Gå direkt till innehåll
AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret 2022

Pressmeddelande -

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret 2022

Stark utveckling av intäkterna och framgång inom FoU möjliggör ytterligare investeringar i forskningsportföljen och nya lanseringar

Intäkter och vinst per aktie – sammanfattning

H1 2022

Q2 2022

Förändring %

Förändring %

MUSD

Utfall

i fasta valutakurser

MUSD

Utfall

i fasta valutakurser

- Produktförsäljning

21 610

41

47

10 630

32

38

- Intäkter från samarbeten

551

Ej relevant

Ej relevant

141

(20)

(20)

Totala intäkter

22 161

43

48

10 771

31

37

Rapporterad vinst per aktie (EPS)

0,48 USD

(70)

(66)

0,23 USD

(45)

(46)

Vinst per aktie för kärnverksamheten

3,61 USD

43

44

1,72 USD

92

89

H1 2022 Ekonomiskt resultat (tillväxttal och kommentarer i fasta valutakurser)

  • Totala intäkter ökade med 48% till 22 161 MUSD, där tillväxten kom från alla sjukdomsområden samt från tillskottet av Alexion.
  • Totala intäkter från Onkologi ökade med 22%, inklusive mottagandet av en delmålsbetalning. Produktförsäljning från Onkologi ökade med 18%. De totala intäkterna från R&I ökade med 3%, CVRM ökade med 19% och Sällsynta sjukdomar ökade med 10%8. Exklusive en engångsjustering för historisk prissättning ökade Sällsynta sjukdomar med 8%.
  • Bruttomarginal för kärnverksamheten på 81%, där andra kvartalet gynnas av valutakursförändringar samt fasning av läkemedelsavtal för covid-19.
  • Rörelsemarginal för kärnverksamheten på 33%. Totala rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 33%, vilket speglar tillkomsten av Alexion och fortsatta investeringar i nya lanseringar samt forskningsportföljen för att bygga upp en branschledande tillväxt på medellång till lång sikt.
  • Vinst per aktie för kärnverksamheten på 3,61 USD, där andra kvartalet gynnades av en skattesats för kärnverksamheten på 15%. Förväntningarna för helåret 2022 avseende en skattesats för kärnverksamheten ligger kvar på 18–22%.
  • En halvårsutdelning på 0,93 USD (76,4 pence, 9,49 SEK) per stamaktie speglar styrelsens avsikt att öka utdelningen till 2,90 USD för helåret 2022, så som meddelats i helårsrapporten för 2021.
  • Prognos för helåret 2022 i fasta valutakurser ökade på grund av uppdaterade utsikter för covid-19-läkemedel och ett fortsatt starkt resultat för verksamheten totalt, vilket möjliggör ytterligare investeringar i forskningsportföljen. Som ett resultat av dessa investeringar och en förväntan att ”Övriga rörelseintäkter för andra halvåret 2022” kommer att motsvara nivån för första halvåret 2022 ligger prognosen för vinst per aktie oförändrad.

Viktiga milstolpar sedan föregående resultatrapport

  • Viktiga data: Positiva studieresultat för Farxiga mot HFpEF (DELIVER), Imfinzi mot tidig NSCLC (AEGEAN), eplontersen mot ATTRv-PN (NEURO-TTRansform) och Ultomiris mot NMOSD (CHAMPION-NMOSD). Fullständiga resultat från studien av Enhertu i DESTINY-Breast04 mot HER2-låg bröstcancer, presenterades vid ASCO.
  • Viktiga godkännanden: Enhertu mot HER2-positiv bröstcancer (DESTINY-Breast03) i USA och EU; positivt CHMP-utlåtande i EU för Tezspire mot allvarlig astma (NAVIGATOR), Lynparza mot tidig bröstcancer (OlympiA) och Ultomiris mot gMG (CHAMPION-MG).
  • Andra regulatoriska milstolpar: Prioriterad granskning i USA för Imfinzi mot gallvägscancer (TOPAZ-1) och Enhertu mot HER2-låg metastaserande bröstcancer (DESTINY-Breast04), prioriterad granskning i Kina för Koselugo mot NF1-PN.

Pascal Soriot, koncernchef på AstraZeneca, säger:

”AstraZeneca hade ett starkt finansiellt första halvår 2022 med en utmärkt leverans från forskningsportföljen. Vi har offentliggjort data för flera olika läkemedel som har lett till förändrad behandlingspraxis, inklusive Enhertu mot bröstcancer, Farxiga mot hjärtsvikt och Ultomiris mot NMO-spektrumtillstånd.

Vi har gjort stora framsteg i vårt arbete att bekämpa covid-19. Vaxzevria uppskattas ha räddat över sex miljoner liv under första året efter lanseringen och Evusheld har skyddat hundratusentals personer med immunnedsättning så att de kunnat återvända till ett mer normalt liv. Evusheld fortsätter att påvisa aktivitet mot nya varianter.

Med tanke på det löpande resultatet för vår underliggande verksamhet och bidragen från våra läkemedel mot covid-19 uppdaterar vi vår prognos för helåret 2022. Detta har hjälpt oss att öka våra FoU-investeringar för ett spännande antal portföljmöjligheter som kan gynna patienter och driva på en långsiktig och hållbar tillväxt för vårt företag. Vi ser fram emot att kunna presentera resultaten av flera viktiga studier i sen fas i år och nästa år.”

Ämnen

Kategorier


Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE

Presskontakt

Karl-Johan Karlsson

Karl-Johan Karlsson

Presskontakt Presskontakt AstraZeneca AB +46735801268
Freja Annamatz

Freja Annamatz

Presskontakt Presschef AstraZeneca AB +46722084748
Mathias Holm Pedersen

Mathias Holm Pedersen

Presskontakt Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic +45 22937730

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.