Gå direkt till innehåll
Delårsrapport: ATG®:s intäkter och resultat på hög och stabil nivå

Pressmeddelande -

Delårsrapport: ATG®:s intäkter och resultat på hög och stabil nivå

Nettospelintäkterna för det första kvartalet 2022 blev 1,3 miljarder kronor.
Intäkterna från sportspel ökade med 27 procent och casino med 48 procent. Hästspelet minskade med 7 procent, men är kvar på en historiskt hög nivå.
- Vi tangerar fjolårets rekord för första kvartalet i både nettospelintäkter och totala intäkter vilket innebär att vi fortsätter leverera på en ny högre nivå, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG®.

Alla siffror avser hela ATG®-koncernen om inget annat anges.

Det första kvartalets nettospelintäkter på 1,3 miljarder kronor är lika höga som för jämförelseperioden 2021 då tillväxten var 14 procent. I nettospelintäkterna ingår ATG:s tre spelområden: häst, sport och casino.

ATG:s spelområden och totala intäkter
ATG:s största och viktigaste spelområde, hästspelet, minskade med 7 procent.
- Det är förväntat. Under det här kvartalet har livet i Norden återgått till det normala med följd att konkurrensen från hela underhållningsbranschen har ökat, säger Lotta Nilsson Viitala.

Sportspelet hade en starkt tillväxt med 27 procent.
- Det är glädjande och befäster verkligen ATG:s position som det näst största spelbolaget i Sverige inom sportsbetting.

Casinots nettospelsintäkt ökade med 48 procent.
- Tillväxten kommer främst från att antalet kunder ökat efter att den tillfälliga spelansvarsförordningen togs bort i november 2021.

ATG:s totala intäkter uppgick till nästan 1,5 miljarder och är på samma nivå som första kvartalet 2021.

Kunder och kostnader
Antal aktiva kunder var cirka 1,3 miljoner.
- ATG har många och engagerade kunder och det är väldigt viktigt för oss att våra kunder mår bra i sitt spelande. Vi fortsätter därför att utveckla vårt spelansvar på olika sätt, säger Lotta Nilsson Viitala.

För att tydliggöra spelansvarsarbetet rapporterar ATG andel gröna kunder och andel grön omsättning baserat på självtest och faktiskt spelbeteende. Av de 127 000 svenska kunder som har gjort självtestet är 85 procent gröna i sitt spelande.
- Det är en stabil siffra samtidigt som andel grön omsättning har en positiv utveckling, nu på 79 procent.

Koncernens kostnader, inklusive spelskatt, var 1,1 miljarder. Kostnaderna har ökat med 50 miljoner kronor. Spelskatten och en rad andra kostnader förändras i relation till nettospelintäkterna och även hur de fördelar sig över de olika produktområdena; häst, sport och casino.

Efter spelskatten är ATG:s näst högsta kostnadspost inköp av hästsportinformation och rättigheter från Svensk Travsport och Svensk Galopp.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet blev 381 miljoner kronor, en minskning med 54 miljoner. Rörelsemarginalen är 26 procent och har minskat från 30 procent.

Ett annat sätt att se hur det faktiskt går för ATG är att titta på moderbolagets resultat före transaktioner med ägarna som var 563 miljoner vilket motsvarar 38 procent av de totala intäkterna.
- Att vara ett effektivt bolag och ha ett högt resultat är viktigt för oss eftersom ATG är och ska förbli motorn i den svenska hästnäringen. Hela vårt överskott går tillbaka till våra ägare, Svensk Travsport och Svensk Galopp, säger Lotta Nilsson Viitala.

ATG i siffror första kvartalet 2022

 • Nettospelsintäkter: 1,3 miljarder (+/- 0 %)
  - Häst 970 miljoner (- 7 %)
  - Sport 177 miljoner (+27 %)
  - Casino 121 miljoner (+48 %)
 • Totala intäkter: 1,5 miljarder (+/- 0 %)
 • Kostnader: 1,1 miljard (+5 %)
 • Rörelseresultat: 381 miljoner (-12 %)
 • Antal kunder: 1,3 miljoner

Ta gärna del av den bifogade videopresentationen och delårsrapporten. Båda finns även, tillsammans med tidigare finansiell information, på omatg.se.

Nästa ekonomiska rapport, den för det första halvåret 2022, presenteras 22 augusti.

Ämnen

Kategorier


AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 700 butiker, på digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2021 på 5,3 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med 2,5 miljarder kronor 2021. Läs mer: omatg.se

Kontakter

Stefan Serrander

Stefan Serrander

Presskontakt Press Officer Corporate Communication 070-508 84 06

Om ATG

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 500 butiker och digitalt främst via vår webbplats atg.se. Koncernen hade en total intäkt 2023 på 6 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med cirka 2,3 miljarder kronor 2023. Läs mer: https://omatg.se/

AB Trav och Galopp, ATG
Hästsportens Hus, tel: 020-53 50 00
161 89 Stockholm
Sverige