Pressmeddelande -

GÄLLANDE FINANSINSPEKTIONENS BESLUT ATT ÅTERKALLA NGMS TILLSTÅND

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49913


(NGM: AVAL)

I det fall NGM Equity förlorar sitt tillstånd och marknaden avvecklas, avser Avalon Enterprise AB att långsiktigt säkerställa att bolaget förblir noterat på marknadsplats där aktien kan handlas på daglig basis.

Styrelsen följer noga utvecklingen och kommer att fortlöpande utvärdera de alternativ som finns, samt kommer att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa aktiens notering.

För ytterligare information, kontakta:
VD Peter Mattisson, tel 0454 - 75 50 01, peter.mattisson@avalonenterprise.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Karlshamn