Skip to main content

Taggar

Arwidsro utökar styrelsen med Joakim Nordblad

Arwidsro utökar styrelsen med Joakim Nordblad

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 07:30 CET

Joakim Nordblad tillträder som styrelseledamot i Arwidsro Fastigheter AB. Utökningen i styrelsen förstärker byggandet av framtidens Arwidsro, vilket fokuserar på byggande av organisation, investering i digitalisering och hållbarhet, samt fortsatt expansion.

Arwidsro förvärvar i Lidköping och Ale

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 16:43 CEST

Arwidsro köper handelsplatserna Ängshagen i Lidköping och Älvängen i Ale, av Areim. Förvärvet avser byggnader av hög teknisk standard belägna i växande kommuner, med starka hyresgäster där majoriteten av intäkterna från rikstäckande dagligvaruhandelsaktörer. Gemensamt för fastigheterna är att de ligger i attraktiva handelsområden med utvecklingspotential. Båda fastigheterna är fullt uthyrda.

Arwidsro förstärker sitt team

Arwidsro förstärker sitt team

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2019 07:00 CEST

Arwidsro fortsätter att långsiktigt och strategiskt stärka organisationen, denna gång genom rekrytering till ekonomiteamet. Anette Erneholm anställs som CFO och Malin Tydal i rollen som Redovisningsansvarig.

Willys och Arwidsro satsar stort i Söderhamn

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2019 09:30 CEST

Nu är det klart att både Willys och Arwidsro vill vara med och utveckla Söderhamn. Willys satsar stort och bygger en ny fullstor butik på en attraktiv tomt i direkt anslutning till stadens Resecentrum. Arwidsro har uppdraget att bygga fastigheten – och har fler ambitioner för området.

Arwidsro Samhällsfastigheter förvärvar projektfastighet i Norrtälje Hamn

Arwidsro Samhällsfastigheter förvärvar projektfastighet i Norrtälje Hamn

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2019 10:01 CEST

Arwidsro Samhällsfastigheter förvärvar Kv Brädgården 1 i Norrtälje Hamn, ett projekt som Index Residence AB utvecklat. Projektet innefattar ett äldreboende om 80 bostäder med Humana som hyresgäst och parkeringsgarage samt tre lokaler i markplan.

Arwidsro föreslår ny styrelse i Oasmia

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2019 08:59 CET

​Arwidsro och Per Arwidsson (nedan Arwidsro) är sedan hösten 2016 storägare i Oasmia Pharmaceutical och sedan drygt ett år huvudägare. Arwidsro föreslog inför den tidigare extra bolagsstämman en ny styrelse i Oasmia. Oasmia ställde olovligen in den extra bolagsstämman då Oasmia felaktigt påstod att styrelseförslaget inte uppfyllde kraven enligt Nasdaqs regelverk.

​Arwidsro vidhåller rätten att få sitt förslag till ny styrelse prövat av extra bolagsstämma. Oasmias beslut att ställa in extra bolagsstämman den 25 januari utgör ytterligare en överträdelse av aktiebolagslagen.

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 16:40 CET

​Arwidsro vidhåller rätten att få sitt förslag till ny styrelse prövat av extra bolagsstämma. Oasmias beslut att ställa in extra bolagsstämman den 25 januari utgör ytterligare en överträdelse av aktiebolagslagen.

Arwidsro föreslår ny styrelse i Oasmia

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 08:36 CET

Arwidsro och Per Arwidsson (nedan Arwidsro) är sedan hösten 2016 storägare i Oasmia Pharmaceutical, och sedan drygt ett år huvudägare. Arwidsro föreslår nu en ny styrelse i Oasmia.

Bemötande av fel i Oasmias pressmeddelande 2018-12-17

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 21:46 CET

Oasmias styrelse har i sitt pressmeddelande använt sig av ett antal grundlösa påståenden, insinuationer och rena osanningar. Vi bemöter dessa separat. Huvuddragen kan sammanfattas enligt följande.

