Pressmeddelande -

BJÖRN LITTORIN LÄMNAR ÖVER VD-ROLLEN TILL PETER MATTISSON

Peter Mattisson, idag chef för Affärsområde Technology, utsågs på gårdagens styrelsemöte till VD och koncernchef med tillträde i samband med årsstämman den 19 maj 2006. Björn Littorin, som varit VD och koncernchef sedan maj 2004, har nu fullföljt sitt uppdrag att vända utvecklingen i det vid tillträdet förlusttyngda Infinicom till det nu lönsamma Avalon Enterprise. Björn kommer att kvarstå som styrelseledamot och på så sätt fortsätta att bidra till bolagets utveckling. "Björn har med stor kreativitet och i nära samverkan med styrelsen omformat verksamheten till vad den är idag", säger styrelsens ordförande Per-Anders Johansson. Förändringsarbetet har genomförts i fyra steg. Det första steget var förvärvet av evolution & co medan det andra steget representeras av avyttringen av 24Holding Inc och dess dotterbolag. Samgåendet sommaren 2005 mellan Infinicom och Avalon Technology med åtföljande namnändring till Avalon Enterprise ska ses som det tredje steget i förverkligandet av koncernens nya inriktning. Det fjärde steget är uppbyggnaden av Avalon Finance, där grunden lagts under 2005 och 2006. Resultaten av dessa steg är en ökad omsättning, bättre vinstmarginal och därmed ökat värde för ägarna. Vändningen kom under sista halvåret 2005, något tidigare än planerat. Den positiva resultatutvecklingen har fortsatt under det första kvartalet 2006 och bolaget gjorde då sitt hittills bästa kvartalsresultat. "Det är en naturlig tidpunkt att lämna över stafettpinnen till Peter nu när bolaget står inför sin nästa fas i utvecklingen", säger Björn Littorin. "Peter Mattisson, grundare av Avalon Technology, är rätt person för det uppdraget." "Peter är entreprenör, resultat- och tillväxtfokuserad. Det känns naturligt att Peter tar över Björns roll nu när Björn valt att lämna sin befattning efter det att han framgångsrikt avslutat sitt uppdrag", sammanfattar styrelsens ordförande Per-Anders Johansson. För ytterligare information kontakta Per-Anders Johansson 070-9439670, pa.johansson@cimon.se www.avalonenterprise.se Avalon Enterprise ökar kundernas tillväxt med "Bättre produkter. Fler affärer". Avalon Enterprise aktien är noterad på NGM-Equity listan

Ämnen

  • Arbetsliv