Pressmeddelande -

Autoliv öppnar sin nionde fabrik i Kina

Stockholm (2006-05-22) – Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. startar en ny fabrik för tillverkning av gasgeneratorer. Detta är Autolivs nionde fabrik i Kina och sjätte gasgeneratorsfabrik i världen. Den nya fabriken ligger i Shanghai och kommer att möta efterfrågan från den snabbt växande kinesiska marknaden och från andra asiatiska marknader såsom Sydkorea och Japan. Autolivs strategi är att ha tillverkning och utvecklingsresurser nära sina kunder samt att ha en betydande andel av sin tillverkning i lågkostnadsländer. För närvarande har Autoliv mer än 40% av sina anställda i lågkostnadsländer. Fram till idag har tillverkningen i lågkostnadsländer varit koncentrerad till arbetskraftsintensiva produkter såsom säkerhetsbälten, rattar och krockkuddar. Nyligen invigde dock Autoliv en fabrik i Kina för säkerhetselektronik, vilket precis som gasgeneratorer, är relativt kapitalintensiva. Dessa investeringar i Kina representerar därför en utvidgning av Autolivs strategi att ha tillverkning i lågkostnadsländer. Det finns främst två anledningar till detta. För det första har Autolivs varit effektivt så länge som volymerna varit små, men genom att producera lokalt minskar transportkostnaderna och importavgifterna. Dessutom blir det lättare att använda Just-in time leveranser vilket är ett krav i stora delar av bilindustrin. För det andra kommer Autoliv fortsätta att öka andelen inköp i lågkostnadsländer. Innan slutet av det här decenniet räknar koncernen med att ha ökat andelen till 50% från mindre än 15% 2004 då strategin sattes i verket. Den nya fabriken bidrar till denna strategi genom att identifiera och utbilda kinesiska leverantörer så att de kan klara de hårda kvalitetskrav som ställs på komponenter till bilsäkerhetsprodukter. Dessa leverantörer kan också användas av Autolivs fabriker i andra delar av världen. Investeringen för expansionsfasen uppgår till ca 370 MSEK (50 MUSD) vilket beräknas vara tillräckligt för att möta efterfrågan på gasgeneratorer de närmaste åren. Fabriken kommer efter denna fas ha drygt 500 anställda och utöka Autolivs tillverkningskapacitet för gasgeneratorer med 20% till närmare 100 miljoner enheter årligen. De flesta gasgeneratorerna kommer att användas i Autolivs egna krockkuddar, men ca 5-10% kommer att säljas till andra tillverkare i branschen. Den kinesiska fabriken kommer både leverera till kunder som Nissan, Mazda, Hyundai och General Motors samt till ett flertal kinesiska biltillverkare såsom Brilliance och Chagan. För ytterligare upplysningar: - Mats Ödman, Informationsdirektör Autoliv, Tel. +46 (0)708 32 09 33 (mobil) - George Chang, President Autoliv China, Tel +86-21-691-69699 Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar, säkerhetsbälten och bältessträckare, bilrattar, stolskomponenter och barnstolar samt krockkudde-elektronik åt alla större biltillverkare i världen. Företaget har 80 hel- eller delägda fabriker med nära 39.000 anställda i drygt 30 bilproducerande länder. Dessutom har koncernen tekniska centra i tio länder med 20 krocktestbanor, fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Försäljningen under 2005 uppgick till 6,2 miljarder dollar (drygt 46 miljarder kr).

Ämnen

  • Motor