Arwidsro bygger hyresbostäder i Norrtälje

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2020 16:45 CEST

Arwidsro förvärvar mark för vård- och hyresbostäder i Norrtälje. Säljare är Arkensvik, ett JV mellan Arwidsro och Index Residence AB. Kv Förrådet 2 är centralt beläget i Övre Bryggårdsgärdet, en naturlig utveckling av Norrtälje Stad. Arwidsro planerar att uppföra cirka 130 hyreslägenheter i storleken 1-4 rum och kök.

Arwidsros strategiska renodling fortsätter – säljer fastigheter

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2020 13:00 CEST

Arwidsros renodling av fastighetsbeståndet fortsätter. Den 2 april frånträder Arwidsro fastigheten Björnen 12 i centrala Karlstad. Köpare är Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB. Fastigheten, ankrad av Folkuniversitetet, har nyligen genomgått en större hyresgästanpassning åt Nordic Wellness som flyttade in sent 2019. Utöver denna försäljning har Arwidsro under det senaste halvåret accelererat renodlingen av beståndet genom avyttring av fyra mindre fastigheter norr om Dalälven.

- Renodlingen av vårt bestånd fortsätter. Efter realiserade affärsplaner är vi glada över att få lämna över fastigheten i Karlstad till Estea och våra norrländska fastigheter till lokala investerare för fortsatt förädling, säger Gustav Lilliehöök, Transaktionsansvarig, Arwidsro.

Försäljningarna är en tydlig del i Arwidsros strategi att fokusera på större fastigheter inom segmenten dagligvaruankrad handel och samhällsfastigheter i mellersta och södra Sverige. I oktober 2017 genomförde Arwidsro en omfattande försäljning och därmed portföljförändring, genom avyttring av 72 handelsfastigheter. Samtidigt genomfördes strategiska och organisatoriska förändringar, inklusive namnbyte i koncernen. Därefter har Arwidsro arbetat fokuserat för att stärka bolagets värdegrund och ursprungliga övergripande strategi – att utveckla bestående livsmiljöer. Ett handplockat, breddat team har utvecklat verksamheten, med fokus på kvalitet, relationer och grön teknologi. Ett målinriktat arbete som nu börjar ge resultat.

- Vi fortsätter att arbeta enligt vår strategi och därmed fokusera på vårt kärnbestånd där vi vill accelerera både förvärvs- och utvecklingstakten, säger Peter Zonabend, VD, Arwidsro.

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Arwidsros renodling av fastighetsbeståndet fortsätter. Den 2 april frånträder Arwidsro fastigheten Björnen 12 i centrala Karlstad. Köpare är Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB.

Läs vidare »

Arwidsro utökar styrelsen med Joakim Nordblad

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 07:30 CET

Joakim Nordblad tillträder som styrelseledamot i Arwidsro Fastigheter AB. Utökningen i styrelsen förstärker byggandet av framtidens Arwidsro, vilket fokuserar på byggande av organisation, investering i digitalisering och hållbarhet, samt fortsatt expansion.

Arwidsro förvärvar i Lidköping och Ale

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 16:43 CEST

Arwidsro köper handelsplatserna Ängshagen i Lidköping och Älvängen i Ale, av Areim.

Förvärvet avser byggnader av hög teknisk standard belägna i växande kommuner, med starka hyresgäster där majoriteten av intäkterna kommer från rikstäckande dagligvaruhandelsaktörer. Gemensamt för fastigheterna är att de ligger i attraktiva handelsområden med utvecklingspotential. Båda fastigheterna är fullt uthyrda.

- Förvärvet passar väl in i i Arwidsros investeringsstrategi med fokus på fastigheter inom segmenten dagligvaruankrad handel och samhällsfastigheter i växande regioner. Fastigheterna blir ett bra komplement till vår portfölj av dagligvarufastigheter med närvaro i 20 kommuner. Vi ser fram emot att växa tillsammans med våra hyresgäster. Areim har gjort ett fantastiskt jobb med fortsatt utveckling av fastigheterna, säger Gustav Lilliehöök, Transaktionsansvarig Arwidsro.

Änghagen, Lidköping 

Fjällskivlingen 4, en kilometer sydost om Lidköpings Centrum, är en modern handelsfastighet byggd 2012. Fastigheten ligger i Änghagen och huserar bland annat Coop och Dollarstore. Byggnaden har miljöklassificering ”Green Building Certificate”.

