Gå direkt till innehåll
ATG vann varumärkestvist mot Svenska Spel

Pressmeddelande -

ATG vann varumärkestvist mot Svenska Spel

ATG har sedan 1973 registrerat företagsnamnet Aktiebolaget Trav och Galopp hos Bolagsverket. När Svenska Spel, hösten 2020, lanserade spel på hästar valde man att använda orden ”Trav & Galopp” tillsammans med sin logotyp som varumärke och i marknadsföringen. ATG har därför stämt Svenska Spel för intrång i ATG:s företagsnamn. Nu är frågan avgjord i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) – som gick på ATG:s linje.
– Att domstolen dömde till ATG:s fördel var väntat och det känns naturligtvis bra att de var eniga med oss om att vi faktiskt äger rätten till vårt företagsnamn, säger ATG:s vd Hasse Lord Skarplöth.

Svenska Spel ansökte i november 2019 om registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV) av ett figurmärke som innehåller ordkombinationen ”Trav & Galopp”. Efter PRV:s bedömning och handläggning godkändes ansökan och registrering beviljades därmed. Registreringen avser ett så kallat figurvarumärke. Sedan dess använder Svenska Spel kännetecknet ”Trav & Galopp” (ofta tillsammans med Svenska Spel-logotyp) i marknadsföring för sina hästspel i bland annat TV, dagspress, sociala medier och på egen hemsida.

ATG anser att Svenska Spels användning av ”Trav & Galopp” utgör ett intrång i ATG:s företagsnamn och att Svenska Spels lansering och exponering av ”Trav & Galopp” är att betrakta som en otillåten varumärkesanvändning. Mot bakgrund av det valde ATG i december 2020 att stämma Svenska Spel i Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholm Tingsrätt.

Under fredagen kom utslaget i målet och PMD dömde alltså till ATG:s fördel. Det innebär att Svenska Spel måste upphöra att använda kännetecknet ”Trav & Galopp” i sin marknadsföring av hästspel.

– Det var viktigt att få fastställt att konkurrenter inte har rätt att använda vårt företagsnamn och utnyttja dess goda renommé, avslutar Hasse Lord Skarplöth.

Ämnen

Kategorier


AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 700 butiker, på digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2021 på 5,3 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med 2,5 miljarder kronor 2021. Läs mer: omatg.se

Presskontakt

Camilla Hasselström

Camilla Hasselström

Presskontakt Head of External Communication Corporate Communication 08-627 21 74

Om ATG

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 700 butiker, på digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2021 på 5,3 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med 2,5 miljarder kronor 2021. Läs mer: https://omatg.se/

AB Trav och Galopp, ATG
Hästsportens Hus, tel: 020-53 50 00
161 89 Stockholm
Sverige