Gå direkt till innehåll
​Delårsrapport: Ökat intresse för ATG:s hästspel under första halvåret 2020

Pressmeddelande -

​Delårsrapport: Ökat intresse för ATG:s hästspel under första halvåret 2020

Hästspelet hos ATG ökade 19 procent under första halvåret 2020 jämfört med samma period 2019. Spelområdena sport och casino ökade 39 procent.
- ATG:s totala intäkter uppgick till 3,1 miljarder och har vuxit med 22 procent. I de totala intäkterna ingår nettospelsintäkterna och även, bland annat, internationella intäkter som ökat till följd av det stora internationella intresset för spel på svensk hästsport under våren, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG.

Alla siffror avser hela ATG-koncernen. I jämförelsesiffrorna för första kvartalet 2019 ingår inte det danska dotterbolaget Ecosys.

ATG hade en god tillväxt under andra halvan av 2019 som hängde med in i 2020. Från andra halvan av mars påverkades spelmarknaden starkt av corona-pandemin. Sportspelsutbudet var i stort sett obefintligt vilket i stället ökade intresset både nationellt och internationellt för att spela på svensk hästsport.

- Det är en anledning till att hästspelet, ATG:s största spelområde, ökade under halvåret med 19 procent i nettoomsättning. Andra skäl till ökningen är lanserade nyheter i ATG:s produkter och att det var sju fler jackpots på V75 än under första halvåret 2019, säger Lotta Nilsson Viitala.

Även ATG:s förhållandevis nya spelområden sportspel och casino har vuxit, med 39 procent, i förhållande till samma period under fjolåret. Alla spelområden har tillväxt både i Sverige och i Danmark.

Nettospelintäkterna blev drygt 2,5 miljarder kronor i halvåret för koncernen, en tillväxt med 21 procent i jämförelse med förra året. I nettospelintäkterna ingår ATG:s tre spelområden: häst, sport och casino. 2 procentenheter av tillväxten är en effekt av dotterbolaget i Danmark.

ATG:s totala intäkter uppgick till 3,1 miljarder och har vuxit med 22 procent.

ATG har cirka 1,4 miljoner aktiva och registrerade kunder, en ökning med 10 procent. Sedan ett år tillbaka rapporterar ATG även andel gröna kunder och grön omsättning. Kunderna uppmanas att göra ett självtest på atg.se och av de 74 000 kunder som hittills gjort det är 87 procent gröna i sitt spelande.

- Det är väldigt viktig för oss på ATG att våra kunder mår bra i sitt spelande. Vi jobbar hela tiden med att utveckla vårt spelansvar, till exempel har vi nyligen infört obligatorisk förlustgräns i vårt casino, säger Lotta Nilsson Viitala.

Koncernens kostnader, inklusive spelskatt, var cirka 2 miljarder för halvåret, en ökning med 126 miljoner. Spelskatten står för merparten av ökningen, den och en rad andra kostnader ökar i relation till ökningen av nettointäkterna.

I ATG:s kostnader finns ersättning för hästsportinformation och rättigheter som köps av Svensk Travsport och Svensk Galopp. Den kostnaden är cirka 5 procent på bruttoomsättningen för det svenska hästspelet.

ATG:s rörelseresultat för det första halvåret blev 1 020 miljoner kronor, en förbättring med 430 miljoner. Ett annat sätt att se hur det går för ATG är att titta på resultatet före transaktioner med ägarna. Det var under halvåret 1 410 miljoner vilket är en förbättring med 491 miljoner.

- Det starka resultatet är en effekt av de ökade intäkterna som kommit av exceptionella förutsättningar i en unik period. Med det sagt så är det viktigt för oss att förbättra resultatet eftersom ATG är och ska förbli motorn i den svenska hästnäringen. Hela vårt överskott går tillbaka till våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp, säger Lotta Nilsson Viitala.

Ta gärna del av den bifogade videopresentationen och rapporten. Båda finns även, tillsammans med tidigare finansiell information, på omatg.se.

Nästa rapport, den för årets tredje kvartal, presenteras 23 oktober.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt 2 000 butiker, i digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettospelsintäkt 2019 på 4,4 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott (2,18 miljarder kronor 2019) går tillbaka till hästsporten. Läs mer: https://omatg.se/

Kontakter

Stefan Serrander

Stefan Serrander

Presskontakt Press Officer Corporate Communication 070-508 84 06

Om ATG

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 500 butiker och digitalt främst via vår webbplats atg.se. Koncernen hade en total intäkt 2023 på 6 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med cirka 2,3 miljarder kronor 2023. Läs mer: https://omatg.se/

AB Trav och Galopp, ATG

Hästsportens Hus, tel: 020-53 50 00
161 89 Stockholm
Sverige