Gå direkt till innehåll
Charlotta Dignan (till vänster) är samordnare för familjecentralerna i Åstorps kommun och Sally Shorbaji (till höger) arbetar som kulturtolk på Hagapunktens familjecentral i Åstorp.
Charlotta Dignan (till vänster) är samordnare för familjecentralerna i Åstorps kommun och Sally Shorbaji (till höger) arbetar som kulturtolk på Hagapunktens familjecentral i Åstorp.

Nyhet -

Snabbare väg in i svenska samhället genom öppna förskolan

Öppna förskolan är inte bara en populär samlingspunkt för föräldrar som är hemma med sina barn. Det är också är en viktig länk in i det svenska samhället för utrikesfödda kvinnor enligt en ny rapport från SKR. På öppna förskolan i Åstorps kommun får utrikesfödda föräldrar bland annat stöd av en kulturtolk och genom olika riktade insatser.

Över hundra av landets kommuner har öppna förskolor med riktad verksamhet till utrikesfödda föräldrar, vilket hjälper dem att snabbare komma in i det svenska samhället. Åstorps kommun är en av dessa. Det handlar bland annat om språkträning och samhällsinformation, vilket enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) är effektiva insatser för integration och etablering i samhälls- och arbetslivet.

– Nu under pandemin erbjuder vi digitala träffar för utrikesfödda föräldrar genom öppna förskolan. Vi blandar språkträning med olika teman kring ämnen som är bra att diskutera för föräldrar som är nya i Sverige, säger Charlotta Dignan, samordnare för familjecentralerna i Åstorps kommun och fortsätter:

– Det är uppskattat att få prata fritt och ställa frågor som ingen annan har svar på. Information om hur samhället är uppbyggt, hur det fungerar och vad som förväntas av dig som förälder är kunskap som många utrikesfödda föräldrar törstar efter.

Kulturtolk hjälper till med integrationen

Sally Shorbaji
I sin roll som kulturtolk stöttar Sally Shorbaji utrikesfödda föräldrar i sin föräldraroll genom att till exempel underlätta språkförståelse i möten med personal, mellan familjer och under informations- och temastunder. Hon deltar i den dagliga verksamheten och möter besökande föräldrar för att bygga broar och skapa relationer mellan olika familjer.

Som ett ytterligare stöd för utrikesfödda föräldrar finns kulturtolken Sally Shorbaji på Hagapunktens familjecentral i Åstorp. Tjänsten är en del av ett integrationsprojekt och finansieras via medel från Länsstyrelsen Skåne. Rollen som kulturtolk innebär att vara en enkel ingång till kunskap och stöd och ha förankring i minst två olika kulturer, varav den svenska är en.

Sally Shorbaji upplever att många utrikesfödda föräldrar inte alltid finner rätt information eller vågar fråga om hjälp kring frågor som rör barn och föräldraskap.

– Jag märker att utrikesfödda föräldrar tycker att det lättare att ta kontakt med mig i fall de behöver kontakt med BVC eller socialrådgivare. Tack vare mina egna erfarenheter finns en förståelse och kunskap om vad människor i etableringsfasen går igenom. När de träffar mig som har liknande referensramar skapas förutsättningar för ett bra stöd, säger hon.

Även Annelouise Eckerström, enhetschef centrala resursenheten/bildningsförvaltningen ser fördelar med en kulturtolk på Hagapunktens familjecentral.

– Att förstärka verksamheten med en kulturtolk ger ännu bättre förutsättningar för integration. Kulturtolken kan vara en brygga för en ökad förståelse för olikheter och likheter bland annat kring föräldraskap utifrån olika kulturer och även i viss utsträckning vara ett språkstöd, säger hon.

Familjecentralen Hagapunkten, Åstorp
I Åstorp kommun finns tre familjecentraler som välkomnar alla föräldrar och barn. Hagapunkten i Åstorp är en av dem och de andra två finns i Hyllinge och Kvidinge. På familjecentralerna arbetar förskollärare, socialrådgivare och BVC-sköterskor. Hit kan föräldrar och barn komma för att leka tillsammans, träffa andra familjer och delta i gruppaktiviteter.

Läs mer

SKR har under tre års tid kartlagt vilken roll den öppna förskolan har vad gäller att främja integrationsprocessen för utrikesfödda kvinnor och öka deltagandet i förskolan för barn med utrikesfödda föräldrar. På SKR:s webbplats kan du läsa mer om satsningen "Öppen förskola för språk och integration" samt ta del av slutrapporten:

Öppen förskola för språk och integration

SKR:s slutsatser från satsningen "Öppen förskola för språk och integration"

SKR:s slutrapport - Öppen förskola för språk och integration 2018–2020

Information om familjecentralerna i Åstorp:

Familjecentralernas webbsida

Ämnen

Regioner

Kontakter

Linnéa Johagen

Presskontakt Kommunikatör Åstorps kommun 042-64012

Välkommen till Åstorps kommun

Åstorps kommun är en plats för alla med närhet till det mesta. Vi drar nytta av kommunens centrala läge i Öresundsregionen och våra goda kommunikationer. Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen natur, äventyr och stillhet. Tillsammans med kransorterna skapar vi en levande bygd där kultur, fritids- och föreningslivet och mångfalden frodas. Här gör vi det enkelt för människor och företag att växa och vi tror på utbildning och livslångt lärande. Vi ser styrkan i våra olikheter och har mod att pröva nya vägar.