Handelsplats Älvängen, Ale

Starrkärr 1:42 i Ale, även känd som Handelsplats Älvängen, uppfördes år 2013. Beläget i strategiskt läge erbjuder Älvängen både dagligvaruhandel och samhällsservice. Fastigheten ankras av Coop, Västra Götalandsregionen, Ale kommun och Nordic Wellness.

- Vi har senaste tiden fokuserat på att bygga vår organisation och investerat i digitalisering vilket gör att vi känner oss väl rustade för fortsatt expansion, säger Peter Zonabend, VD Arwidsro.

Arwidsro tillträdde fastigheterna den 30 september 2019.

Rådgivare i affären var Glimstedt, PWC, WSP och TAM Retail Group.

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Arwidsro köper handelsplatserna Ängshagen i Lidköping och Älvängen i Ale, av Areim. Förvärvet avser byggnader av hög teknisk standard belägna i växande kommuner, med starka hyresgäster där majoriteten av intäkterna från rikstäckande dagligvaruhandelsaktörer. Gemensamt för fastigheterna är att de ligger i attraktiva handelsområden med utvecklingspotential. Båda fastigheterna är fullt uthyrda.

Läs vidare »

Arwidsro förstärker sitt team

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2019 07:00 CEST

Arwidsro fortsätter att långsiktigt och strategiskt stärka organisationen, denna gång genom rekrytering till ekonomiteamet. Anette Erneholm anställs som CFO och Malin Tydal i rollen som Redovisningsansvarig.

Willys och Arwidsro satsar stort i Söderhamn

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2019 09:30 CEST

Nu är det klart att både Willys och Arwidsro vill vara med och utveckla Söderhamn. Willys satsar stort och bygger en ny fullstor butik på en attraktiv tomt i direkt anslutning till stadens Resecentrum. Arwidsro har uppdraget att bygga fastigheten – och har fler ambitioner för området.

- Vi är glada att nu påbörja utvecklingen av det nya området runt resecentrum tillsammans med Willys och Arwidsro, säger John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Söderhamns kommun.

Förväntad byggstart av den nya butiken är våren 2020.

- Vår befintliga butik i Söderhamn går väldigt bra, vårt koncept med låga priser och brett sortiment har blivit mycket populärt och vi har en trogen och växande kundkrets. Därför vill vi nu satsa ytterligare genom att öppna en fullstor Willys-butik i Söderhamn. Etableringen innebär att vi behöver rekrytera ett 20-tal nya medarbetare, säger Tor Gullberg, etableringschef på Willys.

Det är Arwidsro som av fått uppdraget att uppföra den byggnad där Willysbutiken ska inrymmas.

- Att vara en del i att realisera planprogrammet Söderhamnsporten är hedrande och ligger i vår strategi att etablera dagligvaruhandel stärkt med olika former av samhällsservice, säger Tobias Kjellin Affärsområdesansvarig Arwidsro.

- Det här är väldigt positivt för Söderhamn, den aktuella etableringen innebär fler arbetstillfällen i vår stad och är också en början på en utveckling av en ny stadsdel, avslutar John-Erik Jansson (C).

För mer information kontakta:

Söderhamns kommun:
John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande
Tel 073-075 91 04

Marianne Johansson, tf vice kommunchef
Tel 070-334 48 81

Marjo Myllykoski (M), kultur- och samhällsservicenämndens ordförande
Tel 073-074 85 22

Willys: Johanna Eurén, kommunikationschef Willys tel 070-346 13 48


Om Söderhamnsporten i Söderhamns kommun
Söderhamn är en kustkommun i Hälsingland med drygt 25 000 invånare. Området Söderhamnsporten vid Söderhamns resecentrum är en viktig logistisk nod för bland annat söderhamnare, pendlare och besökare. Här möts E4:an, väg 50, Ostkustbanan och tvärbana över till Stambana. Samtidigt är det bara 10-15 minuters gångväg till stadskärnan. Området är ett av kommunens viktigaste utvecklingsområden.

Om Willys
Genom att förena valfrihet och hållbarhet med enkelhet och låga priser vill Willys göra det möjligt för fler att äta bra mat. Idag finns drygt 200 Willys-butiker över hela landet, varav ett femtiotal utgörs av våra närbutiker, Willys Hemma. 

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Nu är det klart att både Willys och Arwidsro vill vara med och utveckla Söderhamn. Willys satsar stort och bygger en ny fullstor butik på en attraktiv tomt i direkt anslutning till stadens Resecentrum. Arwidsro har uppdraget att bygga fastigheten – och har fler ambitioner för området.

