Pressmeddelande -

Autodesk uppdaterar Revit för Byggnads Informations Modell, BIM

Kontakt : Michael Schwartz, +45 26 37 83 78 Email: michael.schwartz@autodesk.com Autodesk uppdaterar Revit för Byggnads Informations Modell, BIM Förbättrade applikationer och ny funktionalitet förnyar den traditionella designprocessen LONDON, 15 Februari 2007 — Under Global Product Launch idag presenterade Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) omfattande uppdateringar av Revit-plattformen för byggnads-informationsmodellering, BIM, och en utökad portfölj av lösningar som ökar byggbranschens produktivitet och effektivitet. De senaste uppdateringarna av Revit ger omedelbara konkurrensfördelar, bättre koordinering och kvalitet samt utökad support för ”grön design”, vilket leder till byggnader med bättre energivärden och högre lönsamhet för arkitekter, ingenjörer och deras team. ”BIM påskyndar förändringar i byggindustrin i takt med att informationsbaserad modellering blir normen i flertalet discipliner i branschen, säger Jay Bhatt, vice president, Autodesk AEC Solutions. ”De nyaste versionerna av Revit hjälper våra kunder dra ännu större fördel av BIM och förändrar traditionella design- och branschprocesser genom bättre beslutsunderlag, som minskar såväl kostnader som riskerna för misstag och förseningar.” BIM förnyar designprocessen Arkitekter, ingenjörer och designers inom byggindustrin får en allt väsentligare roll när branschen globaliseras och blir mer komplex, med ett allt mer krävande affärsklimat som följd. Med hjälp av BIM blir det möjligt att skapa och använda koordinerad, samordnad och datoriserad information om ett byggprojekt. Denna information är väsentlig för effektivt beslutsfattande i designfrågor, för noggrann konstruktionsdokumentation, samt kalkylering av energiåtgång, kostnadsuppskattningar och konstruktionsplanering – och, i senare led, även för förvaltning. Kärnan i Revit är en kraftfull databas som automatiskt koordinerar alla förändringar av design, dokumentation och analys. Revit-plattformen håller informationen koordinerad, uppdaterad och tillgänglig i en integrerad digital miljö som ger arkitekter, ingenjörer, byggherrar och ägare en klar och tydlig bild av varje projekt, och bidrar till snabbare och bättre beslut. För att öka tydligheten när det gäller vilka produkter som bäst motsvarar kundernas behov och krav har Autodesk modifierat namnen på flera av de Revit-baserade applikationerna. Revit Architecture 2008 (tidigare Revit Building), Revit Structure 2008 och Revit MEP 2008 (tidigare Revit Systems) stöttar nya sätt att arbeta för arkitekter, designers och ingenjörer inom de olika disciplinerna och hjälper dem förutspå, analysera och leverera bättre funktion i byggnader. Revit Architecture 2008 Särskilt framtagen för byggnadsinformations-modellering speglar Revit Architecture byggvärlden på ett holistiskt sätt, och gör det möjligt för arkitekter och designers att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. I tillägg till de många nya kraftfulla funktionerna I denna väl etablerade product får man med Revit Architecture 2008 även: • Förbättrad hantering av länkad modellinformation och förbättrat stöd för DWF • Google Earth Plug-In för att publicera Revit-modeller på Google Earth-kartor • Förbättrad interoperabilitet med Autodesk 3ds Max för animering, för att bidra till en samsyn bland projektets intressenter om designfrågor. Revit Architecture 2008 levererar också nya funktioner för “grön design” med bland annat analys av material, kvantiteter, energianvändning och ljus. Med förbättrad funktionalitet för gbXML (Green Building Extensible Markup Language) kan energianalyser genomföras och byggnadens funktion studeras med hjälp av verktyg från exempelvis Green Building Studio, Inc. och IES Ltd. Revit Structure 2008 Revit Structure 2008 förenklar arbetet för konstruktörer och designers I allt som rör design och visualisering av konstruktioner. Den senaste releasen, som bygger på Revits parametriska hantering av ändringar, låter konstruktören skapa en byggnadsinformations-modell och all relaterad dokumentation enklare och med ny funktionalitet som: • Nya modelleringsverkyg för parametriska bjälklag och svängda balkar. • Förbättringar av dokumentation som kopplingar mellan vyer, visning av måttsättning och komponenter. • Enklare användning och bättre kompatibilitet med standard- och tredjepartsverktyg för analyser. Revit MEP 2008 Revit MEP 2008 levererar BIM till el- och VVS-installatörer med förbättrade möjligheter att analysera en byggnads funktion och därmed förenkla beslutsfattande. Revit MEP 2008 ingår också i AutoCAD Revit MEP Suite, som kombinerar Revit MEP 2008 och AutoCAD MEP 2008 (tidigare Autodesk Building Systems) för dokumentation. Nya Revit MEP 2008 inkluderar: • Helt parametrisk ändringshantering som ökar koordineringen och maximerar effekten av att använda Revit-baserade system i alla led i byggteamet. • Automatiserat utbyte av designdata mellan olika discipliner vilket förbättrar kommunikationen och minskar antalet koordineringsmissar mellan yrkesgrupper. • Integrerade analysverktyg för “grön design” genom direktlänk till the Integrated Environmental Solutions (IES), Virtual Environment – med bygganalysdata som bland annat omfattar årlig energiförbrukning, byggnadens totala koldioxidutsläpp liksom dagsljus- och värmeanalysmöjligheter. Visualiseringsverktyg kompletterar BIM Revit-programmen kan med fördel kombineras med de visualiseringsverktyg som bygger på Autodesks ledande film- och spelprodukter. Dessa verktyg, tillsammans med Autodesks applikationer för simulering och analys, ger användare flexibilitet att testa och förbättra sina skapelser innan de byggs – och sparar därmed tid och pengar, ökar kvaliteten och bidrar till innovationer. Den senaste versionen av Autodesk VIZ 2008 ger arkitekter, designer och visualiseringsproffs de modellerings-, ljus-, renderings- och animeringsverktyg som krävs för professionella 3D-visualiseringar för byggbranschen. Om Autodesk Autodesk, Inc. är världens ledande tillverkare av mjukvaror och tjänster inom branscher som mekanik, bygg och anläggning, samt film- och spelproduktion. Sedan AutoCAD introducerades 1982 har Autodesk utvecklat en produktportfölj av högklassiga lösningar, där möjligheterna att skapa prototyper digitalt hjälper kunderna uppleva sina idéer redan innan de blir verklighet. Många Fortune 1000-företag väljer idag Autodesks verktyg för att visualisera, simulera och analysera verkligt utfall tidigt i designprocessen och därmed spara tid och pengar, säkra kvalitet och bidra till innovativa lösningar. För ytterligare information om Autodesk, se www.autodesk.se eller www.autodesk.com Autodesk, AutoCAD, Buzzsaw, Civil 3D, Constructware, DWF, FMDesktop, Revit and 3ds Max are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product offerings and specifications at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2007 Autodesk, Inc. All rights reserved. # # #

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Göteborg