Skip to main content

​Hög tillväxt i tredje kvartalet – historiska siffror för ATG

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2019 09:15 CEST

Ett starkt tredje kvartal gör ATG:s nettointäkter till de högsta hittills i koncernens historia för perioden januari-september.
Hästspelet har börjat återhämta sig efter en nedgång i början av året och de nya affärsområdena, sportspel och casino, går bättre än förväntat.
- För det tredje kvartalet isolerat var tillväxten 12,5 procent vilket är högt även i ett historiskt perspektiv, säger Lotta Nilsson Viitala, Chief Financial Officer på ATG.

Nettospelintäkterna blev nästan 3,3 miljarder kronor för årets nio första månader, en tillväxt med knappa 6 procent i jämförelse med samma period förra året. I nettospelintäkterna ingår ATG:s tre spelområden: häst-, sport- och casinospel samt det danska dotterbolaget Ecosys.

ATG:s största och viktigaste spelområde, hästspelet, minskade under perioden med cirka 7,7 procent i nettoomsättning. Det är en konsekvens av flera saker. Dels införandet av obligatorisk registrering av spel och andra viktiga spelansvarsåtgärder. Ett annat skäl var att det under perioden bara var tio V75-jackpots i jämförelse med 21 stycken året innan. 

- Även om hästspelet har minskat jämfört med samma period i ifjol så ser vi en glädjande återhämtning under det tredje kvartalet jämfört med årets första sex månader, säger Lotta Nilsson Viitala.

I intäkterna kompenseras tappet i hästspelet av ATG:s nya spelområden, sport och casino. Under perioden blev nettointäkterna från de nya spelområdena 409 miljoner kronor vilket överstiger förväntningarna ATG hade inför 2019.

Antalet aktiva och registrerade kunder fortsätter att växa, de var cirka 1,3 miljoner i slutet av september, vilket är hjälpt av den obligatoriska registreringen vid köp av spel.

De totala kostnaderna blev cirka 2,2 miljarder, vilket är en stor ökning till följd av stora förändringar både i den faktiska kostnadsmassan och i uppställningen i resultaträkningen i jämförelse med förra året.
Bland annat finns nya kostnader för hästsportinformation och rättigheter som köps av Svensk Travsport och Svensk Galopp och som motsvarar cirka 5 % på bruttoomsättningen på hästspelet. Utöver det tillkommer bland annat kostnader för nya spelområden och satsningen på Ecosys i Danmark.

Även spelskatten om 658 miljoner kronor är ny i kostnaderna och minskar därmed ATG:s rörelseresultat. Skatten och de tidigare nämnda förändringarna gör att rörelseresultat på drygt 1 miljard kronor därför inte är jämförbart med fjolårets resultat som då var drygt 2,5 miljarder kronor.
ATG:s resultat för perioden är 1 005 miljoner kronor, vilket gör att de balanserade vinstmedlen ökar till 1 551 miljoner kronor.

- Även om dagens delårsrapport visar på många plussiffror så har vi fortfarande en del kvar att göra gällande effektivisering och skapa en fortsatt långsiktig lönsamhet, säger Lotta Nilsson Viitala och fortsätter:
- Under förra året, 2018, betalade ATG ut drygt 2 miljarder till trav- och galoppsporten. Allt tyder på att vi kommer finansiera trav- och galoppsporten med ungefär samma belopp 2019.

Nästa ekonomiska rapport, bokslutskommunikén för 2019, presenteras den 21 februari 2020.

Läs delårsrapporten och titta på filmen där Lotta Nilsson Viitala presenterar siffrorna efter det tredje kvartalet.

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt 2 000 butiker, i digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettoomsättning 2018 på 4,2 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott (2,1 miljarder kronor 2018) går tillbaka till hästsporten. Läs mer: https://omatg.se/