärka och tydliggöra dessa förändringar byter Granen nu namn till Arwidsro.

Läs vidare »

Granen avyttrar handelsportfölj till nystartade Tre Kronor Property Investment

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 07:45 CEST

Granen Fastighetsutveckling har avyttrat 72 handelsfastigheter, belägna i 68 kommuner i södra Sverige och med en uthyrningsbar area om 78 987 kvm till Tre Kronor Property Investment AB. Största hyresgäster är Systembolaget, ICA samt statlig och kommunal verksamhet.

Tre Kronor Property Investment är ett nytt svenskt fastighetsbolag med fokus på välbelägna fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice. Bolagets vd blir Michael Johansson, tidigare vd för ICA Fastigheter Sverige, och styrelseordförande blir Bernt-Olof Gustafsson, tidigare vd för KF Fastigheter. Catella har varit rådgivare och arrangör vid skapandet av bolaget och kommer framgent tillsammans med vd ansvara för förvaltningen av fastigheterna.

"Tre Kronor erbjuder våra investerare en helt unik möjlighet att få exponering mot livsmedelsfastigheter. Vi är mycket nöjda över att ha fått förtroende att förvärva en attraktiv portfölj med främst Systembolag och ICA butiker som Granen framgångsrikt byggt upp och förvaltat de senaste åren", säger Martin Malhotra, ansvarig projektledare för transaktionen på Catella.

”Handelsportföljen är mycket väldiversifierad med starka hyresgäster i attraktiva, centrala lägen. Granens förvaltningsteam har framgångsrikt arbetat med att optimera sammansättningen av hyresgäster i syfte att skapa och bibehålla levande handelsfastigheter. Vi kommer nu att gå tillbaka till vår historia och ursprungliga strategi att arbeta mer med utveckling och förvaltning av något större fastigheter inom vissa kluster. Vi är väldigt nöjda med att Tre Kronors starka team kommer fortsätta förädlingen av fastigheterna”, säger Peter Zonabend, VD för Granen.

Granens legala rådgivare var Advokatfirman TörngrenMagnell och Tre Kronor Property Investments var Advokatfirman Glimstedt.

Granen grundades 1979. Granen har två verksamhetsområden. Det ena området är förvaltning av handelsfastigheter. Granens förvaltningsportfölj uppgår för närvarande till ca 160 000 kvm, där Systembolaget, Ica, Coop, Axfood och Bergendahlsgruppen är de huvudsakliga hyresgästerna.

Det andra verksamhetsområdet är utveckling av exploateringsfastigheter för i huvudsak bostadsändamål. Granen förbereder idag flera områden för bostadsutveckling, med lockande projekt på gång i Stockholm och Malmö.

Granen Fastighetsutveckling har avyttrat 72 handelsfastigheter, belägna i 68 kommuner i södra Sverige och med en uthyrningsbar area om 78 987 kvm till Tre Kronor Property Investment AB. Största hyresgäster är Systembolaget, ICA samt statlig och kommunal verksamhet.

Läs vidare »

Granen Fastighetsutveckling förvärvar Mellby Center

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 12:37 CEST

Granen förvärvar Mellby Center av Eurocommercial Properties.

Mellby Center har Sveriges första Ica Maxi som ankarhyresgäst tillsammans med bl.a. Apotek Hjärtat, Kappahl, Lindex och Dressman.

Mellby Center har ett mycket bra handelsläge med närmare en miljon besökare per år och betydande utvecklingsmöjligheter samt starka hyresgäster.

”Förvärvet kompletterar vårt handelsbestånd med dagligvaruhandel på ett utmärkt sätt och vi ser fram emot att fortsätta utveckla Mellby Center genom att ta tillvara både dess utbyggnadsmöjligheter och möjligheter till hållbarhetsinvesteringar”, säger Peter Zonabend, VD för Granen.

Catella var rådgivare i affären.

Granen grundades 1979. Granen har två verksamhetsområden. Det ena området är förvaltning av handelsfastigheter. Granens förvaltningsportfölj uppgår för närvarande till ca 160 000 kvm, där Systembolaget, Ica, Coop, Axfood och Bergendahlsgruppen är de huvudsakliga hyresgästerna.

Det andra verksamhetsområdet är utveckling av exploateringsfastigheter för i huvudsak bostadsändamål. Granen förbereder idag flera områden för bostadsutveckling, med lockande projekt på gång i Stockholm och Malmö.

Granen förvärvar Mellby Center av Eurocommercial Properties.

Läs vidare »

Granen Fastighetsutveckling har anställt Maria Björkling

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 08:00 CEST

Granen Fastighetsutveckling har anställt Maria Björkling som Affärsutvecklare och Hållbarhetsansvarig.

”Vi är mycket glada över att Maria Björkling börjar hos oss. Maria Björkling kommer bl.a. driva flera projekt inom digitalisering och även fokusera på vårt hållbarhetsarbete. Vi har en klar ambition att bli ett grönt digitalt fastighetsbolag och Maria Björkling kommer leda det arbetet”, säger Peter Zonabend, VD.

Maria Björkling har tidigare varit ekonomichef för Turebergs Construction och Metrolit Byggnads. Maria Björkling börjar den 1 september.

 

Granen grundades 1979. Granen har två verksamhetsområden. Det ena området är förvaltning av handelsfastigheter. Granens förvaltningsportfölj uppgår för närvarande till ca 160 000 kvm, där Systembolaget, Ica, Coop, Axfood och Bergendahlsgruppen är de huvudsakliga hyresgästerna.

Det andra verksamhetsområdet är utveckling av exploateringsfastigheter för i huvudsak bostadsändamål. Granen förbereder idag flera områden för bostadsutveckling, med lockande projekt på gång i Stockholm och Malmö.

Granen Fastighetsutveckling har anställt Maria Björkling som Affärsutvecklare och Hållbarhetsansvarig.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • peawteymr.gozosqnaxdbeuzndjp@avarwaaidlwsrwuo.dlseim
  • 070 496 32 78

Om Arwidsro

Bestående livsmiljö

Sedan starten 1979 arbetar vi med bestående utveckling och förvaltning av handelsfastigheter, bostäder och stadsutvecklande samhällsfastigheter.

Adress

  • Arwidsro
  • Humlegårdsgatan 20
  • 102 16 Stockholm
  • Sverige

Länkar