Gå direkt till innehåll
Tillväxt för ATG® första halvåret 2021

Pressmeddelande -

Tillväxt för ATG® första halvåret 2021

ATG®:s kvartalsrapport visar att nettospelintäkterna blev 2,6 miljarder kronor för halvåret vilket är en tillväxt med fyra procent i jämförelse med 2020.
- Jag är glad att kunna berätta att ATG fortfarande kan visa tillväxt första halvåret 2021 jämfört med förra året, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG®.

Mot första halvåret 2019 är ökningen 26 procent, en stark tillväxt över två år.

För ATG var år 2020 helt exceptionellt ur ett ekonomiskt perspektiv. Mellan mars och juni var utbudet av sportspel litet och svensk trav- och galoppsport var i princip de enda sporterna som var igång. Därför är det förväntat att ATG inte kommer möta förra årets siffror för intäkter och resultat under 2021.

Det största och viktigaste spelområdet, hästspel, minskade med två procent i nettospelintäkt under första halvåret. Jämfört med 2019 har hästspelet vuxit med 17 procent.

Sportspel har under halvåret haft tillväxt med 116 procent, vilket också det är starkt påverkat av pandemin då spelutbudet 2021 är normalt, till skillnad från förra året.

Casinot har under halvåret minskat med 18 procent vilket är en direkt effekt av den tillfälliga förordning som infördes den 2 juli 2020. Förordningen innebär en insättningsgräns per vecka för casinospel och gäller till den 14 november i höst.

- Det är viktigt att konstatera att både sportspel och casino är lönsamma produktområden som bidrar positivt till ATG:s rörelseresultat. Men Hästspelet är - och kommer att förbli - störst både gällande intäkter och lönsamhet och det ATG satsar mest på för att fortsätta bygga och utveckla bolaget, säger Lotta Nilsson Viitala.

ATG:s totala intäkter uppgick till drygt tre miljarder första halvåret 2021, en minskning med knappt en procent. I relation till det mer normala 2019 har de totala intäkterna ökat med 22 procent.

Spelansvar står högt på dagordningen
Antal aktiva och registrerade kunder är i nuläget cirka 1,3 miljoner och för ATG är det viktigt att alla kunder mår bra i sitt spelande.

- För att tydliggöra spelansvar rapporterar vi andel gröna kunder och andel grön omsättning. 108 000 kunder har gjort självtestet och 85 procent av kunderna är gröna i sitt spelande. Andel grön omsättning är 77 procent och den utvecklas sakta positivt, berättar Lotta Nilsson Viitala.

Koncernens kostnader, inklusive spelskatt, var 2,1 miljard första halvåret och har ökat med 74 miljoner. I ATG:s kostnader ingår ersättning för hästsportinformation och rättigheter som köps av Svensk Travsport och Svensk Galopp. Spelskatten, liksom en rad andra kostnader, förändras i relation till nettointäkterna.

ATG:s rörelseresultat blev för halvåret 930 miljoner kronor, en minskning med 90 miljoner. Rörelsemarginalen som är 31 procent har minskat från 33 procent. Det är ett resultat av minskade internationella intäkter, att sportspel ökar och hästspel minskar något.

Ett annat sätt att se hur det faktiskt går för ATG är att titta på moderbolagets resultat före transaktioner med ägarna. Det var 1 302 miljoner för halvåret vilket motsvarar 45 procent av de totala intäkterna.

- Hela vårt överskott går tillbaka till Svensk Travsport och Svensk Galopp. Framåt siktar vi på att behålla vår stora kundkrets genom att fortsätta leverera spännande spelupplevelser på ett schysst och smidigt sätt. På så sätt fortsätter vi bygga bolaget med en långsiktigt hållbar tillväxt och effektivitet, avslutar Lotta Nilsson Viitala.

ATG-koncernen i siffror, januari-juni 2021:

 • Nettospelsintäkter: 2,6 miljarder (+ 4 %)
  -Häst 2 148 (- 2 %)
  -Sport 319 (+ 116 %)
  -Casino 169 (-18 %)
 • Totala intäkter: 3,0 miljarder (- 1 %)
 • Kostnader: 2,1 miljarder (+ 4 %)
 • Rörelseresultat: 930 miljoner (- 9 %)
 • Antal kunder: 1,3 miljoner

Ta gärna del av den bifogade videopresentationen och delårsrapporten i sin helhet. Båda finns även, tillsammans med tidigare finansiell information, på omatg.se.

Nästa rapport, som avser tredje kvartalet 2021, publiceras den 25 oktober.

Ämnen

Kategorier


AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt 1 800 butiker, på digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2020 på 5,4 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med 2,8 miljarder kronor 2020. Läs mer: omatg.se

Presskontakt

Stefan Serrander

Stefan Serrander

Presskontakt Press Officer Corporate Communication 070-508 84 06

Om ATG

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 700 butiker, på digitala plattformar samt på trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2021 på 5,3 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med 2,5 miljarder kronor 2021. Läs mer: https://omatg.se/

AB Trav och Galopp, ATG
Hästsportens Hus, tel: 020-53 50 00
161 89 Stockholm
Sverige