Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Ny skapar vi en pendlingcykelbana mellan Backaplan och Bräckemotet

Nu påbörjas utbyggnaden av pendlingcykelbanan mellan Backaplan och Bräckemotet

På uppdrag av Trafikkontoret, Göteborgs stad har vi blivit tilldelade att projektera tre korsningar för utbyggnad av pendlingscykelbana mellan Backaplan och Bräckemotet. Göteborg genomför förnärvarande en stor cykelsatsning med målet att tredubbla antalet cykelresor t.o.m. 2025.En förutsättning för att nå målet är att det finns en välutformad snabb, säker och enkel cykelinfrastruktur. Vi ser fram

Sociala medier

Du har väl hört om Varbergsbocken 2.0?
🔹I vårt pågående uppdrag i Varbergstunneln tänker vi brett och utanför ramarna.
🔹I uppdraget finns ett behov av provisoriska bryggstolpar för kontaktledningarna, men då man i uppdraget vill ha en annan lösning än en traditionell provisorisk bryggstolpe, A-bock, tog vårt kreativa kontaktledningsteam fram en modernare version av A-bocken som fått namnet Varbergsbocken.
🔹Varbergs kommunvapen har sitt ursprung från 1500-talet och består av en ek, ett torn och en getabock.
🔹Alla element knyter an till Varbergs historia.
🔹På 1950-talet fick konstnären Johnny Mattsson inspiration från kommunvapenet och skapade Varbergs alldeles egna dalahäst, och kallade den för Varbergsbocken!
🔹Men nu finns det alltså en ny Varbergsbock, framtagen av Atkins tillsammans med Infranord AB
🔹Varbergsbocken byggs med standardmaterial för kontaktledning som kan återanvändas senare i samma projekt.
🔹Två kontaktledningsstolpar med fundament binds ihop med balkar och kan sedan placeras på lämplig plats intill spåret.
🔹När det sedan är dags för omkoppling av trafiken, kan den projekterade slutliga stolpen monteras och ersätta Varbergsbocken.
🔹Den tidigare lösningen med trästolpar var instabil och behövdes stagas brett åt båda håll.
🔹Fördelen med Varbergsbocken är att den till största delen byggs ihop av standardmaterial som kan återanvändas senare i samma projekt samt att den är stabil och inte behöver stagas.
🔹Första Varbergbocken togs fram 2020 och idag finns det ca 12 stycken i projektet.
🔹I framtagande av Varbergsbocken bidrog flera kompetenser, där bland annat vår broavdelning kontrollerat laster och stjälpning.
#bättretillsammans
#varberg #järnväg #halland #västkustbanan

Du har väl hört om Varbergsbocken 2.0? 🔹I vårt pågående uppdrag i Varbergstunneln tänker vi brett och utanför ramarna. 🔹I uppdraget finns ett behov av provisoriska bryggstolpar för kontaktledningarna, men då man i uppdraget vill ha en annan lösning än en traditionell provisorisk bryggstolpe, A-bock, tog vårt kreativa kontaktledningsteam fram en modernare version av A-bocken som fått namnet Varbergsbocken. 🔹Varbergs kommunvapen har sitt ursprung från 1500-talet och består av en ek, ett torn och en getabock. 🔹Alla element knyter an till Varbergs historia. 🔹På 1950-talet fick konstnären Johnny Mattsson inspiration från kommunvapenet och skapade Varbergs alldeles egna dalahäst, och kallade den för Varbergsbocken! 🔹Men nu finns det alltså en ny Varbergsbock, framtagen av Atkins tillsammans med Infranord AB 🔹Varbergsbocken byggs med standardmaterial för kontaktledning som kan återanvändas senare i samma projekt. 🔹Två kontaktledningsstolpar med fundament binds ihop med balkar och kan sedan placeras på lämplig plats intill spåret. 🔹När det sedan är dags för omkoppling av trafiken, kan den projekterade slutliga stolpen monteras och ersätta Varbergsbocken. 🔹Den tidigare lösningen med trästolpar var instabil och behövdes stagas brett åt båda håll. 🔹Fördelen med Varbergsbocken är att den till största delen byggs ihop av standardmaterial som kan återanvändas senare i samma projekt samt att den är stabil och inte behöver stagas. 🔹Första Varbergbocken togs fram 2020 och idag finns det ca 12 stycken i projektet. 🔹I framtagande av Varbergsbocken bidrog flera kompetenser, där bland annat vår broavdelning kontrollerat laster och stjälpning. #bättretillsammans #varberg #järnväg #halland #västkustbanan

Vi är Sveriges ledande rådgivare inom samhällsutveckling och trafik. Vi löser komplexa problem på smarta sätt för framtidens samhällen.

Atkins, en del av SNC-Lavalin har sitt huvudkontor i London, UK och ca 18.000 anställda. SNC-Lavalins huvudkontor ligger i Montreal, Kanada. Koncernen har ca 50 000 anställda globalt.

Om Atkins i Sverige
Vår verksamhet i Sverige är inriktad på design- och ingenjörstjänster med målet att vara Sveriges ledande rådgivare inom samhällsplanering, infrastruktur, järnväg och spårburna fordon. Vår verksamhet är mångsidig med både specialist och generalisttjänster inom allt från tåg till landskapsarkitektur.
Vår grundfilosofi är, bättre tillsammans.

Atkins Sverige
Atkins - Västgötagatan 5
118 27 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum