Pressmeddelande -

Aspiro AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2006

Gynnsam utveckling under Q1 – höjt mål för 2006 • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 119,3 MSEK (70,5 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om cirka 70 procent jämfört med föregående år. Mobile Avenue ingår i räkenskaperna från och med den 1 januari 2006 och bidrog med 7,5 MSEK. • EBITDA för första kvartalet uppgick till 15,0 MSEK (1,4 MSEK). Strategin att successivt reducera annonsförsäljningen till förmån för mer lönsamma egna kanaler har varit framgångsrik. Resultatet blir en något lägre omsättning till förmån för högre marginaler. • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till 8,7 MSEK (-0,5 MSEK) och resultatet per aktie uppgick till 0,05 SEK (-0,00 SEK). • Styrelsen höjer det tidigare målet för 2006 om att uppnå ett EBITDA om minst 55 MSEK. Det nya målet är att bolaget under 2006, i sin nuvarande form, ska uppnå ett EBITDA om minst 65 MSEK. • Den 26 januari förvärvade Aspiro den finska mobiltjänsteleverantören Mobile Avenue. Det totala anskaffningsvärdet uppgick till 32,5 MSEK. Förvärvet förväntas bidra med en omsättning om cirka 28 MSEK och ett EBITDA om cirka 3 MSEK, exklusive synergieffekter, för 2006. • Aspiro ska dra nytta av sin starka ställning i Norden inom existerande tjänsteområden och sin mobila kompetens för att gå in i nya tillväxtområden. De områden som Aspiros styrelse just nu utreder är bland annat mobil gambling/betting, mobil marknadsföring, söktjänster samt community i en större skala. • I linje med Aspiros strategi om att alltid vara nummer ett, två eller tre på varje marknad, har styrelsen beslutat att avveckla eller avyttra verksamheten i Storbritannien och Spanien, där bolaget har en mycket begränsad marknadsandel. Åtgärderna kommer att ha en marginell positiv inverkan på Aspiros lönsamhet. NYCKELTAL, jan - mar 2006 Nettoomsättning: 119,3 (70,5) MSEK EBITDA: 15,0 (1,4) MSEK, Rörelseresultat: 11,9 (-1,2) MSEK Resultat efter skatt: 8,7 (-0,5) MSEK Resultat per aktie: 0,05 (-0,00) SEK Likvida medel: 61,3 (84,5) MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet: 11,2 (1,8) MSEK Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Under de senaste åren har vi skaffat oss en stark position i Norden inom mobila innehållstjänster. Genom vårt befintliga erbjudande och vår breda distribution når vi idag en väldigt stor del av ungdomssegmentet. Denna position ska vi dra nytta av när vi nu ska satsa på nya tillväxtområden med erbjudande som ska attrahera våra befintliga målgrupper. Mobiltelefonen är mycket viktig, inte minst för dagens ungdomar och vi är övertygade om att mobiltelefonen mer och mer blir en källa till både underhållning och information. Styrelsen utvärderar därför ett antal intressanta tjänster, såsom gambling och mobil marknadsföring, i syfte att slå fast Aspiros strategiska inriktning inom desssa områden, säger Johan Lenander, VD för Aspiro. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ann Charlotte Svensson IR- och informationschef Tel: +46 (0)709 91 80 10 E-post: anncharlotte.svensson@aspiro.com Johan Lenander VD Tel: +46 (0)708 21 80 01 E-post: johan.lenander@aspiro.com För mer information om Aspiro, besök www.aspiro.com Om Aspiro Aspiro är marknadsledare i Norden inom distribution av mobila innehållstjänster, dvs. underhållning, information och tjänster som gör mobiltelefonen mer personligt anpassad. Aspiro paketerar, marknadsför och säljer tjänsterna till mobilanvändare framför allt mellan 15 och 40 år. Aspiro erbjuder en bred portfölj av mobila tjänster såsom spel, ringsignaler, bakgrundsbilder, filmklipp, fullängdsmusik, nummerupplysning via sms, målservice etc. Försäljningen sker genom partnerskap med mobiloperatörer och mediebolag samt via egna webb- och wapsidor och annonsering i främst tryckta medier under varumärken som Inpoc, Cellus, Mobilehits och Boomi. Aspiro grundades 1998 och aktien handlas på Stockholmsbörsens Attract 40. Bolaget har drygt 130 medarbetare med huvudkontor i Sverige och marknadskontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg och är representerade genom egen agent i USA.

Ämnen

  • Ekonomi, finans