Skip to main content

​Delårsrapport: Stabilt trots utmaningar

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2019 09:00 CEST

Efter det första halvåret på den nya omreglerade svenska spelmarknaden redovisar ATG de högsta nettointäkterna - 2,1 miljarder kronor - i bolagets historia.

- Nettospelintäkterna och antalet registrerade kunder har ökat under perioden. Tillväxten på nettoomsättningen är två procent högre. Men vi har haft utmaningar under perioden, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO ATG.

I nettospelintäkterna ingår ATG:s tre spelområden: häst-, sport- och casinospel. 

Utmaningen det första halvåret har främst legat på ATG:s största och viktigaste spelområde, hästspelet, som minskade under halvåret med cirka 10 procent i nettoomsättning.

Nedgången i spelet på hästar är en konsekvens av flera saker; dels obligatorisk registrering av spel och ytterligare viktiga spelansvarsåtgärder som infördes i samband med den nya spellagen den 1 januari, dels var det under perioden bara fyra V75-jackpots i jämförelse med 14 föregående år. Och självklart har omregleringen inneburit en ökad konkurrens inom just hästspelet. 

- Omsättningstappet i hästspelet kompenseras av de nya spelområdena, sport och casino,som har fått ett bra mottagande av ATG:s kunder. Under halvåret uppgick nettointäkterna från de nya spelområdena till 255 miljoner kronor.

- Glädjande har vi en fortsatt tillväxt gällande våra aktiva och registrerade kunder, de var över 1,2 miljoner i slutet av juni och därmed en ökning med 100 000 kunder jämfört med första kvartalet, säger Lotta Nilsson Viitala.

En nyhet i rapporten är att ATG för första gången också redovisar andelen ”gröna kunder” och ”grön omsättning”.

- Spelansvaret är vår viktigaste hållbarhetsfråga. Det är viktigt för oss att våra kunder mår bra sitt spelande. Därför börjar vi nu att följa och rapportera “gröna” kunder och deras omsättning, säger Lotta Nilsson Viitala.

De totala kostnaderna blev nästan 1,5 miljarder. I kostnaderna finns ett antal stora förändringar i jämförelse med fjolåret. En av dessa är kostnader för hästsportinformation och rättigheter som köps av Svensk Travsport och Svensk Galopp, vilket är den dominerande delen av ökningen och motsvarar cirka fem procent på bruttoomsättningen på hästspelet. I ökningen ligger också kostnader för de nya spelområdena.  

Den nya spelskatten om 424 miljoner kronor påverkar ATG:s rörelseresultat. Skatten och de tidigare nämnda förändringarna gör att rörelseresultat om 590 miljoner kronor därför inte är jämförbart med fjolårets resultat som då var drygt 1,6 miljarder kronor.

- Under förra året, 2018, betalade ATG ut drygt 2 miljarder till sina ägare trav- och galoppsporten. Under år 2019 kommer ATG att finansiera trav- och galoppsporten med ungefär samma belopp. Därmed fortsätter ATG att vara den största aktören till att bidra till svensk hästnäring och sysselsättningen inom området, avslutar Lotta Nilsson Viitala.

ATG:s resultat för perioden är 568 miljoner kronor (-33), vilket gör att de balanserade vinstmedlen ökar till 1,112 miljarder kronor.

ATG i siffror januari-juni 2019:
Nettospelintäkter, totalt: 2 091 MSEK (+ 2%)
Nettospelintäkt, Häst: 1 836 MSEK
Nettospelintäkt, Sport: 117 MSEK
Nettospelintäkt, Casino: 138 MSEK
Kostnader: 1 491 MSEK
Rörelseresultat: 590 MSEK
Resultat: 568 MSEK
Balanserade vinstmedel: 1 112 MSEK
Antal aktiva kunder: 1,2 miljoner

Nästa kvartalsrapport presenteras torsdagen den 24 oktober 2019.

Se även bifogade delårsrapport och film där Lotta Nilsson Viitala presenterar rapporten.

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt 2 000 butiker, i digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettoomsättning 2018 på 4,2 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott (2,1 miljarder kronor 2018) går tillbaka till hästsporten. Läs mer: https://omatg.se/

Bifogade filer

PDF-dokument