Pressmeddelande -

Autoliv höjer utdelningen – igen

(Stockholm, 06-05-04) – Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. beslöt idag att höja den kvartalsvisa utdelningen till aktieägarna med 9% till 35 cents per aktie. Under de senaste tre åren har utdelningen höjts sex gånger med totalt över 300%. Under den senaste 12-månadersperioden har Autoliv betalat 109 milj dollar i utdelningar. Dessutom har bolaget köpt tillbaka aktier för 399 milj dollar. Jämfört med nettovinsten motsvarar dessa 508 milj dollar som återförts till aktiemarknaden en utbetalningsandel på 61%. Jämfört med Autolivs genomsnittliga börsvärde under 12-månadersperioden motsvarar beloppet en total direktavkastning på 12,5%. Den fastställda utdelningen betalas torsdagen den 7 september 2006 till den som är aktieägare i Autoliv Inc. på avstämningsdagen torsdagen den 10 augusti. Aktien noteras utan rätt till kvartalsutdelningen fr o m den 8 augusti 2006. Rapport från Bolagsstämman På bolagsstämman, som hölls idag i Chicago, antogs styrelsens förslag till beslut med erforderlig majoritet. Stämman beslöt således att omvälja Georg A. Lorch, James M. Ringler, Tetsuo Sekiya och Per Welin för en ny ordinarie mandatperiod om tre år. Stämman bekräftade också valet av Ernst & Young AB som Autolivs oberoende revisionsfirma för innevarande räkenskapsår som slutar den 31 december 2006. För ytterligare upplysningar: Mats Ödman, Informationschef, Autoliv Inc, Tel. 08/58 72 06 00 eller 0708/32 09 33 (mob) Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar, säkerhetsbälten och bältes¬sträckare, bilrattar, stolskomponenter och barnstolar samt krockkuddeelektronik åt alla större biltillverkare i världen. Företaget har 80 hel- eller delägda fabriker med knappt 40.000 anställda i drygt 30 bilproducerande länder. Dessutom har koncernen tekniska centra i tio länder med 20 krock¬testbanor, fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Försäljningen 2005 uppgick till 6,2 miljarder dollar (drygt 46 miljarder kr)

Ämnen

  • Motor