Gå direkt till innehåll
ATG®: Delårsrapport januari–mars 2024

Pressmeddelande -

ATG®: Delårsrapport januari–mars 2024

Nettospelintäkterna blev 1,3 miljarder och ökade med 9 procent jämfört med samma period i fjol. Den främsta förklaringen till ökningen är hästspelet som hade tillväxt med 13 procent.
Det står klart när ATG® i dag presenterar sin delårsrapport för januari–mars 2024.
– Det är en stark rapport i pågående lågkonjunktur. Sen finns det yttre omständigheter som bidrar positivt, till exempel kalendereffekter där påsken, en intensiv period för V75®, i år inföll i mars, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG.

Alla siffror avser hela ATG-koncernen och första kvartalet 2024, alla jämförelser är med samma period förra året om inget annat nämns.

Nettospelintäkter
Nettospelintäkterna, som är de högsta någonsin för det första kvartalet, blev 1,3 miljarder kronor, en ökning med 9 procent. I nettospelintäkterna ingår ATG®:s tre spelområden: häst, sport och casino, i både Sverige och Danmark.

ATG:s största och viktigaste spelområde, hästspelet, ökade med 13 procent.
– Förutom positiva kalendereffekter med en tidig påskhelg så hade vi fler jackpots på våra stora spelvarumärken än under samma period i fjol. Vi möter också ett, för hästspelet, svagt kvartal 2023 med ett väldigt bra 2024 vilket bidrar till den kraftiga ökningen i jämförelsen, säger Lotta Nilsson Viitala.

Sportspelet minskade med 11 procent, en effekt av många favoritvinster under perioden vilket ger lägre nettospelintäkter. ATG är fortsatt det största spelbolaget inom sportsbetting.

Casinots nettospelintäkt ökade med 14 procent. Tillväxten kommer främst från att antalet kunder fortsätter att öka.
– Både sport och casino har tagit en stark position på marknaden sedan starten 2019 och växer fortsatt i antal kunder. Tillsammans står de nu för cirka 23 procent av koncernens nettospelintäkter, intäkter som leder till goda resultat på sista raden.

ATG:s dotterbolag i Danmark, 25syv, fortsätter ta marknadsandelar och hade tillväxt med 9 procent.

Totala intäkter, kunder och spelansvar
Koncernens totala intäkter uppgick till 1,5 miljarder, en ökning med 9 procent.

Antal aktiva kunder var cirka 1,4 miljoner vilket är en ökning från 1,3 miljoner.
– ATG har många och engagerade kunder och det är väldigt viktigt för oss att dom mår bra i sitt spelande. Vi fortsätter därför att utveckla vårt spelansvar på olika sätt, säger Lotta Nilsson Viitala.

För att tydliggöra spelansvarsarbetet rapporterar ATG andel gröna kunder och andel grön omsättning baserat på självtest och faktiskt spelbeteende. 197 000 svenska kunder har gjort självtestet. Av dessa är 88 procent gröna i sitt spelande och andel grön omsättning är 80 procent. Båda siffrorna har varit väldigt stabila över längre tid.

Kostnader och rörelseresultat
Koncernens kostnader inklusive spelskatt var 1,1 miljard. Kostnaderna har ökat med 50 miljoner kronor vilket är en följd av de ökade nettospelintäkterna som i sin tur är underlag för spelskatt, rättighetskostnader och provisioner.
Efter spelskatten är ATG:s näst högsta kostnadspost inköp av hästsportinformation och rättigheter från Svensk Travsport och Svensk Galopp, en kostnad som ökar till följd av ökat spel på hästar.

ATG:s rörelseresultat blev 389 miljoner kronor, en förbättring med 72 miljoner. Rörelsemarginalen är 26 procent och har ökat från 23 procent.

Ett annat sätt att se hur det faktiskt går för ATG är att titta på moderbolagets resultat före transaktioner med ägarna, det var 567 miljoner eller 38 procent av de totala intäkterna.
– Att vara ett effektivt bolag och ha ett högt resultat är viktigt för oss eftersom ATG är och ska förbli motorn i den svenska hästnäringen. Hela vårt överskott går till Svensk Travsport och Svensk Galopp, säger Lotta Nilsson Viitala. 

Ta gärna del av den bifogade videopresentationen och delårsrapporten. Båda finns även, tillsammans med tidigare finansiell information, på omatg.se.

ATG i siffror januari–mars 2024

 • Nettospelintäkter: 1,3 miljarder (+9 %)
  - Häst 968 miljoner (+13%)
  - Sport 173 miljoner (-11 %)
  - Casino 165 miljoner (+14%)
 • Totala intäkter: 1,5 miljarder (+9 %)
 • Kostnader: 1,1 miljarder (+5 %)
 • Rörelseresultat: 389 miljoner (+23 %)
 • Antal kunder: 1,4 miljoner

Nästa ekonomiska rapport, den för det första halvåret 2024, presenteras 20 augusti.

Ämnen

Kategorier


AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 500 butiker och digitalt främst via vår webbplats atg.se. Koncernen hade en total intäkt 2023 på 6 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med cirka 2,3 miljarder kronor 2023. Läs mer: omatg.se

Kontakter

Stefan Serrander

Stefan Serrander

Presskontakt Press Officer Corporate Communication 070-508 84 06

Om ATG

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 500 butiker och digitalt främst via vår webbplats atg.se. Koncernen hade en total intäkt 2023 på 6 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med cirka 2,3 miljarder kronor 2023. Läs mer: https://omatg.se/

AB Trav och Galopp, ATG
Hästsportens Hus, tel: 020-53 50 00
161 89 Stockholm
Sverige