Gå direkt till innehåll
Personal på Fröhusets förskola i Kvidinge visar glatt upp diplomet med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling som de tilldelats av Skolverket.
Personal på Fröhusets förskola i Kvidinge visar glatt upp diplomet med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling som de tilldelats av Skolverket.

Pressmeddelande -

Fröhusets förskola i Kvidinge tilldelas utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”

Vi kan stolt berätta att Fröhusets förskola i Kvidinge har tilldelats utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” av Skolverket.

För att få utmärkelsen finns kriterier som ledning och personal ska arbeta mot och redovisa till Skolverket. När kriterierna är uppfyllda kan skolan när som helst under året ansöka om att erhålla utmärkelsen. Fröhusets förskola ansökte om utmärkelsen och fick den 8 november 2021 ett glädjande besked om att Skolverket godkänt ansökan.

– Det känns väldigt roligt att vi fått utmärkelsen och att vi är först ut i Åstorps kommun att få den. Det är verkligen ett kvitto på allt det goda arbete som vi dagligen gör, säger Veronica Amiri, förskollärare på Fröhusets förskola.

– Ett av kommunens tre inriktningsmål är att verka för en hållbar framtid för vårt klimat, människan och naturen, så det känns roligt att visa att vi aktivt arbetar med frågan och att vi gör det i enlighet med Skolverkets kriterier för hållbar utveckling, tillägger hon.

Hållbarhetstänk präglar verksamheten på många olika sätt

Att vara certifierad som en skola för hållbar utveckling innebär att verksamheten jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barnen delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

– Vi arbetar med hållbarhet på många sätt, vi spenderar mycket tid utomhus både på skolgården och i naturen, och vi använder oss av återvunnet material. Vi pratar med barnen om hållbarhet och gör aktiviteter för att redan i tidig ålder forma ett hållbart tänk, säger Veronica Amiri.

  På Fröhuset arbetar de även med hälsa och välbefinnande, socialt hållbara relationer och att värna om varandra och sin omgivande miljö där även naturen och djuren ingår. Även goda matvanor är viktigt och barnen på Fröhuset har bland annat fått bekanta sig med matcirklar och vikten av näringsrik mat. De har även fått vara med och påverka maten från köket.

  – Vi har fått bestämma vad vi ska få för mellanmål, jag har önskat frukttallrik, säger förskoleeleven Alvar.

  Arbetar utifrån mål kring hållbarhet

  I förskolans läroplan som alla förskolor följer och bygger sin verksamhet efter finns mål som berör hållbar utveckling. På Fröhuset har man även satt upp egna verksamhetsmål.

  – Vi har förutom de mål som finns i läroplanen satt egna mål kring hållbar utveckling som berör hela verksamheten och i det arbetet är all personal, såväl pedagoger som städ- och kökspersonal med. Vi vill att hållbart tänkande ska spegla det vi gör i vår verksamhet, stort som smått, för att forma ett samhälle där vi alla tänker och agerar mer hållbart, fortsätter hon.

   Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

   1997 startade Skolverket utmärkelsen Miljöskola. Denna utmärkelse fick en ny utformning och en ny inriktning 2004 i utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

   Ämnen

   Regioner


   Åstorps kommun är en plats för alla med närhet till det mesta. Vi drar nytta av kommunens centrala läge i Öresundsregionen och våra goda kommunikationer. Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen natur, äventyr och stillhet. Tillsammans med kransorterna skapar vi en levande bygd där kultur, fritids- och föreningslivet och mångfalden frodas. Här gör vi det enkelt för människor och företag att växa och vi tror på utbildning och livslångt lärande. Vi ser styrkan i våra olikheter och har mod att pröva nya vägar.

   Kontakter

   Linnéa Johagen

   Linnéa Johagen

   Presskontakt Kommunikatör Åstorps kommun 042-64012

   Välkommen till Åstorps kommun

   Åstorps kommun är en plats för alla med närhet till det mesta. Vi drar nytta av kommunens centrala läge i Öresundsregionen och våra goda kommunikationer. Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen natur, äventyr och stillhet. Tillsammans med kransorterna skapar vi en levande bygd där kultur, fritids- och föreningslivet och mångfalden frodas. Här gör vi det enkelt för människor och företag att växa och vi tror på utbildning och livslångt lärande. Vi ser styrkan i våra olikheter och har mod att pröva nya vägar.