Arwidsro ifrågasätter Oasmias styrelses agerande och kommunikation

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 21:40 CET

Oasmia Pharmaceuticals AB:s styrelse har den 17 december i ett pressmeddelande framfört grundlösa anklagelser mot Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson. Vi vill här i korthet ge fakta kring tvisten mellan oss och Oasmias styrelse och varför vi anmodat bolaget att kalla till extra bolagsstämma för att byta ut styrelsen.

Arwidsro förstärker transaktionsteamet

Arwidsro förstärker transaktionsteamet

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 07:21 CET

Arwidsro stärker organisationen genom rekrytering av Gustav Lilliehöök som transaktionsansvarig. Anställningen ingår i Arwidsros expansionsstrategi.

Arwidsro säljer fastighet i Malmö

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 08:00 CET

Arwidsro säljer fastigheten Smedjan 8 i Malmö till I am home. Försäljningen ger utrymme för ökat fokus på utveckling och förvaltning av bostäder och samhällsfastigheter inom Mälardalen.

Arwidsro startar nytt affärsområde inom samhällsfastigheter

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 07:19 CEST

Arwidsro startar ett nytt affärsområde för utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter. Bolaget rekryterar Tobias Kjellin, tidigare VD på BTH Bygg och Magnus Ekman, projektchef på bostadsutvecklaren Index Residence AB. Arwidsro samhällsfastigheters ambition är att skapa i alla avseende hållbara livsmiljöer.

Arwidsro har anställt Peter Francke som CFO

Arwidsro har anställt Peter Francke som CFO

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 07:51 CEST

​Arwidsro har anställt Peter Francke som CFO. Anställningen är ett ytterligare led i bolagets arbete att förstärka ledningen och genomföra en långsiktig och kontrollerad expansion.

Åhus köpcenter expanderar och får fler butiker

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 14:10 CEST

Arwidsro utvecklar Åhus köpcenter, med ICA-Kvantum, till en ny attraktiv mötesplats med mat, dryck och utökad service. Om- och tillbyggnaden tillför 2 000 kvm lokalyta för 6 till 7 hyresgäster med bland andra Systembolaget, som öppnar våren 2020. Samtidigt byts fasaden och utemiljön görs mer attraktiv.

Arwidsro utökar styrelsen med Per-Arne Rudbert

Arwidsro utökar styrelsen med Per-Arne Rudbert

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 07:21 CET

​Per-Arne Rudbert tillträder som styrelseledamot i Arwidsro Fastigheter AB den 1 januari 2018. Utökningen i styrelsen förstärker byggandet av framtidens Arwidsro, med fokus på utveckling av verksamheten och därmed bland annat relationer och grön teknologi.

Granen Fastighetsutveckling blir Arwidsro

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 07:02 CET

​Granen Fastighetsutveckling har under 2017 genomfört förändringar i fastighetsbeståndet samt strategiskt och organisatoriskt. För att ytterligare förstärka och tydliggöra dessa förändringar byter Granen nu namn till Arwidsro.

Granen avyttrar handelsportfölj till nystartade Tre Kronor Property Investment

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 07:45 CEST

Granen Fastighetsutveckling har avyttrat 72 handelsfastigheter, belägna i 68 kommuner i södra Sverige och med en uthyrningsbar area om 78 987 kvm till Tre Kronor Property Investment AB. Största hyresgäster är Systembolaget, ICA samt statlig och kommunal verksamhet.

Granen Fastighetsutveckling förvärvar Mellby Center

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 12:37 CEST

Granen förvärvar Mellby Center av Eurocommercial Properties.

Granen Fastighetsutveckling har anställt Maria Björkling

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 08:00 CEST

Granen Fastighetsutveckling har anställt Maria Björkling som Affärsutvecklare och Hållbarhetsansvarig.