Läs vidare »

Arwidsro Samhällsfastigheter förvärvar projektfastighet i Norrtälje Hamn

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2019 10:01 CEST

Arwidsro Samhällsfastigheter förvärvar Kv Brädgården 1 i Norrtälje Hamn, ett projekt som Index Residence AB utvecklat. Projektet innefattar ett äldreboende om 80 bostäder med Humana som hyresgäst och parkeringsgarage samt tre lokaler i markplan.

Arwidsro föreslår ny styrelse i Oasmia

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2019 08:59 CET

Arwidsro och Per Arwidsson (nedan Arwidsro) är sedan hösten 2016 storägare i Oasmia Pharmaceutical och sedan drygt ett år huvudägare. Arwidsro föreslog inför den tidigare extra bolagsstämman en ny styrelse i Oasmia. Oasmia ställde olovligen in den extra bolagsstämman då Oasmia felaktigt påstod att styrelseförslaget inte uppfyllde kraven enligt Nasdaqs regelverk. Nasdaq bad Arwidsro lämna information om de föreslagna ledamöterna vilka Oasmia även yttrade sig över. Nasdaq fann, efter genomgång av materialet, att den föreslagna styrelsen uppfyllde de krav som framgår av punkt 2.4.1 i Regelverket för Emittenter men ansåg att den bör utökas. Nasdaqs bedömning av styrelseförslaget tillställdes både Oasmia och Arwidsro den 15 februari 2019.

I detta förslag till den extra stämman 19 mars har därför Arwidsros förslag förstärks med Gunilla Öhman, som kommer tillföra spetskompetens inom kommunikation och informationsgivning. Arwidsro anser att det i Oasmia behövs en ny styrelse med kompetens och integritet som kan transformera bolaget från ett forskningsintensivt bolag till ett kommersiellt framgångsrikt life-science bolag.

Till nya styrelsemedlemmar föreslås Jörgen Olsson, Sven Rohmann, Peter Zonabend och Gunilla Öhman (se nedan).

För att ytterligare förstärka kommersialiseringen av Oasmias forskning föreslår Arwidsro att ett Advisory Board med relevant kompetens för den internationella onkologimarknaden tillsätts. Ett antal seniora personer från industrin har kontaktats och dessa har bekräftat sitt intresse förutsatt att den nya styrelsen blir vald.

Arwidsro är av uppfattningen att Oasmias styrelse vid upprepade tillfällen brutit mot aktiebolagslagen, ingångna avtal och börsens regler för informationsgivning. Arwidsro vill även säkerställa likabehandling av samtliga aktieägare. Även ur denna aspekt är Arwidsros förtroende för den nuvarande styrelsen förbrukat. Därför har Arwidsro begärt att styrelsen ska kalla till extra bolagsstämma. Stämman kommer att hållas den 19 mars 2019.

Till ny styrelse föreslår Arwidsro:

Jörgen Olsson

Entreprenör och rådgivare

Utbildning: Ekonomexamen, Luleå Universitet

Född: 1961

Tidigare erfarenhet: VD och koncernchef för Hoist Finance 2012-2018, Chef för Corporate Banking på Kaupthing Bank Sverige, ledande befattningar inom SEB/Enskilda Corporate och finanschef på Elekta

Övriga uppdrag: ledamot av styrelsen i Hoist Finance sedan 2010

Jörgen Olsson föreslås utses till styrelseordförande.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: -


Sven Rohmann

Rådgivare och Chief Business Development Officer till Oryx GmbH (translational medicine) och Center för Molekulär Medicin, KI och TCER AB

Utbildning: MD Johannes Gutenberg Universitet, PhD Erasmus Universitet och MBA European Business School och Kellogg’s Universitet

Född: 1962

Tidigare erfarenhet: CMO för Immudyne Inc, CEO för Adiuvo Investments S.A., General Manager Europe för healthcare venture fund Burrill & Co, Vice President Biotec Pharmacon ASA, venture capital fund manager för Novartis Pharma AG, Managing Partner för Nextech Venture, Schweiz, CEO för BioVision AG, CEO för Ganymed Pharmaceuticals AG, och globalt ansvarig för onkologi för Merck Serono

