Gå direkt till innehåll
ATG® - Bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande -

ATG® - Bokslutskommuniké 2020

ATG®:s bokslutskommuniké för 2020 visar ett rekordår för bolaget gällande intäkter, tillväxt, resultat och antal kunder.
- Vi har förstärkt vår position som det största spelbolaget på den kommersiella licensmarknaden. Vi var under året också det mest lönsamma bolaget både i absoluta och relativa tal, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG. 

 • ATG®:s nettospelintäkter ökade under 2020 med 21 procent till nästan 5,4 miljarder (1,5 procentenhet av tillväxten är en effekt av tillväxten i Ecosys, ATG:s dotterbolag i Danmark). 
 • De totala intäkterna uppgick till drygt 6,3 miljarder, en ökning med 19 procent. 
 • Rörelseresultatet blev 2 240 miljoner, en förbättring med 739 miljoner eller 49 procent.

- Utbudet av underhållning under pandemin har varit, och är fortfarande, väldigt begränsat. Det är en av anledningarna till att intresset för spel har ökat och framför allt för ATG:s varumärken. I en mörk tid präglad av oro har vi uppenbarligen lyckats fylla våra kunders behov av lite nöje och underhållning i vardagen. Det förtroendet är vi ödmjukt tacksamma för, säger Lotta Nilsson Viitala.

Alla produktområden har tillväxt
ATG:s största och viktigaste spelområde, hästspelet, ökade med 19 procent i nettospelintäkt.

- Helt avgörande för ökningen var att Svensk Travsport och Svensk Galopp i mitten av mars ställde om verksamheten på banorna enligt myndigheternas regler och rekommendationer och kunde fortsätta tävla. Samtidigt stängde både human- och hästsporten i resten av världen ner under ungefär tre månader.

Under året har produktområdet Sport haft en tillväxt med nästan 51 procent och Casino med 20 procent. 

- Vårt sportspel har stått sig starkt och vuxit kraftigt under andra halvåret trots hård konkurrens från övriga sportspelsbolag, säger Lotta Nilsson Viitala och fortsätter:
- Produktområdet Casino visade också tillväxt på helåret. Vi såg dock en tydlig minskning under andra halvåret som följd av den tillfälliga förordning som infördes den 2 juli och innebär en insättningsgräns per vecka för casinospel.

Utvecklat spelansvaret
Antal aktiva och registrerade kunder i Sverige fortsätter öka och var vid årsskiftet, cirka 1,4 miljoner (+8 %). 

- Vi har många kunder och det är väldigt viktigt för oss på ATG att dom mår bra i sitt spelande. Vi jobbar hela tiden med att utveckla vårt spelansvar och har under året till exempel infört obligatorisk förlustgräns i vårt casino. 

För att tydliggöra spelansvaret rapporterar ATG andel gröna kunder och andel grön omsättning. Av de 92 000 kunder som gjort självtestet på atg.se är 86 procent av kunderna gröna i sitt spelande, en siffra som varit stabil sedan nyckeltalet infördes.
Andel grön omsättning är 75 procent och den utvecklas positivt.

Kostnader
Koncernens kostnader, inklusive spelskatt, var cirka 4,1 miljarder i perioden, en ökning med 286 miljoner.

- Spelskatten står för merparten av ökningen, då den, och en rad andra kostnader, ökar i relation till nettointäkterna. Externa kostnader som inte är direkt kopplade till intäkterna är lägre än 2019 vilket är ett bevis på att vi har en effektiv organisation och en hög kostnadsmedvetenhet, säger Lotta Nilsson Viitala.

I ATG:s kostnader finns ersättning för hästsportinformation och rättigheter som köps av Svensk Travsport och Svensk Galopp. Den kostnaden beräknas på bruttoomsättningen för det svenska hästspelet.

Resultat före transaktioner med ägarna
Rörelseresultatet är ett sätt att se hur det går för ATG. Ett annat sätt är att titta på resultatet före transaktioner med ägarna. Det var under året 2 901 miljoner vilket är en förbättring med 775 miljoner i jämförelse med förra året.

ATG är från och med 2020 det mest lönsamma spelbolaget på den svenska spelmarknaden både i absoluta och relativa tal. 

- Att förbättra resultatet är viktigt för oss eftersom ATG är och ska förbli motorn i den svenska hästnäringen. Hela vårt överskott går tillbaka till Svensk Travsport och Svensk Galopp, säger Lotta Nilsson Viitala och fortsätter:
- 2020 ska ses som ett exceptionellt år. Samtidigt som det var ett rekordår för ATG är vi också ödmjuka inför att vi fortfarande befinner oss mitt i en pandemi och ingen med säkerhet kan säga hur de kommande åren kommer att se ut. 2020 gav oss dock en bra plattform för att fortsätta bygga ATG med en långsiktigt hållbar tillväxt och effektivitet.

Alla siffror avser hela ATG-koncernen. I jämförelsesiffrorna för första kvartalet 2019 ingår inte det danska dotterbolaget Ecosys.

ATG i siffror, 2020:

 • Nettospelintäkter: 5,4 miljarder (+21 %)
  -Häst: 4,6 miljarder (+19 %)
  -Sport: 408 miljoner (+51 %)
  -Casino: 370 miljoner (+20 %)
 • Totala intäkter: 6,3 miljarder (+19 %)
 • Kostnader: 4,1 miljarder (+7,5 %)
 • Rörelseresultat: 2,2 miljarder (+49 %)
 • Antal kunder: 1,4 miljoner (+8 %)
 • Totalt delades det ut rekordhöga 367 miljonvinster inom produktområdet Häst.
 • V75® befäste sin position som det omsättningsmässigt största poolspelet i Sverige. Och det varumärke med flest miljonvinster, 292 stycken. Nytt rekord.
 • V86® tog position som det omsättningsmässigt näst största poolspelet i Sverige.

Ta gärna del av den bifogade videopresentationen och hela bokslutskommunikén. Båda finns även, tillsammans med tidigare finansiell information, på omatg.se.

Nästa rapport, för det första kvartalet 2021, publiceras den 26 april.

Ämnen

Taggar


AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt 2 000 butiker, i digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettospelsintäkt 2019 på 4,4 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott (2,18 miljarder kronor 2019) går tillbaka till hästsporten. Läs mer: https://omatg.se/

Presskontakt

Stefan Serrander

Stefan Serrander

Presskontakt Press Officer Corporate Communication 070-508 84 06

Relaterat material