Gå direkt till innehåll
ATG®: Delårsrapport januari - mars 2023

Pressmeddelande -

ATG®: Delårsrapport januari - mars 2023

ATG®:s nettospelintäkter och totala intäkter minskade båda med 6 procent i det första kvartalet 2023.
Sport och casino visar fortsatt tillväxt medan hästspelet minskade med 12 procent jämfört med samma period 2022.
- Svensk ekonomi är inne i en tuff period, något även vi märker av. Det blir tydligt framför allt på hästspel där kunderna är lika många som tidigare, men spenderar mindre pengar, säger Lotta Nilsson Viitala CFO på ATG.

Alla siffror i rapporten avser hela ATG-koncernen och första kvartalet 2023, alla jämförelser är med samma period förra året.

Nettospelintäkterna för ATG® blev 1,2 miljarder kronor, en minskning med 6 procent i jämförelse med första kvartalet 2022, ett kvartal som delvis var positivt påverkat av pandemirestriktioner. I nettospelintäkterna ingår ATG:s tre spelområden: häst, sport och casino i både Sverige och Danmark

Häst, sport och casino

ATG:s största och viktigaste spelområde, hästspelet, minskade med 12 procent i nettospelintäkt.
- Det är alltid tufft att notera en minskning, även om den på många sätt är förväntad med tanke på konjunkturens och framför allt inflationens påverkan på nöjesplånboken. Att kunderna är kvar i samma antal som tidigare ger dock bra förutsättningar för intäktsutveckling när konjunkturen vänder, säger Lotta Nilsson Viitala.

Sportspelet hade tillväxt med 10 procent och ATG är nu det största spelbolaget inom sportsbetting och totalt det näst största bolaget i Sverige inom sportspel.

Casinots nettospelintäkt ökade med 20 procent.
- Vi kan konstatera att merparten av tillväxten kommer från att antalet kunder har ökat.

På bara drygt fyra år har ATG tagit en stark marknadsposition inom de nya spelområdena sport och casino.
- De växer både i antal kunder och i intäkt och står nu för cirka 28 procent av koncernens nettospelintäkter, intäkter som leder till goda resultat på sista raden, säger Lotta Nilsson Viitala.

ATG:s dotterbolag i Danmark, 25syv, fortsätter att ta marknadsandelar och hade tillväxt med 25 procent.

Koncernens totala intäkter uppgick till 1,4 miljarder och minskar med 6 procent.

Kunder, spelansvar och kostnader

Antal aktiva kunder var cirka 1,3 miljoner.

För att tydliggöra spelansvarsarbetet rapporterar ATG andel gröna kunder och andel grön omsättning baserat på självtest och faktiskt spelbeteende. 162 000 svenska kunder har gjort självtestet. Av dessa är 86 procent av gröna i sitt spelande och andel grön omsättning är 78 procent. Båda siffrorna har varit stabila under det senaste året.

Koncernens kostnader inklusive spelskatt var 1,1 miljarder kronor. En minskning med 26 miljoner kronor eller 2 procent.
- Vi arbetar extra hårt med att effektivisera eftersom våra kostnader påverkas negativt av inflationen och av valutaeffekter i och med den svaga svenska kronan, samtidigt som intäkterna minskar på grund av en minskad nöjesplånbok, säger Lotta Nilsson Viitala.

Efter spelskatten är ATG:s näst högsta kostnadspost inköp av hästsportinformation och rättigheter från Svensk Travsport och Svensk Galopp.

Rörelseresultat

ATG:s rörelseresultat blev 317 miljoner kronor. Rörelsemarginalen är 23 procent och har minskat från 26 procent.

Ett annat sätt att se hur det faktiskt går för ATG är att titta på moderbolagets resultat före transaktioner med ägarna, det var knappt 481 miljoner eller 35 procent av de totala intäkterna.

- Att vara ett effektivt bolag och ha ett högt resultat är viktigt för oss eftersom ATG är och ska förbli motorn i den svenska hästnäringen. Hela vårt överskott går till Svensk Travsport och Svensk Galopp, säger Lotta Nilsson Viitala.

Ta gärna del av den bifogade videopresentationen och delårsrapporten. Båda finns även, tillsammans med tidigare finansiell information, på omatg.se.

ATG i siffror januari – mars 2023

 • Nettospelintäkter: 1,2 miljarder (-6 %)
  -Häst 854 miljoner (-12 %)
  -Sport 194 miljoner (+10 %)
  -Casino 145 miljoner (+20 %)
 • Totala intäkter: 1,4 miljarder (-6 %)
 • Kostnader: 1,1 miljarder (-2 %)
 • Rörelseresultat: 317 miljoner (-17 %)
 • Antal kunder: 1,3 miljoner

Nästa ekonomiska rapport, den för det första halvåret 2023, presenteras 22 augusti.

Ämnen

Kategorier


AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 500 butiker och digitalt främst via vår webbplats atg.se. Koncernen hade en total intäkt 2022 på 6 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med cirka 2,3 miljarder kronor 2022. Läs mer: omatg.se

Kontakter

Stefan Serrander

Stefan Serrander

Presskontakt Press Officer Corporate Communication 070-508 84 06

Om ATG

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 500 butiker och digitalt främst via vår webbplats atg.se. Koncernen hade en total intäkt 2023 på 6 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med cirka 2,3 miljarder kronor 2023. Läs mer: https://omatg.se/

AB Trav och Galopp, ATG
Hästsportens Hus, tel: 020-53 50 00
161 89 Stockholm
Sverige