Pressmeddelande -

Schibsted övertar Sandrew Metronome!

Schibsted har idag ingått avtal med Sandrews om övertagande av resterande 50% av aktierna i Sandrew Metronome. Övertagandet av aktierna beräknas ske med verkan från den 1 juli 2006. Sandrew Metronome är ett av de ledande filmbolagen i Norden och har som verksamhetsmål att skapa, köpa och förvalta filmrättigheter för alla nuvarande och framtida distributionsformer på den nordiska marknaden. Bolaget har kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors och har fram tills idag varit ägt till 50 % vardera av Schibsted och Sandrews. Sandrew Metronome bedriver verksamhet inom samtliga områden av filmindustrins värdekedja: distribution av film på biograf, DVD, onlinedistribution, försäljning av TV-rättigheter samt deltagande i filmproduktioner. "I ett medielandskap där tillgång till attraktiva distributionsrättigheter för levande bilder ständigt blir viktigare, vill Sandrew Metronome framöver spela en viktig och strategisk roll för Schibsted", uttalar Gunnar Strömblad, koncerndirektör för Schibsted. "Sandrews och Schibsteds har alltsedan etableringen av Sandrew Metronome 1998 drivit bolaget i gott samförstånd. Efter renodlingen av bolaget genom försäljningen av de svenska biograferna för ett år sedan och de danska biograferna nu och också inför utvecklingen av nya tekniska format är det en naturlig tidpunkt att sälja vår 50 procentiga andel till Schibsted. På så sätt skapas ännu bättre möjligheter att utnyttja de samordningsfördelar och synergieffekter som blir allt tydligare mellan Sandrew Metronome och andra delar inom Schibsted. Som säljare är det dessutom tryggt att veta att Sandrew Metronome fortsatt kommer att vara i goda och professionella händer", säger Bo Damberg, ordförande i Sandrew AB. "Samarbetet mellan ägarna har fungerat utmärkt. Det faktum att Schibsted nu blir ägare till 100 % av bolaget förstärker emellertid möjligheterna till att utveckla bolaget vidare, speciellt inom digital distribution som vi idag bedömer har stor framtida potential", säger Morten Kongrød, koncernchef för Sandrew Metronome. Ny ordförande i Sandrew Metronome efter Bo Damberg blir Gunnar Strömblad. Kontaktpersoner: Gunnar Strömblad, koncerndirektör för Schibsted (tel +46 705252104). Bo Damberg, ordförande i Sandrew AB (tel +46 8 7621700). Morten Kongrød, koncernchef för Sandrew Metronome (tel +47 90194217).

Ämnen

  • Massmedia