Gå direkt till innehåll
Delårsrapport januari - september 2021

Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - september 2021

ATG®:s ekonomiska rapport för det tredje kvartalet 2021 visar att nettospelintäkterna ligger på samma nivå i perioden jämfört med 2020.
De totala intäkterna uppgår till 4,5 miljarder och har minskat med tre procent.
- Det är trots allt en stark rapport. Fjolåret var exceptionellt och jämfört med det mer normala året 2019 har vi ökat våra totala intäkter med 16 procent, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG.

Alla siffror i texten avser hela ATG-koncernen om inget annat anges

Nettospelintäkterna blev 3,9 miljarder kronor och det är ingen förändring i jämförelse med 2020. I jämförelse med 2019 är ökningen 20 procent. I nettospelintäkterna ingår ATG®:s tre spelområden: häst, sport och casino.

ATG:s största spelområde, hästspelet, minskade med fem procent i nettospelintäkt.

- Under 2020 ökade hästspelet kraftig på grund av pandemin och svårigheten att möta de siffrorna ser vi tydligt från och med tredje kvartalet, säger Lotta Nilsson Viitala.

Jämfört med år 2019 har hästspelet vuxit med 13 procent. Även första kvartalet 2021 var positivt påverkat av pandemin då konkurrensen från andra nöjen var mycket låg.

Sportspelet har haft tillväxt med 74 procent. Siffran är starkt påverkad av pandemin eftersom spelutbudet i år är normalt, till skillnad från förra året då sportutbudet var mer eller mindre obefintligt från mitten av mars till mitten av juni.

Casino har minskat med tolv procent. Det är en effekt av den tillfälliga förordning för casinospel som infördes den 2 juli 2020 och innebär en insättningsgräns per vecka. Förordningen gäller till den 14 november.

ATG:s totala intäkter uppgick till drygt 4,5 miljarder vilket är en minskning med tre procent.

- Det var väntat och handlar till största del om en normalisering av det internationella intresset för svenskt hästspel jämfört med 2020, säger Lotta Nilsson Viitala.

I relation till 2019 har de totala intäkterna ökat med 16 procent.

Kunder och kostnader 
Antal aktiva och registrerade kunder under perioden var cirka 1,3 miljoner. ATG rapporterar andel gröna kunder och andel grön omsättning för att tydliggöra bolagets arbete med spelansvar.

- För oss är det viktigt att våra kunder mår bra i sitt spelande och vi jobbar kontinuerligt med att utveckla vårt spelansvar. Av de 113 000 svenska kunder som gjort självtestet är 85 procent gröna i sitt spelande. Andel grön omsättning är 77 procent. Båda siffrorna är stabila.

Koncernens kostnader, inklusive spelskatt, var 3,1 miljarder och har ökat med 81 miljoner kronor. Spelskatten är bolagets största kostnad och den, liksom en rad andra kostnader, förändras i relation till nettointäkterna för alla ATG:s spelområden. Den näst högsta kostnaden avser inköp av hästsportinformation och rättigheter från Svensk Travsport och Svensk Galopp.

Rörelseresultat
ATG:s rörelseresultat blev 1,4 miljarder kronor, en minskning med 218 miljoner. Rörelsemarginalen som är 31 procent har minskat från 35 procent. Under samma period 2019 var rörelsemarginalen 27 procent.

Ett annat sätt att se hur det faktiskt går för ATG är att titta på moderbolagets resultat före transaktioner med ägarna. Den siffran uppgår till 1,9 miljarder kronor vilket motsvarar 43 procent av de totala intäkterna.

-Att vara ett effektivt bolag med högt resultat är betydelsefullt av flera orsaker, inte minst för att ATG är och ska förbli motorn i den svenska hästnäringen. Hela vårt överskott går tillbaka till våra ägare, Svensk Travsport och Svensk Galopp. Det gör oss unika på den svenska spelmarknaden och vi är stolta över att ha den rollen, avslutar Lotta Nilsson Viitala.

ATG-koncernen i siffror, januari-september 2021:

 • Nettospelintäkter: 3,9 miljarder (+- 0 %)
  -Häst 3 212 (- 5%)
  -Sport 453 (+ 74 %)
  -Casino 252 (- 12%) 
 • Totala intäkter: 4,5 miljarder (- 3 %)
 • Kostnader: 3,1 miljard (+ 3 %)
 • Rörelseresultat: 1,4 miljarder (- 13 %)
 • Antal kunder: 1,3 miljoner

Ta gärna del av den bifogade videopresentationen och delårsrapporten i sin helhet. Båda finns även, tillsammans med tidigare finansiell information, på omatg.se.

Nästa ekonomiska rapport, den för helåret 2021, presenteras 23 februari 2022.

Ämnen

Kategorier


AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt 1 800 butiker, på digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2020 på 5,4 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med 2,8 miljarder kronor 2020. Läs mer: omatg.se

Presskontakt

Stefan Serrander

Stefan Serrander

Presskontakt Press Officer Corporate Communication 070-508 84 06

Om ATG

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 700 butiker, på digitala plattformar samt på trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2021 på 5,3 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med 2,5 miljarder kronor 2021. Läs mer: https://omatg.se/

AB Trav och Galopp, ATG
Hästsportens Hus, tel: 020-53 50 00
161 89 Stockholm
Sverige