Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Astrid Lindgrens Värld överklagar beslutet som tvingade parken att stänga

Astrid Lindgrens Värld tvingades stänga för säsongen efter en dryg vecka. Trots att kraftfulla åtgärder hade vidtagits för att minimera risken för smittspridning fattade Polismyndigheten ett beslut som i praktiken innebar att det inte kunde spelas flera teaterföreställningar samtidigt i parken. Astrid Lindgrens Värld överklagar nu Polismyndighetens beslut eftersom man anser att Polismyndigheten inte tillämpar förbudet mot allmän sammankomst med fler än 50 deltagare på ett korrekt och rimligt sätt.

Vad är en allmän sammankomst? Det är den frågan ärendet kan kokas ned till.

Astrid Lindgrens Värld är en park med en yta på 180 000 kvadratmeter. Det finns nio teaterscener spridda över parken. Avståndet mellan de olika teaterscenerna är betydande.

– Varje teaterföreställning som vi spelar borde betraktas som en allmän sammankomst, vilket innebär att vi får ha 50 åskådare per föreställning, menar Joacim Johansson, vd för Astrid Lindgrens Värld.

Ett par dagar före säsongsöppningen meddelade dock Polismyndigheten att alla teaterföreställningar som pågår samtidigt, oavsett var i parken dessa äger rum, ska betraktas som en samlad allmän sammankomst och att begränsningen på 50 åskådare gäller sammantaget.

– Polismyndighetens bedömning innebar att vi bara fick ha sammantaget 50 åskådare, oavsett om vi hade en eller flera föreställningar samtidigt. Vi tycker att det är en underlig tolkning. Ingen åskådare kan ju vara på två platser samtidigt och det känns märkligt att Polismyndigheten räknar ihop personer som befinner sig flera hundra meter från varandra, säger Joacim Johansson.

Astrid Lindgrens Värld har nu valt att överklaga Polismyndighetens beslut och den tolkning av reglerna som gjorts.

– Polismyndighetens beslut tvingade oss att stänga parken. Eftersom vi anser att Polismyndighetens beslut är direkt felaktigt vill vi få frågan prövad. Vi vill också ha tydliga juridiska ramar om vi skulle hamna i en liknande situation i framtiden, säger Joacim Johansson.

Astrid Lindgrens Värld har anlitat Cirio Advokatbyrå för att överklaga beslutet.

– Enligt min bedömning är Polismyndighetens tolkning av begreppet allmän sammankomst inte förenlig med gällande rätt. Dessutom har teaterföreställningar ett särskilt skydd enligt grundlagen. Polismyndigheten tillämpning av förbudet mot allmän sammankomst med fler än 50 deltagare går längre än vad ändamålet kräver och det strider mot de krav på proportionalitet som finns, säger Olle Nykvist, advokat och partner på Cirio Advokatbyrå.

Astrid Lindgrens Värld har efter stängningen tvingats säga upp drygt 11 tillsvidaretjänster och avsluta 450 säsongsanställningar.

För mer information:

Joacim Johansson, Vd

Tfn: 0492 - 798 00, 070 - 0022 801, E-post: jocke.johansson@astridlindgrensvarld.se

Olle Nykvist, Partner

Cirio Advokatbyrå AB, Tfn: 076 - 6170 978 

Ämnen

Regioner


Astrid Lindgrens Värld är en teaterpark där besökarna kan uppleva Astrid Lindgrens sagofigurer i sina riktiga miljöer. Parken, som grundades 1981, är belägen i Astrid Lindgrens födelsestad Vimmerby. Astrid Lindgrens Värld har varje år ca 490 000 besökare, varav drygt 30 procent ifrån utlandet. Parken har öppet från maj till augusti och helger i september, samt under svenska höstlovet. Under högsäsongen har Astrid Lindgrens Värld cirka 470 medarbetare, varav 125 arbetar inom teaterverksamheten. Astrid Lindgrens Värld AB omsatte år 2015 186 miljoner kronor. Astrid Lindgrens Värld är ett fristående aktiebolag, som ägs till 91 % av Salikon förvaltning AB och 9 procent av Vimmerby kommun.

Presskontakt

Lena Möller

Lena Möller

Presskontakt Marknads- och försäljningschef Presskontakt 070-9758098
Joacim Jocke Johansson

Joacim Jocke Johansson

Presskontakt Verkställande Direktör +46 492 798 00