Valda styrelseuppdrag: Ordförande för Helix Biopharma Corp., ImVision GmbH & Inc

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: -


Peter Zonabend

VD för Arwidsro

Utbildning: Ek. kand, jur. kand. LL.M, EMLE

Född: 1980

Tidigare erfarenhet: VD för Victoria Investments Holding Ltd, 2010-2017, Advokatfirman Fylgia, Advokatfirman Björn Rosengren

Valda styrelseuppdrag: Hövding Sverige AB, HQ AB

Övriga pågående uppdrag: Styrelseuppdrag inom Arwidsro

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt ej oberoende till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: 0 aktier, förvaltar enligt fullmakt anhörigs innehav om 79 917 aktier

Konvertibelinnehav i Oasmia: 1 konvertibel av serie 2018:2 vilken kan konverteras till 129 870 aktier.


Gunilla Öhman

Rådgivare och kommunikations- och IR-konsult

Utbildning: civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Född: 1959

Tidigare erfarenhet: Kommunikationsdirektör SEB-koncernen, Riksbanken och Bankstödsnämnden. Innan dess Swedish Match i 8 år och ekonomijournalist på Veckans Affärer och SVT. Konsult sedan 15 år. IR-chef för bolag som börsnoterats, senast NCAB.

Styrelseuppdrag i Hoist Finance från 2014, tidigare i Proffice 9 år, HMS Networks 5 år, SJ 5 år, AMF Fonder 9 år, Oatly 5 år. Deltagande och ledande av Revisionsutskott i flera av dem.

Övriga pågående uppdrag: IR-chef i NCAB samt Interim IR-chef i Elekta.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: -

För ytterligare information kontakta Peter Zonabend 070 496 32 78 

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

​Arwidsro och Per Arwidsson (nedan Arwidsro) är sedan hösten 2016 storägare i Oasmia Pharmaceutical och sedan drygt ett år huvudägare. Arwidsro föreslog inför den tidigare extra bolagsstämman en ny styrelse i Oasmia. Oasmia ställde olovligen in den extra bolagsstämman då Oasmia felaktigt påstod att styrelseförslaget inte uppfyllde kraven enligt Nasdaqs regelverk.

Läs vidare »

​Arwidsro vidhåller rätten att få sitt förslag till ny styrelse prövat av extra bolagsstämma. Oasmias beslut att ställa in extra bolagsstämman den 25 januari utgör ytterligare en överträdelse av aktiebolagslagen.

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 16:40 CET

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har idag meddelat att styrelsen har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 25 januari 2019 som styrelsen, på begäran av Arwidsro, kallat till. I pressmeddelandet anger styrelsen att bakgrunden till begäran om kallelse till bolagsstämma rör en tvist om 23.2m teckningsoptioner. Detta är felaktigt.

Anledningen till att Arwidsro har begärt att det kallas till extra bolagsstämma – vilket framgått av efterföljande pressmeddelanden - är att Arwidsro anser att den nuvarande styrelsen vid upprepade tillfällen har brutit mot aktiebolagslagen, ingångna avtal och börsens regler för informationsgivning. Dagens pressmeddelande visar återigen prov på just detta.

Oasmia är enligt aktiebolagslagen skyldig att kalla till extra bolagsstämma på begäran av aktieägare som innehar minst 10 procent av aktierna i bolaget. Att styrelsen nu ställer in den extra bolagsstämman är därför i strid med minoritetsskyddsreglerna i aktiebolagslagen. Oasmias agerande visar ännu en gång att nuvarande styrelse inte är lämplig att leda ett börsnoterat bolag. Behovet av en extra bolagsstämma där Arwidsro får lägga fram sitt förslag till ny styrelse föreligger fortfarande.

Arwidsro kommer därför begära att Bolagsverket omgående kallar till en ny extra bolagsstämma.

”Det är anmärkningsvärt att ett börsnoterat bolag så flagrant struntar i gällande regelverk. Detta innebär olyckligtvis en fördröjning, men Arwidsro fortsätter verka för att det tillsätts en oberoende styrelse som kan arbeta för alla aktieägares bästa och se till att Oasmia blir ett framgångsrikt företag. Arwidsro får samtidigt tacka för det förtroende vi har fått från ett stort antal aktieägare som har valt att ge oss fullmakt att företräda dem vid stämman. Vi hoppas att de kommer göra så även vid den stämma vi nu tvingas kalla till på nytt, säger Peter Zonabend, VD i Arwidsro.”

För ytterligare information kontakta Peter Zonabend 070 496 32 78 

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

​Arwidsro vidhåller rätten att få sitt förslag till ny styrelse prövat av extra bolagsstämma. Oasmias beslut att ställa in extra bolagsstämman den 25 januari utgör ytterligare en överträdelse av aktiebolagslagen.

Läs vidare »

Arwidsro föreslår ny styrelse i Oasmia

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 08:36 CET

Arwidsro och Per Arwidsson (nedan Arwidsro) är sedan hösten 2016 storägare i Oasmia Pharmaceutical, och sedan drygt ett år huvudägare. Arwidsro föreslår nu en ny styrelse i Oasmia. Arwidsro anser att det nu behövs en styrelse med integritet som har den erfarenhet och kapacitet som är nödvändig för att transformera bolaget från ett forskningsintensivt bolag till ett kommersiellt lyckat life-science bolag och att på så sätt slå mynt av den forskning som har bedrivits.

Till nya styrelsemedlemmar föreslås Jörgen Olsson, Sven Rohmann och Peter Zonabend (se nedan).

För att ytterligare förstärka kommersialiseringen av Oasmias forskning föreslår Arwidsro att ett Advisory Board med relevant kompetens för den internationella onkologimarknaden tillsätts. Ett antal seniora personer från industrin har kontaktats och dessa har konfirmerat sitt intresse förutsatt att den nya styrelsen blir vald.

Arwidsro är av uppfattningen att Oasmias styrelse vid upprepade tillfällen brutit mot aktiebolagslagen, ingångna avtal och börsens regler för informationsgivning. Även ur denna aspekt är Arwidsros förtroende för den nuvarande styrelsen förbrukat. Därför har Arwidsro begärt att styrelsen ska kalla till extra bolagsstämma. Stämman kommer att hållas den 25 januari 2019.

Till ny styrelse föreslår Arwidsro:

Jörgen Olsson

Entreprenör och rådgivare

Utbildning: Ekonomexamen, Luleå Universitet.

Född: 1961.

Tidigare erfarenhet: VD och koncernchef för Hoist Finance 2012-2018, Chef för Corporate Banking på Kaupthing Bank Sverige, ledande befattningar inom SEB/Enskilda Corporate och finanschef på Elekta .

Övriga uppdrag: ledamot av styrelsen i Hoist Finance sedan 2010.

Jörgen Olsson föreslås utses till styrelseordförande.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: -


Sven Rohmann

Rådgivare och Chief Business Development Officer till Oryx GmbH (translational medicine) och Center för Molekulär Medicin, KI och TCER AB

Utbildning: MD Johannes Gutenberg Universitet, PhD Erasmus Universitet och MBA European Business School och Kellogg’s Universitet.

Född: 1962

Tidigare erfarenhet: Managing Partner of Nextech Venture, Schweiz, CEO of Ganymed Pharmaceuticals AG, General Manager Europe for healthcare venture fund Burrill& Co and venture capital fund manager at Novartis Pharma AG samt globalt ansvarig för onkologi för Merck Serono.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: -


Peter Zonabend

VD för Arwidsro

Utbildning: Ek. kand, jur. kand. LL.M, EMLE

Född: 1980

Tidigare erfarenhet: VD för Victoria Investments Holding Ltd, 2010-2017, Advokatfirman Fylgia, Advokatfirman Björn Rosengren

Övriga pågående uppdrag: Styrelseuppdrag inom Arwidsro

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt ej oberoende till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: 0 aktier, förvaltar enligt fullmakt anhörigs innehav om 79 917 aktier

Konvertibelinnehav i Oasmia: 1 konvertibel av serie 2018:2 vilken kan konverteras till 129 870 aktier.


För ytterligare information kontakta Peter Zonabend 070 496 32 78

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Arwidsro och Per Arwidsson (nedan Arwidsro) är sedan hösten 2016 storägare i Oasmia Pharmaceutical, och sedan drygt ett år huvudägare. Arwidsro föreslår nu en ny styrelse i Oasmia.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • pevkteymr.xvzohqnarkbemyndpw@accrwhuidnisrqeo.ldsebw
  • 070 496 32 78

Om Arwidsro

Bestående livsmiljö

Sedan starten 1979 arbetar vi med bestående utveckling och förvaltning av handelsfastigheter, bostäder och stadsutvecklande samhällsfastigheter.

Adress

  • Arwidsro
  • Humlegårdsgatan 20
  • 102 16 Stockholm
  • Sverige

Länkar